Crystalline Rainbow

Archive for the ‘Aspendos’ Category

Reisverslag van Turkije – Dag 7 en Dag 8

Verslag van de reis in Turkije (October 10 through October 25, 2017)

Dag 7 en Dag 8

naamloos

 

Dag 7 – Antalya Lara Hotel naar Romeinse theater “Aspendos”, Leren Show en Boot Reis.

Maandag, 16 oktober, 2017 (16:10:10) –tussendoor koffie/thee/toilet pause en lunch

 

De spiralen beweging van deze dag en avond.

De Witte Electrische Wereldoverbrugger van dienstbaarheid die activeert gelegenheden en oplossingen.

white_world-bridger_3_8_13  De natuurlijke ondersteunde stroming van avontuur om te ontdekken voorbij grenzen in waakzaamheid in deze spiralen beweging dat meegaat in het Hoogste Goed voor Allen samen met Begeleiding van Hart Loyaliteit binnenin de Liefde met al je relaties en omgeving doordat wij allen worden uitgedaagd, bekrachtigd in de open gelegenheid van onbevreesdheid om vragen te stellen zodat je antwoorden kunt ontvangen om wijsheid te omarmen. Om te ontwaken in het bewustzijn van visie door actie te ondernemen terwijl je gecentreerd, gegrond en verankerd ben in het loslaten of laten doodgaan datgene wat niet langer dient in de Aanwezigheid van Nu en toe te staan een open ruimte van het nieuwe.

 

Romeinse Theater “Aspendos” bron: Wikipedia.com

Aspendos was in de oudheid een belangrijke stad in Pamphylië. De stad lag aan de rivier Eurymedon op ongeveer 16 kilometer van de kust van de Middellandse Zee. Volgens de overlevering werd Aspendos rond 1000 v.Chr. gesticht door Grieken uit de stad Argos. Uit de grote verspreiding van munten uit Aspendos blijkt dat het rond de 5e eeuw v.Chr. was uitgegroeid tot de belangrijkste stad van Pamphylië. In deze tijd was de Eurymedon tot aan Aspendos bevaarbaar en de stad werd rijk van de handel in zout, olie en wol.

naamloos (51)

In 333 v.Chr. betaalden de inwoners een grote som geld aan Alexander de Grote om te voorkomen dat hij een garnizoen van zijn leger in de stad zou stationeren. Men hield zich echter niet aan de afspraak en de stad werd bezet. In 190 v.Chr. gaf de stad zich over aan de Romeinen, die alle kunstschatten roofden. Aan het einde van de Romeinse tijd en in de Byzantijnse periode raakte de stad in verval.

naamloos (50)

Aspendos staat bekend om het best bewaarde Romeinse theater uit de oudheid. Het theater is gebouwd tijdens de regeringstijd van Marcus Aurelius (161-180). De architect is Zeno (de zoon van Theodus). Het theater is gebouwd door de twee broers Curtius Crispinus en Curtius Auspicatus. Als een geschenk aan de stad en voor de goden. Er kunnen ongeveer 12.000 toeschouwers in het theater. De grootte van het Aspendos is ongeveer 96 diameter en heeft 41 rijen.

Naast het theater zijn er nog restanten van een nymphaeum, basilica, agora en 15 kilometer van het aquaduct te bezichtigen

 

Hierna zijn wij naar een leren show geweest die zeker de moeite waard is om te zien met all deze kleding en handtassen die bekend zijn over de gehele wereld.

naamloos (38)

Na dit alles was het spelen tijdens een bootreis over het rivier en het zwemmen in de zee. Hier wat foto’s die een impressie hiervan geven. Heerlijk dat zouten water die reinigt en ontspant samen met de heerlijke lunch aan boord van de boot.

 

Dag 8 – Antalya- Lara Hotel en voor Sommige verder naar het vliegveld en voor anderen na nog een week ontspannen in een Resort Hotel in de omgeving. Persoonlijk, ben ik verbleven in Arizona Apart Hotel. Dinsdag, 16 oktober, 2017 (16:10:10).

De spiralen beweging voor deze dag en avond.

Blauwe Zelf bestaande Hand van een plan van actie op te maken voor een blauwdruk van succes.

blue_hand.self-existing hand   De natuurlijke ondersteunende spiralen bewegende energiestroom van vrijheid van Keuze welke je brengt in de beweging van Loyaliteit en vertrouwen in allen liefdevolle relaties en omgeving terwijl je geconfronteerd wordt met de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid van het navigeren van deze liefdes resonantie om los te laten wat niet langer dienstbaar is en vertrouwen te hebben in de stappen van je weg in de Aanwezigheid van Nu. Dan zul je ontwaken in bewustzijn van de Innerlijke Magische Ceremonie van wie je bent en waar je nu bent is alles wat je ooit wenste. Deze open ruimte is de sleutel tot het realiseren van je dromen en doelen om geheel te zijn gecentreerd, gegrond en verankerd in de kwaliteit van stap voor stap volbrengen om te creëren een vorm van materialisatie en helpe van anderen.

In de ochtend naar het ontbijt ben ik gaan wandelen in het Dundan Park vlakbij het Lara Hotel om af te stemmen op de watervallen aldaar. Fantastisch hoeveel mensen ook aan het wandelen waren of aan het oefenen in de ochtend.

naamloos (37)

Om 12 uur werd de groep opgehaald om goed dag te zeggen aan elkaar. Met 7 mensen ben ik 2 uur verder gegaan in een busrit. Eerst een voor een werden de mensen afgezet bij hun Resort Hotel en toen kwam ik aan bij het appartement in Alanya. Een intensieve week van stilte om alles te laten integreren en voor introspectie.

Dankbaarheid voor deze prachtige ervaring en delen met eenieder.

 

Journey through Turkey – Day 7 and Day 8 plus beyond.

Journey in Turkey (October 10 through October 25, 2017)

Day 7 and Day 8 plus beyond

 

Day 7 – Antalya Lara Hotel to Roman theater “Aspendos”, Leather Show and Boat trip.

Monday, October 16, 2017 (10:16:10) –in between coffee/tea/toilet break and lunch.

 

The spiral energy movement flow of this day and evening:

The White Electric Worldbridger of service activating possibilities and solutions.

white_world-bridger_3_8_13  The natural support of adventure to explore beyond boundaries in wakefulness in its spiral energy movement that swirls into the Higher Good for All within Guidance of Heart Love loyalty in all relationships and surroundings as we all are being challenged, strengthened and create an opportunity or opening of fearlessness to have the courage to ask questions and receive answers to be in the flow of wisdom. To awaken the awareness of vision that creates Higher Consciousness by action whilst being centered, grounded and anchored in the release or death of that what no longer serves in the Presence of Now to allow the open space to bring in the new.

 

Roman Theater “Aspendos”

The ancient city of Aspendos is situated 4 km from Antalya-Alanya highway and almost in the middle of this highway. The city is founded near Koprucay (Eurymedon ). The ships were able to reach the city from the sea owing to this stream which was used as a canal in the ancient time. Today the city is 15 km. from the sea. Aspendos Theater has survived to our day fairly undamaged and Aspendos became famous with this theater.

This structure with an extraordinarily perfect acoustics hosts every year international and local concerts and festivals.

The king of Aspendos announces that he will organize a competition to see who will serve much for the city and says that the winner will marry with his daughter. The artisans who hear this immediately start studying. Finally, when the deadline comes, the king analyses everyone’s effort one by one and chooses two candidates. First candidate successes to bring water to the city from far corners of the city by the help of water canals.

The second candidate builds a theatre. When the king is about to decide on the first candidate he wants to analyse theatre for the last time. While he is walking about the top floor of the gallery he hears a voice calling from deep and continuously saying: “the daughter of the king must be mine”. Amazed by the event he searches for the voice but is unable to find where it comes from. This person is absolutely the architect of the theatre who is so proud of the acoustic of his masterpiece and talking on the scene in a feeble pipe. At the end, the architect wins the beautiful daughter and the wedding ceremony is held on this theatre.

This story is about the most important antique work of Aspendos, Aspendos Antique Theatre. Going to the eastward of Antalya, one can reach Serik Borough in 39 km, and from there to Eurymedon river in 7 km. Aspendos, situated near Eurymedon river is founded by Aka civilization in 10 BC. and is one of the richest cities of the antique age. The theatre in here is built up by Roman in 2 AC. The city is founded upon two hills one is small and one is huge.

The amphitheatre in Aspendos, that is wanted to be conquered by many for ages since being connected to Kucukcay river to the harbour is the one which is most secured till today and therefore is an important open-air theatre.

This theatre is the most ancient and solid sample of the Roman Theatres in Anatolia. On an epitaph on the south parados it is written that the theatre was built by the architect Zeno, the son of an Aspendian called Theodoros in the reign of Marcus Aurelius (161-180 AC). According to this epigraph, Aspendian people appreciated Zeno and awarded him with a great garden near the stadium.

 

The structure is built on a hillside according to Greek tradition.

Today the visitor entrance to the building from the door on the front face which is added later on. In fact, the original entrance is from the vaulted paradoses situated on the two sides of the scene. Caeva is shaped as half circle and is divided into two with a vast diazoma.

There are 21 seats above and 20 below. In order for the audience not to have difficulty when they are seated stairs were made spreading to the top, while the stairs beginning from the orchestra stage below is 10, this number is 21 at the top beginning of the above diazoma.

The gallery with 59 stairs which thought to be made later on lies from the beginning of the top caeva to the end. Looking from an architectural perspective the vaulted gallery of the diazoma is in a supporter texture of top caeva. As a general rule of protocol; the lodges which are placed at the two entrances of the caevas are reserved for the family of empire and for the sacred virgins who has devoted themselves to the Roman God Vesta.

Beginning from the orchestra, the first line is reserved for senators, judges, ambassadors, second line for the other notables of the city. Other seats are open for common people. Women were usually having seat at the top of the gallery. From the names caved on the seats of the top caeva it is clearly understood that these seats were reserved for certain people.

The most attractive element of the theatre is it structure. On the first floor of this double-storied building which is made of piled stone there are five doors for the players to come on the scene. Of these doors, the big one in the middle is known as porta regia, and the other four- placed two on the left and two on the right is known as porta hospitals. The small doors lined on the orchestra are belongs to the corridors of the cages of wild animals. From the remaining stones, it is understood that triangle and half-circle shaped small sculptures and niches for the walls were placed on the ornamental walls.

 

Personally, made some tones to experience the acoustics here.

 

Onwards to a leather show which was quite impressive to see all these clothes and handbags that are well known around the world by different fashion houses.

naamloos (38)

After this the fun part of a boat ride along the river and swimming in the Sea. Here are some photographs to give you an impression. Love the salty water that cleanses and relaxes along with this a wonderful lunch on board.

 

Day 8 – Antalya- Lara Hotel a walk in the Park and onwards for some to the Airport for others to a week holiday at one of the Hotels in the area. Personally, I stayed at Arizona Apart Hotel. Tuesday, October 16, 2017 (10:16/7:10).

The spiral energy movement for this day and evening:

Blue Self Existing Hand of creating a plan of action to define the form of the Presence of Now.

blue_hand.self-existing hand   The natural supportive spiral movement energy flow of the freedom of choice which brings the spiral movement of loyalty and trust in all loving relationships whilst facing the challenge, strengthening and opportunity of navigating the loving flow to let go of that which no longer serves and to trust the pathway you are in the Presence of Now Than may we awaken in the conscious flow of inner magical ceremony of who you are now and where you are now is everything you ever wishes for. This open space contains the key of realizing your dreams and goals to be wholly centered, grounded and anchored in the quality of step by step accomplishment to create a form materializing it and assist others as well.

 

In the morning after breakfast I went for a walk along Dundan Park near the Lara Hotel to attune to the Waterfall there. Just love how many people were out for a walk or exercising in the morning.

naamloos (37)

 

At 12 o’clock the group members said goodbye to everyone. With 7 people, we went further in the bus to travel to Resort Hotels or for me it was an apartment. A intensive week of Silence in integration and introspection.

Gratitude for this wonderful experience and love sharing with everyone.

Tag Cloud