Crystalline Rainbow

Full Moon October 1, 2020 –  Meditation/Activation and Sound Journey as One  with the Crystalline Movement for the restoration of the Crystalline Grid.

Volle Maan – 1 oktober, 2020 – Meditatie Reis met Klank als Een met de Kristallijnen Beweging voor de restoratie van de Kristallijnen Grid.

https://www.thecrystallinemovement.com/

for the restoration of the Crystalline Grid In English and Dutch 

Beforehand select a stone, crystal of crystal skull that you can hold in your hands during this journey.  

Voor dat wij beginnen kies een steen, kristal of kristallen schedel dat je in je hand kunt houden tijdens deze reis. 

Be loved, Ge liefde, 

In the picture you see a Crystal Gathering that have been activated by the First Group of 12 Layers together with the Crystalline Movement. 

In de foto zie je een Kristallen Bijeenkomst die geactiveerd zijn met de Eerste Groep van 12 lagen samen met de Kristallijnen Beweging.  

Now breath deeply in and out and allow your system to relax more and more. Feel the relaxation. While you relax the system moves from the brain to the heart as the source of your direction.

Adem nu dieper in en uit terwijl je systeem meer en meer ontspannen wordt. Voel de ontspanning. Terwijl je ontspannen bent beweegt je systeem van je denken naar je hart als de bron van richting die je bewandeld.

Intermezzo

Tibetan Singing Bowls, Crystal Singing Bowls, chimes Earth and the Seven Chakra’s and other instruments.

Tibetaanse Klankschalen, Kristallen Klank Schalen plus de klanken van de 7 chakra’s and other instruments.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: