Crystalline Rainbow

20170224_123759.jpg 

From the East, House of Light, House of Love Light Birth Being

May Divine Wisdom BE the insight of clarity with the instinct of Life Force.

 

Vanuit het Oosten, Huis van Licht, Huis van Licht Geboorte Zijn

Mogen Heilige Wijsheid ZIJN in inzicht van helderheid met het instinct van Levenskracht.

 

20170224_123857.jpg

From the North, House of Night and Darkness,

May Divine Wisdom ripen so we may see, feel and know all from within.

May we breathe and communicate together with Spirit to All be inspired.

 

Vanuit het Noorden, Huis van Nacht en Duisternis.

Mogen Wijsheid binnenin rijpen zodat wij kunnen zien, voelen en alles weten.

Mogen wij Ademhalen en communiceren met de Geest die ons allen inspireert.

 

20170224_123915.jpg

From the West, House of Transformation,

May Divine Wisdom BE radiant on our pathway and transforming so we may do what is asked for.

May the Cosmic Seed flower in fertile ground.

 

Vanuit het Westen, Huis van Transformatie

Mogen Heilige Wijsheid stralend ZIJN op onze pad en transformeren zodat wij doen wat wordt gevraagd.

Mogen het Kosmische Zaad bloeien in vruchtbare grond.

 

20170224_124013.jpg

From the South, House of the Eternal Sun,

May Purity reap the harvest so we may enjoy the fruition of Universal Being in relationships.

May fulfillment of passion, creation and deeds BE materialized so that we Understand All relationships.

Vanuit het Zuiden, Huis van de Eeuwige Zon

Mogen Zuiverheid zich oogsten zodat wij allen kunnen genieten van de vruchtbaarheid van Universele Zijn in allen relaties.

Mogen de vervulling van passie, creatie en daden zich materialiseren in begrip in Allen relaties.

 

20170224_124120.jpg

From Above, House of Heaven or Spirit or Cosmos

May Star, Planetary, Suns Elders and Ancient Ancestors be with us now.

Vanuit Boven, Huis van de Hemel of Geest of Kosmos

Mogen de Sterren Ouderen, Planetaire Licht Wezens, Zonne Wezen en Oeroudere met ons Allen NU Zijn.

 

20170224_124035.jpg

From Below, House of Earth,

May the Pure Heartbeat of her Crystal Core bless us in harmony, love and peace in All relationships.

 

Vanuit Beneden, Huis van de Aarde,

Mogen de Zuivere Hartslag van haar Kristallijnen Kern zegen ons in harmonie, Liefde en vrede in Allen relaties.

 

unfolding_rainbow_synth_flower_by_wolfepaw

From the Center, which is everywhere and nowhere in the Here and Now.

May everything be known as the Golden Rainbow Sparkle Light of Mutual Love in All Relationships.

 

Vanuit het Centrum, die overall is en nergens in het Hier en Nu.

Mogen alles ZIJN in Weten, als een Gouden Regenboog Glinsterende Licht van Liefde in allen relaties.

 

*Oh Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!

Oh Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!

Oh Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!

*translation:

“Oh Mother, Source – the Harmony of Mind and Nature”.

This phrase combines Mayan and Tibetan language.

 

*vertaling:

“Oh Moeder Bron – de Harmonie van Geest en Natuur”.

Dit combineert de Maya en Tibetaanse taal.

communion-frank-howell

Gratitude – Dankbaarheid

 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: