Crystalline Rainbow

Archive for the ‘Stemvorken’ Category

Muziek Invloeden

Muziek Invloeden

Muziek 2

Wij komen eerst tot rust en stilte alvorens de Kristallen Schalen worden bespeeld. Je kunt dit ook later gebruiken met elke andere Ingewijde Instrument.

 

Ademhaling oefening:

Adem in en tel rustig tot 4, houd ongedwongen je adem in voor 4 tellen (zonder de adem te drukken) en adem uit in 8 tellen.

 

Doe dit een paar minuten om je geest en wezen helder te krijgen, zonder enige negatieve projecties.

 

Stel je daarna voor dat jij en de Groep Ziel en de klankschalen omgeven zijn door een helder wit licht, dat ook naar binnen stroomt door jouw en de Groep Ziel.

 

Kristallen Klankschalen informatie:

Kristallen klankschalen

De Kristallen klankschalen worden vervaardigd van zuiver kwartszand, dat verhit wordt tot ongeveer 4000 graden. Door deze intense verhitting versmelten de aparte deeltjes van de kwartszand en daarna wordt deze massa in speciale mallen gegoten. De schalen die daaruit komen worden dan op een bepaalde toonsoort geslepen.

 

Het formaat van de schaal bepaalt mede de toonhoogte: een kleine schaal met dunne wand geeft een veel hogere toon dan die van een grote dikwandige schaal. In het algemeen hebben hogere tonen een verkwikkend en reinigend effect, terwijl diepe tonen meer ontspannend en aardend werken. Iedereen heeft een eigen reactie op tonen, dus het effect van klankschalen kan bij de een heel anders zijn dan bij de ander.

 

Wanneer twee of meer kristallen klankschalen tegelijk worden aangestreken of aangeslagen dan kunnen er prachtige harmonieuze samenklanken ontstaan, vooropgesteld dat ze zuiver op elkaar afgestemd zijn. Het lijkt alsof deze klanken om ons heen gaan, en in feite brengen ze ons hele lichaam in een harmonieuze vibratie, die ordenend en genezend kan werken.

 

Zo kunnen de tonen van de kristallen klankschalen in een therapeutische omgeving worden toegepast om meer evenwicht en harmonie te scheppen, lichamelijk en geestelijk. Het is beter om niet langer dan 15 tot 20 minuten achtereen in de buurt van een klankschaal te zijn wanneer deze wordt bespeeld. Er wordt dan aanbevolen om een pauze van een kwartier in te lassen, om ervoor te zorgen dat het energiesysteem niet een teveel aan energie binnenkrijgt en iedereen de gelegenheid heeft om de veranderingen te verwerken.

 

Degenen die de klankschaal bespelen vergeten nogal eens dat ook zij een energiebehandeling ondergaan! Zet steeds de juiste intentie neer tijdens het gebruik van de klankschalen, zodat de schaal een verlengstuk van jou en die intentie wordt.

Muziek 1

In beknopte termen zijn de eigenschappen die bij de chakra’s horen als volgt:

Basis/Stuit – aarden, jezelf stevig neerzetten

Sacrale – creatie en seksualiteit

Zonnevlecht – zelfwaardering en voorspoed

Hart – liefde en algehele gezondheid

Keel – communicatie en creativiteit

Derde Oog – intuïtie en mentale processen

Kruin – verbinding met het hogere zelf en spiritualiteit.

 

De klanken van de schalen alleen al hebben ontspannende en helende effecten: deze kunnen nog versterkt worden door met de klanken mee te zingen, en/of de gewenste resultaten te visualiseren tijdens het proces. Gedachten zijn een vorm van energie en ze trekken gelijksoortige energie aan.

 

Ik heb gemerkt dat als ik de dag in een blije en positieve stemming begin de dingen als vanzelf veel gemakkelijker en in die sfeer gaan gebeuren. Het tegendeel is ook waar.

 

Een van de dingen die we willen bereiken met welke vorm van genezen met vibraties is om heel bewust de “stemming” van negatief naar positief om te zetten.

 

De interactie tussen gedachtekracht en kristal kan blijkbaar onze gedachten harmonischer maken. Dit kan weer tot gevolg hebben dat onze hersengolven en de daarbij behorende bewustzijnstoestand ook harmonischer worden met als gevolg voor een algeheel harmonische samenwerking tussen lichaam en geest.

 

Zo kan de gerichte kracht van positieve intentie of (zelf)bevestiging, in samenhang met de klank van de kristallen schalen, zorgen voor opmerkelijke vormen van genezing op alle niveaus.

 

Terwijl je jezelf meer ontspant en het licht voelt binnenstromen wordt de schaal rustig aangeslagen, tegen de buitenzijde, dichtbij de bovenrand. Daarna wordt er gestreken, bijvoorbeeld met een klopper met leren omhulsel, langs de bovenrand, op dezelfde manier als je een kristallen glas laat zingen. Hierdoor blijft de toon veel langer en luider doorklinken. Dit kan in de richting van de klok of anderen beweren dat het niets uitmaakt en draaien in beide richtingen. Gebruik je eigen intuïtie hiervoor.

 

Als er meer dan een klankschaal hebt worden deze dan tenminste 30 cm van elkaar gezet, anders kan het zijn dat een schaal barst door de interactie van trillingen.

 

 

Geadviseerde boeken:

Het Klankschalen handboek – Eva Trudy Jansen & Dick de Ruiter (ISBN 978-90-78302-12-4)

 

Kristal & Klank – Dick de Ruiter & Tosca Tetteroo (ISBN 90-74597-68-8)16:

 

COSMIC SOUND – STEMVORKEN ALS PLANETARY TUNERS

(ARTIKEL geschreven door Phoenix Import – http://www.phoeniximport.nl)

Stemvorken

 

12 stemvorken met de Toon overeenkomstig de frequenties berekend uit de omlooptijden van alle planeten uit ons zonnestelsel.

 

Deze stemvorken worden gebruikt om lichaam en geest in balans te brengen overeenkomstig de universele wetmatigheden en aspecten die we terugvinden in de groeistructuren op aarden en in de kosmos – omgezet in heldere klanken die ons kunnen helpen bij over-een-stemmen van onszelf met deze unieke holografische verbanden.

 

Om de onhoorbare “klank”van een planeet in omloop rond de zon om te zetten in een hoorbare toonhoogte moeten we de omlooptijd weten.

 

Om de frequentie te berekenen gebruiken we de formule (Hans Cousto): frequentie = 1 gedeeld door de omlooptijd. Voor de aarde zal dit dus zijn 1 gedeeld door 365,242 = 0,0027378. Dit vibratiegetal wordt dan 32 octaven omhoog gebracht (getransponeerd) naar de voor ons hoorbare 136,10 Hertz., een trilling die overeenkomst met ongeveer onze toon C-Groot (Cis): de vibratie van ons aardejaar.

 

Gebruik de Planetaire Tuners om je af te stemmen op de energie van een specifieke planeet en Aldus de eigenschappen van die planetaire energieën in jezelf op te nemen.

 

Planetaire Tuners scheppen een sympathische resonantie tussen de planeten en onszelf en herstellen de planetaire balans. Het is mogelijk om de negatieve invloeden van planeten die in uw horoscoop tot uitdrukking komen met behulp van de planetaire stemvorken te herstellen.

 

In India, de bakermat van spiritualiteit, worden de planetaire invloeden op gezondheid en functioneren als zeer belangrijk ervaren. Het in balans brengen van lichaam en geest in relatie tot de planeten wordt daar dan ook als zeer belangrijk ervaren.

 

Planetaire Tuners vormen een waardevolle aanvulling bij lichaamswerk en acupunctuursessies. Ze creëren “ruimte”in meditaties, versnellen de persoonlijke groei en brengen een nieuwe dimensie in astrologische duiding.

 

Elke Planetaire Tuner is afgestemd op de frequentie van een verschillende planeet en activeert/harmoniseert de astrologische kwaliteiten ervan.

 

Hieronder volgt een opsomming van alle twaalf Planetaire Tuners, met een beknopte beschrijving. Genoemde toonhoogten zijn niet exact de Toon van de toonladder, maar een benadering.

 

Earth-day Tuner

De frequentie van de Aarde dag: 194,18 Hz – Toon = G

Tempo: 91,0 bpm (slagen per minuut)

Kleur: Oranje-rood

Chakra: Muladhara (lst – Basis Chakra/Kundalini)

Effect: dynamiserend, vitaliserend, eventueel activerend Centrum van de dierenriem: verdiept onze binding en waardering/eerbied voor Moeder Aarde (Gaia,Terra), die ons alles levert voor ons leven hier. Brengt ons in een goede relatie met de Aarde. Werkt zeer krachtig op de Aarde-acupunctuurpunten.

 

Sun Tuner

De frequentie van de Zon: 126,22 Hz – Toon = B Tempo: 118,3 bpm (slagen per minuut)

Kleur: geel-groen

Chakra: Manipura, ook Hara genoemd (Solar Plexus – 3de Chakra) Effect: voedt het gevoel van gericht zijn op het magische en het transcendentale

 

Moon Tuner

De frequentie van de (synodische) Maan: 210,42 Hz – Toon = Gis -A Tempo: 98,6 bpm (slagen per minuut)

Kleur: Oranje Chakra: Svadisthana (2de – Sacrale Chakra)

Effect: stimuleert de seksuele energie, laat de erotische uitwisseling beter verlopen, (bij vrouwen is deze toon goed voor het reguleren van de menstruatie; in het algemeen bij aandoeningen van het lymfe- en klierensysteem).

Kreeft en het 4 huis: verbetert de relaties met huis en familie, ondersteunt zelfwaardering, stelt open voor de natuur, brengt je in verbinding met de diepere onderbewuste delen, versterkt de intuïtie.

 

Pluto Tuner

Toon is: 140,25 Hz – Cis – D

Tempo: 65,7 bpm (slagen per minuut)

Kleur: Blauw-groen

Effect: Versterkt het principe van de groepsdynamiek en kan een opening geven naar meer integratie, bijvoorbeeld in de maatschappij of op het werk.

Schorpioen en het 8 huis: vergemakkelijkt het loslaten van wat voorbij is, zodat vernieuwing en herstel kan plaatsvinden; ondersteunt processen van transformatie en transmutatie; helpt om iemands eigenheid te vinden, en een beter begrip van de ware aard van seksualiteit.

 

Uranus Tuner

Toon is: 207,36 Hz – Gis

Tempo: 97,2 bpm (slagen per minuut)

Kleur: Oranje

Effect: Versterkt de kracht van verrassing en vernieuwing; heeft oerkracht en erotische kanten.

Waterman en het 11de huis: Stimuleert zelfonderzoek en expressie; verbetert uitwisseling en creativiteit in groepssituaties; ondersteunt het proces van onderscheid tussen mijn en dijn (en bijbehorend respect), makkelijker afstand nemen en een meer universele kijk op de dingen.

 

Neptune Tuner

Toon is: 211,44 Hz – Gis – A

Tempo: 99,1 bpm (slagen per minuut)

Kleur: Oranje

Effect: Versterkt de intuïtie, het onderbewustzijn en kan ook de droomervaring versterken.

Vissen en het 12 huis: verdiept ons inzicht in mystieke zaken; we komen gemakkelijker in contact met vorige levens en dromen, verbeelden en intuïtie; het transcendentale.

 

Jupiter Tuner

Toon is: 183,58 Hz – Fis

Tempo: 86 bpm (slagen per minuut)

Kleur: Rood

Effect: Versterkt de creatieve kracht en constructief denken. Trefwoorden zijn groei, eerlijkheid en vrijgevigheid. Ook wijsheid en inzicht. Verbetert openheid, vertrouwen, optimisme, fortuin en geeft een joviale stemming en een lacht. Geeft openheid voor dankbaarheid en het avontuur.

Boogschutter en het 9 huis: stimuleert expansie en groei; leren vanuit een breder inzicht; open staan voor hogere kracht; stimuleert reizen en ontdekkingen; stimuleert optimisme, de moraal en ethiek.

 

Mars Tuner

Toon is: 144,72 Hz – D

Tempo: 67,8 bpm (slagen per minuut)

Kleur: Blauw

Effect: Versterkt de wilskracht en concentratie; stimuleert nieuwe ideeën en nieuwe actie; meer zelfexpressie en nieuwe projecten; vitaliteit en doorzettingsvermogen; ontdekking van de mannelijke kant. Ram het eerste huis.

 

Venus Tuner

Toon is: 221,23 Hz – A

Tempo: 103,7 bpm (slagen per minuut)

Kleur: Geel-Oranje Chakra: Ajna (derde oog)

Effect: Versterkt de energie van hogere liefde en verlangen naar harmonie.

Weegschaal en het 2 en 7 huis: Verbetert het zicht op esthetiek en schoonheid; brengt iemand in contact met de energie en sensualiteit van de Godin; herstelt evenwicht, versterkt een-op-een relaties; ontdekking van de vrouwelijke kant.

 

Mercury Tuner

Toon is: 141,27 Hz – Cis

Tempo: 66,2 bpm (slagen per minuut)

Kleur: Blauw-Groen

Chakra: Vishudda (Keel Chakra)

Effect: Versterkt het spraakcentrum en de verbinding tussen de communicatie en het intellect.

Tweelingen en het 3 huis: beter leren, makkelijker onderwijzen; verbetert communicatie op hoger niveau; meer ontvankelijkheid en begrip voor wat de ander wil zeggen; geeft openheid voor kennis en heldere gedachten.

 

Saturn Tuner

Toon is: 147,85 Hz – D

Tempo: 69,3 bpm (slagen per minuut)

Kleur: Diep Blauw

Effect:Verbetert de concentratie en het bewustwordingsproces; wordt beschouwd al seen “kosmische regelaar”.

Steenbok en de 10 huis: aanmoediging van herwaardering en zelfdiscipline; diepere verbintenis met kristallen en edelstenen; geeft meer bewustzijn en structuur; meer betrokkenheid en inzet.

 

Je kunt luisteren naar een you opname gemaakt door Carla Harren http://www.youtube.com/watch?v=UMY3bXbfSEA

de Pluto Tuner, Bergkristal Tuner en Basis Kristallen Klankschaal

Met de Uranus Tuner, Keel Chakra Kristallen Klankschaal

Met de Jupiter Tuner, Robijn Kristallen Tuner, Smaragd Kristallen Tuner en de Hart Kristallen Klank Schaal

Met de Venus Tuner, Blauwe Saffire Tuner, Opaal Tuner, Parel Tuner Met de Mercurius Tuner en de Basis Chakra Kristallen Klankschaal

 

KLANKTHERAPIE MET STEMVORKEN:

EEN NIEUWE MANIER VAN HEALING.

Stemvorken 1

Inleiding: The menselijk lichaam kan functioneren door de universele levenskracht, ook wel CHI genoemd, die elektromagnetische velden opwekt binnenin en rondom de lichaamsstructuur. In het Engels wordt dit The Body Electric genoemd – een veel zeggende en veel gebruikte uitdrukking om de menselijke energievelden te benoemen; een andere benoeming kennen we al veel langer: de Aura. Deze velden kunnen in het lichaam zelf aangetoond worden met bestaande medische apparatuur, bijvoorbeeld ECG en EEG scans. Buiten het lichaam zijn ze algemeen bekend als de energielichamen en ze kunnen inmiddels worden aangetoond door speciaal hiervoor ontwikkelde, zeer gevoelige apparaten.

 

Deze elektromagnetische energie, die momenteel nog buiten het terrein valt van de wetenschap en de conventionele geneeskunde, stroomt in en om het lichaam via twee energiesystemen:

 

Ten eerste het chakra systeem

 

Ten tweede het stelstel van meridianen – energie banen langs het huid oppervlak en dieper in het lichaam naar de organen. Deze distributiekanalen van de levensenergie bestaan uit 14 energiebanen, die hun energie direct vanuit het chakra systeem ontvangen. Er zijn zeven belangrijke chakra’s, wervelende spiralen langs de wervelkolom, die de hoofdstations zijn waardoor de energie van een hoog trillingsniveau op de verschillende lichaamsgebieden naar binnen wordt gehaald en direct omgezet wordt in lichaamsenergie van een lager trillingsniveau in de circuits van de meridianen.

 

Over dit hele netwerk van meridianen zijn 330 acupunten die aan de oppervlakte liggen van het lichaam, en deze punten worden ook beschouwd als de voornaamste ingangen om energie direct het lichaam in te brengen. De chakra’s spelen een belangrijke, essentiële rol in de gezondheid in het algemeen, en ze zijn direct verbonden met de diverse zenuwknooppunten in ons lichaam. Hun plaats in het lichaam komt min of meer overeen met de locatie van de net zo belangrijke hormoonklieren, die op hun beurt weer direct verbonden zijn met de bloedbaan. Deze klieren geven gewoonlijk de doorslag als het gaat om een afnemende gezondheid, want zij zijn er altijd bij betrokken als het gaat om een lichaamsdeel of orgaan dat niet meer goed functioneert.

 

Elk chakra heeft een specifieke verbintenis met bepaalde meridianen, maar er bestaat ook een wederzijds verband tussen alle meridianen en alle chakra’s; een systeem dat werkt in volkomen overeenstemming met de eeuwige kringloop van opbouw en afbraak. Elk orgaan, weefsel, elke klier en cel wordt per definitie gevoed door de vitale levensenergie, die direct vanuit deze energiesystemen binnenkomt. Het meridiaanstelsel bestaat uit twaalf hoofdmeridianen die werken als aanvoerkanalen voor de levensenergie, en acht meridianen die werken als kanalen om het energie ergens in het lichaam op te slaan.

 

Zo zijn het chakra- en het meridiaanstelsel nauw en intensief met elkaar verweven en vormen ze samen een distributienetwerk voor de Universele Levensenergie, en het is dit complexe systeem van energiedoorvoer en verdeling waarop de therapie met de stemvorken gericht is. Per definitie is elk orgaan, weefsel, elke klier en cel in ons lichaam aangewezen op een regelmatige en ononderbroken toevoer van deze energie, om het levensproces op gang te houden. Zowel de oeroude Chinese als de Indiase geneeskunst zijn er op gericht om verstoringen in energie binnen en buiten het lichaam op te ruimen, waardoor de ziekteverschijnselen ook verdwijnen .Het gebruik van KLANKTHERAPIE MET STEMVORKEN kan een manier zijn om verandering teweeg te brengen op alle niveaus van dit energiesysteem, waardoor er ook genezing mogelijk is op al deze niveaus. Het eenvoudige concept van het gebruik van eenvoudige instrumenten.

 

De klanktrillingen van stemvorken werken heel sterk en effectief, toch zijn het heel eenvoudige instrumenten die aanzienlijke veranderingen kunnen teweegbrengen in het energiepatroon in en om het menselijk lichaam. Ze werken als een reinigingsmiddel , dat zware, donkere, negatieve energie in de aura en de chakra’s kan losmaken en omvormen. De klanktrillingen hebben, samen met de intentie en energie die de genezer zelf neerzet, het vermogen om deze energieblokkades snel en effectief aan te pakken en op te ruimen. De lengte van de aanslag en de klank die de vorken produceren roepen een etherische, haast magische sfeer op, die lange tijd blijft hangen en lijkt door te dringen in het hele gebied waar ze worden ingezet. Let ook op de stilte na de klank, die dan nog intenser lijkt.

 

Degene die behandeld wordt zal alleen die hoeveelheid aan vibraties opnemen die nodig is op dat moment, en hetzelfde geldt voor de therapeut zelf – zo is klank een veilige therapie vorm, in het bijzonder ook goed inzetbaar bij kleine kinderen die de effecten ervan op hun zintuigen schijnen te onthouden; kinderen beschikken blijkbaar over iets universeels, dat ver uitstijgt boven gewone taal en communicatievormen. De stemvorken kunnen worden gebruikt met een laserprecisie waarbij het effect eenpuntig gericht wordt, bijvoorbeeld in het middelpunt van een chakra, of op een specifiek acupunctuurpunt op een meridiaan of gewoon ergens op een pijnlijke plek in het lichaam. Een andere mogelijkheid van gebruik is het na het krachtig aanslaan gewoon ronddraaien van de stemvorken in een oneindige ACHT- of een spiraalbeweging boven de plek, om het gewenste effect te bereiken. De klanken die de stemvorken maken hebben iets spiritueels in zich; een eigenschap die al veel helers hebben ontdekt tijdens het werken met de stemvorken in hun praktijk.

 

Meestal worden ze tot klinken gebracht door twee stemvorken zachtjes tegen elkaar te slaan, uiteraard in setjes die het juiste akkoord vormen voor het doel waarvoor ze gebruikt worden. Deze combinaties kunnen uitgekozen worden door de menselijke bio-computer zelf, bijvoorbeeld door kinesiologie (spiertesten) of pendelen, of andere eenvoudige technieken. Met de verschillende sets stemvorken heb je een heel menu waaruit je kunt kiezen welke combinaties het beste passen bij wat nodig is op een gegeven ogenblik.

 

Wanneer twee stemvorken tegen elkaar aangeslagen worden ontstaat er een holografisch geluidseffect, net als wanneer er twee laserstralen samen een derde (hologram) beeld creëren zo ontstaat er als er twee stemvorken worden aangeslagen in de hersenen nog een andere “fantoom”-toon die in wezen het verschil is tussen de twee hoorbare tonen. Deze niet hoorbare holofone klanken zijn een belangrijk aspect van “drie-eenheid” die zo’n voorname rol speelt in de genezende effecten die stemvorken kunnen produceren.

 

De harmonische boventonen spelen een even belangrijke rol in dit geheel, zeker wanneer meerdere stemvorken tegelijk klinken. De meervoudige resonantie van al deze boventonen gaat dan harmonieus samen met de eigen genezende energie van de heler die de stemvorken vasthoudt.

 

Zo vormen de stemvorken een verlengstuk van de handen van de heler en blijkt de klankcombinatie de al aanwezige energie die overgebracht wordt alleen nog maar te versterken. Het effect hiervan is dat deze manier van energieoverbrenging de vele soorten stress of negatieve energie kunnen vrijmaken en ontladen; dit kan tussen de stemvorken gevoeld worden als een zware donkere massa die oplost.

 

De stemvorken kunnen worden gebruikt bij alle situaties waarbij sprake is van verstoring in de energiebalans, zowel in het fysieke lichaam als in de diverse energie lichamen. Het zijn ideale instrumenten bij emotionele stress en trauma’s die verstoring teweeg brengen in de aura en de chakra’s en in het meridiaanstelsel.

 

De Drie-Eenheid koppeling als geneesmethode

De bijbel stelt het Woord – ofwel geluid, klank – gelijk aan God en in die zin als de bron van de hele schepping. De energie van klank speelt zo een belangrijke rol als manier van genezen.

 

Als de stemvorken gebruikt worden als werktuigen bij therapie dan kan onderstaande drie-eenheid formule als deel van het geneesproces worden toegepast.Trillingsfrequentie + intentie = Genezingseffect

 

Sla een enkele vork of twee vorken aan om een harmonische toon te maken en houd of beweeg deze boven het lichaam of plaats de punt:

– op een deel van het lichaam (bot, orgaan, spieren), acu-punten of meridianen (dit heet klankpunctuur), f op reflexzones van de voeten, handen, oren of hoofd.

 

– Op chakra’s of overgangspunten tussen chakra’s, voor- of achterzijde van het lichaam.

 

– Op een (berg)kristal dat je dan met de punt naar de ontvanger richt.

 

– Op een flesje met bloesemremedies, edelsteenremedies, homeopathische middelen, oliën, gezuiverd water ….

 

– Of beweeg de klinkende stemvork(en) door de subtiele energielagen van de aura.

 

Het aanslaan van twee stemvorken tegen elkaar kan de energie meer in balans worden gebracht in de verschillende delen van het lichaam: links/rechts, boven/beneden of voor en achterzijde.

 

Ook kunnen ze door een kamer bewogen worden om deze met een bepaalde frequentie te vullen.

 

De betekenis van klank bij genezing.

Klank bestaat uit voortdurende beweging en is opgebouwd uit drie belangrijke onderling verbonden elementen, namelijk pulsering, golf en vorm – deze kunnen niet onafhankelijk van elkaar bestaan; ze vormen een eenheid van drie elementen in actie, tezamen een sterke kracht.

 

De wetten van kwantumfysica laten ons zien dat alles in ons universum bestaat uit velden in trilling, en het menselijk lichaam is daarop geen uitzondering.

 

Klank wordt beschouwd als de meest belangrijke vorm van trillingsenergie, omdat het aan de oorsprong staat van alle andere energievormen. Met bepaalde klanken kan enorme invloed, zowel positief als negatief, uitgeoefend worden op al die andere vormen van energie, en dus ook op hele welzijn.

 

Wanneer het menselijk lichaam binnen de invloed komt van zulke vibraties dan ontstaat er ofwel negatieve of positieve resonantie en hierdoor kan de gevoelige celstructuur aanzienlijk veranderen, afhankelijk van de bron.

 

Resonantie is het proces waardoor een oorzakelijke trilling een soortgelijke trilling teweegbrengt in een ander veld of structuur, waarbij beide dezelfde frequentie hebben. Een klassiek voorbeeld hiervan is het geluid dat een getrainde operastem een kristallen wijnglas laat springen als de toon lang genoeg aangehouden wordt, omdat het glas niet flexibel genoeg is om in de gelijke resonantie mee te trillen.

 

Bij de stemvorktherapie vindt er een weldadig resonantie proces plaats, waarbij de frequentie die gemeten wordt in trillingen per seconden (Hertz) toegepast wordt door het richten van de klank van de aangeslagen stemvork op diverse lichaamsdelen, wat kan helpen om een nieuw stabiel evenwicht te creëren en de schadelijke patronen uit te schakelen.

 

Klank heeft vele andere effecten, zowel op bewust als onbewust niveau, waardoor er nogal eens emotionele reacties kunnen ontstaan – klank probeert een tegenwicht te creëren op zowel het lichamelijke als het emotionele vlak. Die kracht die klank heeft kan bijvoorbeeld het lichaam meer energie geven bij moeheid, of het lichaam ontspannen als we opgewonden of boos zijn.

 

Ook heeft klank de verbazingwekkende mogelijkheid om onze stemming te verbeteren als we depressie zijn, of verdriet hebben. Als er geen over-een-stemming is tussen onze innerlijke en uiterlijke wereld krijgen we “dissonantie”, dat eigenlijk niets anders is dan een gebrek aan harmonie en flexibiliteit.

 

Zoals flexibiliteit staat voor een gemakkelijker en harmonischer levenspatroon, zo staat starheid voor het tegenovergestelde, dat uiteindelijk leidt tot onbeweeglijkheid en dood.

 

Klank in haar muzikale uitingsvorm wordt zo de erkenning van haar universele kracht, want zij kan ons duidelijk helpen om meer tot onszelf te komen, in harmonie, waardoor vanzelf ziekten en kwalen minder vat op ons hebben, en bestaande klachten sneller en gemakkelijker kunnen worden genezen. Als zodanig is klank-in-harmonie, zoals de stemvorkentherapie, waarlijk een krachtig medium voor genezing, in de zin van heel-worden.

 

Opmerking: Klanktherapie met stemvorken is geen vervanging voor een juiste medische behandeling door gekwalificeerde therapeuten. Bij gezondheidsklachten van welke aard ook dient men altijd eerst de eigen arts of therapeut te raadplegen.

 

Engelstalige boeken (zes titels) over stemvorktherapie van Francine Milford zijn te bestellen of te downloaded via www.lulu.com (trefwoord: tuning forks).

 

Artikel geschreven door www.phoeniximport.nl

 

Stemvorken voor kristal en edelstenen .

Deze stemvorken hebben de namen:

QuartzCrystal tuner, Opal tuner,Blue Sapphire tuner, Jade tuner,Diamond tuner, Ruby tuner, Yellow Sapphire tuner, Amethyst tuner, Emerald tuner, Pearl tuner, en de set Crystal/Gem sound set tuning forks ‘large’, inclusief een luxe fluwelen etui.

Deze therapeutische stemvorken resoneren op de frequentie van bovengenoemde stenen.
Ideaal voor alle therapeuten die al werken met kristallen en (half)edelstenen in therapieën, als een manier om de effecten van hun behandeling nog te versterken.

Toepassingen:
Ontspanning en genieten
Aura reiniging
Edelsteen en mineralen therapie
Reinigen edelstenen
Opladen en versterken edelsteen remedies
Opladen van mineraalwater

De edelstenen/mineralen stemvorken hebben een ronde gekleurde top.
Deze stemvorken worden niet direct op het lichaam gebruikt, maar voor het overbrengen van klank naar de subtiele energievelden rondom het lichaam, naar de subtiele energievelden rondom het lichaam, naar de chakra’s en meridiaangebieden. De klanktrilling van deze speciale stemvorken duurt vrij lang.

 

De namen zijn:

Amethist tuner         – toon B – chakra Derde Oog en Kruin – element Lucht (affirmatie: Ik laat alle egoïstische gedachten en behoeftes los.)

 

Bergkristal tuner       – die op alle tonen werken het sterkst op C,F en B – chakra geen voorkeur maar het sterkst op Stuit, Hart en  Kruin – element Water

(affirmatie: Mijn weten en voelen is helder en ik reinig mijzelf van dagelijkse onzuiverheden.)

Spirituele boodschap: Brenger van licht, zuiverheid en puurheid. Oud, wijs en tegelijkertijd jong van geest en helder in handelen.

Blauwe Saffier tuner –  toon A – chakra Keel – element Vuur en Lucht

(affirmatie:  Ik zie nu duidelijk door de illusie van mijn verhalen hen.)

 

Diamanten tuner      – toon B – chakra Derde Oog, Thymus en Kruin – element Vuur en Lucht

(affirmatie: Mijn spirituele zoektocht zal zich uitstrekken over meerder levens.)

 

Gele Saffier tuner    – Chakra Navel/Spleen and Solar Plexus.

Het trekt rijkdom naar je woning. Het stimuleert het intellect en  verbetert de algehele focus, zodat je alles in een groter verband kunt zien.

Het is verbonden met de planeet Jupiter, symbool voor spiritualiteit en goddelijke Genade. Het schenkt wijsheid, inzicht, vreugde en een lang leven.

Beschermt tegen negatieve invloeden en geeft ondersteuning aan een vrouw die op zoek is naar de juiste partner.

Jade tuner         – toon E – chakra Solar Plexus, Hart en Derde Oog – element Lucht (affirmatie: Mijn lichaam, emoties en ziel zijn in perfecte balans.)

Opaal tuner         –  toon C – chakra Derde Oog – element Vuur

(affirmatie: Mijn gehele zijn is vrij en ik heb hiervoor de verantwoordelijkheid.)

 

Parel tuner        – toon A – chakra Solar Plexus, Derde Oog en Hart – element Water (affirmatie: Ik leef en maak fouten. Ik mag imperfect zijn.)

 

Robijn tuner      – toon F# – affiniteit met alle chakra’s – element Vuur

(affirmatie: mijn verleden verdoezelde vaak mijn inzicht. Nu zie ik de zaken zoals zij zijn.)

Smaragd tuner – toon F – chakra Derde Oog en Hart – element Lucht

(affirmatie: Leven isschoonheid en vreugde.)

 

Opmerkingen Carla:

Heb al verschillende malen gewerkt met bovenstaande stemvorken bij mensen, bomen, kristallen en Aarde Helingen. Een prachtige, krachtig veld wordt aangezet en velen lagen worden opgeruimt om in een open veld te creeren wat beschikbaar is aan talenten, kwaliteiten en capaciteiten. Als heler is het heerlijk om met deze stemvorken te werken een plezier om telkens in deze electromagnetische veld de magie te mogen aanraken.

 

 

Dankbaarheid.

Plaats:

Centrum Crystallijnen Regenboog Overbrugger

Moutmolen 72

1703 TN Heerhugowaard

Tag Cloud