Crystalline Rainbow

Archive for the ‘Konya, Turkije’ Category

Review of a Journey in Turkey – Day 1 and Day 2

Journey in Turkey (October 10 through October 25, 2017)

Day 1 and Day 2

The journey started from Schiphol Airport to Antalya, Turkey with Corendon Airways on Tuesday, October10, 2017 – portal 10:10:10. We left Amsterdam at 12:40 hours and arrived at Turkish time 17:55 hours.

The spiral energy movement flow of this day and evening:

naamloos (8)The Yellow Planetary Sun beams the perfection and qualities in trust and gratitude.

The natural support of transformation catalyzes the self-generative spiral energy that brings within beauty and elegance of harmony to be challenged, strengthened and create an opportunity of pure love in all relationships. To awaken the awareness of new beginnings born within the nourishing nature of Ancient Trust whilst being centered, grounded and anchored in the Universal Fire of Enlightenment within Unconditional Love and Universal Consciousness.

At the airport in Antalya we were welcomed by our guide Ayden and the bus driver and so the group met for the first time to go on tour with each other. It felt good and attuned. A short drive to Lara Hotel plus a welcome dinner was a treat of Turkey’s hospitality and knowledge of good healthy food. It started with 2 dogs that were completely relaxed at the front door of the Hotel. Indeed also a good night rest after a meditation to align with the area.

 

Day 2 – From Antalya to Cappadocia. Wednesday, October 11, 2017 (10:11:10). Approximately 6-hour bus ride with in between breaks and sightseeing.

The spiral energy movement for this day and evening:

Red Spectral DragonRed Spectral Dragon of liberation, release and surrender in humbleness and acceptance.

The natural supportive spiral movement energy flow of insight and truth within every soul which brings the birthing empowerment of Mother Earth/Pachamama/Gaia to be in silence and trust, free of thoughts and in the Presence of Now whilst facing the challenge, strengthening and opportunity of humor and playfulness of the magical child within us All. Than may we awaken in the conscious flow of Unconditional Love and Universal Consciousness to be wholly centered, grounded and anchored in a new beginning of trust and nourishment that embraces the Now.

 

image004

The beauty of Mother Nature’s landscape along the Taurus Mountains near Konya.

 

Visiting Konay.

SULTANAKSARAYPLANannotated

image179_preview

We went to the “Aksaraq Sultanhan Kervansaray”. The entrance was placed in the East of the building. Here you may notice the Sacred Geometry of the entrance doorway of the building allowing this Geometry that gives the signs and symbols of Universe for All. In the open space once again the geometry is noticeable. The closed space with a roof is especially a play of light and darkness. The impression I received here is that the light here is like a clock showing the time of day also. Further here is a beautiful impressive video to watch if you are interested https://www.youtube.com/watch?v=ioZDta2L4PU

 

53222482

The Eastern entrance of the Building.

kervansaray-resimleri

The open space where all gathered for the night as well as animals and humans, meals etc.

sultanhani-caravansaray

The Mosque in the center of the open space.

Above the closed section with the roof and the light and darkness here.

 

In between we stopped for coffee/tea/toilet plus having a lunch along the way.

At the end of the afternoon we arrived at Cappadocia and the Hotel were we stayed for 3 nights.

q74P

 

Verslag van de Rondreis in Turkije – Dag 1 en Dag 2

Rondreis in Turkije (10 oktober tot 25 oktober, 2017)

Dag 1 en Dag 2.

 

Dag 1 – De reis begon vanaf Schiphol Airport naar Antalya met Corendon Airways op dinsdag, 10 oktober, 2017.

 

De spiralen energiebeweging van deze dag en avond:

naamloos (8)Gele Planetaire Zon van vervolmaking en kwaliteiten in vertrouwen en dankbaarheid.

De natuurlijke ondersteuning van transformatie die katalyseert de zelfopwekkende spiralen energie binnenin eenieder en brengt deze in schoonheid en elegantie van harmonie terwijl de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid is van een pure liefde stroming in allen relaties. Dan ontwaakt je in bewustzijn van een nieuw begin dat geboren is door een voedende koestering ’s natuur van Oer vertrouwen terwijl het geheel wordt gecentreerd, gegrond en verankerd in het Universele Vuur van Verlichting binnenin Onvoorwaardelijke Liefde en Universele Bewustzijn voor Allen.

 

Bij het vliegveld in Antalya werden wij verwelkomd door onze gids Ayden en de buschauffeur en zo kwam de groep bij elkaar voor de rondreis. Het voelde goed en afgestemd. Een korte rit naar Lara Hotel plus een welkomst diner was een traktatie van de gastvrijheid van Turkije. Het begon met 2 honden die voor de deur lagen van het Hotel volledig ontspannen toch ook opmerkzaam. Inderdaad was het ook een goede nachtrust nadat er eerst een meditatie voorafging om af te stemmen.

 

Dag 2 – Van Antalya naar de Cappadocië. Woensdag, 11 oktober, 2017 (11:10:10) Ongeveer 6 uur in de bus met tussen pauzes en bezichtiging.

De spiralen energiebeweging van deze dag en avond:

Red Spectral DragonRode Spectrale Draak van bevrijding, loslaten en overgeven in nederigheid en acceptatie.

De natuurlijke ondersteuning van de spiralen bewegende energie van inzichten en waarheid binnenin eenieder en brengt deze in de baringskracht van Moeder Aarde in het zijn van stilte en vertrouwen, vrij van gedachten en volledig in het hier en nu terwijl de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid is van de humor en magische speelsheid van het zuivere kind binnenin ons allen. Dan ontwaakt je in de bewustzijn golf van Onvoorwaardelijke Liefde en Universele Bewustzijn het geheel wordt dan gecentreerd, gegrond en verankerd in een nieuwe begin van vertrouwen dat gekoesterd en omarmt wordt in het Nu.

image004

Een prachtig landschap onderweg van de Taurasgebergte naar Konya.

 

Bezoek in Konya.

sultanhani-aksaray

Wij brachten een bezoek aan de “Aksaraq Sultanhan Kervansaray”. De toegang is geplaatst in het Oosten van het gebouw. Hier zie je de Heilige Geometrie dat aangeeft het Universele voor Allen. Ook de open ruimte is in de vorm van de geometrie. De gesloten ruimte met dak is vooral het mooie licht inval dat door de opening schijnt. Het is net of ook hier de tijd van de dag wordt aangegeven. Verder is hier nog een mooie video impressie https://www.youtube.com/watch?v=ioZDta2L4PU

SULTANAKSARAYPLANannotated

image179_preview

53222482

 

De ingang van het gebouw.

kervansaray-resimleri

De open ruimte waar de mensen en dieren bijeenkwamen om te eten, te slapen en in gebed te gaan.

sultanhani-caravansaray

De Moskee in het midden van de open ruimte.

Hierboven de gesloten ruimte met de lichtinval.

 

Daar tussenin ruimte voor koffie/thee pauze/toilet plus een lunch.

Om eind van de middag aan te komen in Cappadocië en het Hotel waar wij 3 nachten hebben verbleven.

 

Tag Cloud