Crystalline Rainbow

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Kristallen klankschalen informatie

Het formaat van de schaal bepaalt mede de toonhoogte: een kleine schaal met dunne wand geeft een veel hogere toon dan die van een grote dikwandige schaal. In het algemeen hebben hogere tonen een verkwikkend en reinigend effect, terwijl diepe tonen meer ontspannend en aardend werken. Iedereen heeft een eigen reactie op tonen, dus het effect van klankschalen kan bij de een heel anders zijn dan bij de ander.

Wanneer twee of meer kristallen klankschalen tegelijk worden aangestreken of aangeslagen dan kunnen er prachtige harmonieuze samenklanken ontstaan, vooropgesteld dat ze zuiver op elkaar afgestemd zijn. Het lijkt alsof deze klanken om ons heen gaan, en in feite brengen ze ons hele lichaam in een harmonieuze vibratie, die ordenend en genezend kan werken.

Zo kunnen de tonen van de kristallen klankschalen in een therapeutische omgeving worden toegepast om meer evenwicht en harmonie te scheppen, lichamelijk en geestelijk. Het is beter om niet langer dan 15 tot 20 minuten achtereen in de buurt van een klankschaal te zijn wanneer deze wordt bespeeld. Er wordt dan aanbevolen om een pauze van een kwartier in te lassen, om ervoor te zorgen dat het energiesysteem niet een teveel aan energie binnenkrijgt en iedereen de gelegenheid heeft om de veranderingen te verwerken.

In beknopte termen zijn de eigenschappen die bij de chakra’s horen als volgt:

Basis/Stuit – aarden, jezelf stevig neerzetten

Sacrale – creatie en seksualiteit

Zonnevlecht – zelfwaardering en voorspoed

Hart – liefde en algehele gezondheid

Keel – communicatie en creativiteit

Derde Oog – intuïtie en mentale processen

Kruin – verbinding met het hogere zelf en spiritualiteit.

De klanken van de schalen alleen al hebben ontspannende en helende effecten: deze kunnen nog versterkt worden door met de klanken mee te zingen, en/of de gewenste resultaten te visualiseren tijdens het proces. Gedachten zijn een vorm van energie en ze trekken gelijksoortige energie aan.

Ik heb gemerkt dat als ik de dag in een blije en positieve stemming begin de dingen als vanzelf veel gemakkelijker en in die sfeer gaan gebeuren. Het tegendeel is ook waar.

Een van de dingen die we willen bereiken met welke vorm van genezen met vibraties is om heel bewust de “stemming” van negatief naar positief om te zetten.

De interactie tussen gedachtekracht en kristal kan blijkbaar onze gedachten harmonischer maken. Dit kan weer tot gevolg hebben dat onze hersengolven en de daarbij behorende bewustzijnstoestand ook harmonischer worden met als gevolg voor een algeheel harmonische samenwerking tussen lichaam en geest.

Zo kan de gerichte kracht van positieve intentie of (zelf)bevestiging, in samenhang met de klank van de kristallen schalen, zorgen voor opmerkelijke vormen van genezing op alle niveaus.

De klanken van de schalen alleen al hebben ontspannende en helende effecten: deze kunnen nog versterkt worden door met de klanken mee te zingen, en/of de gewenste resultaten te visualiseren tijdens het proces. Gedachten zijn een vorm van energie en ze trekken gelijksoortige energie aan.

Terwijl je jezelf meer ontspant en het licht voelt binnenstromen wordt de schaal rustig aangeslagen, tegen de buitenzijde, dichtbij de bovenrand. Daarna wordt er gestreken, bijvoorbeeld met een klopper met leren omhulsel, langs de bovenrand, op dezelfde manier als je een kristallen glas laat zingen. Hierdoor blijft de toon veel langer en luider doorklinken. Dit kan in de richting van de klok of anderen beweren dat het niets uitmaakt en draaien in beide richingen. Gebruik je eigen intuïtie hiervoor.

 Als er meer dan een klankschaal hebt worden deze dan tenminste 30 cm van elkaar gezet, anders kan het zijn dat een schaal barst door de interactie van trillingen.

Tzolkin New Year – July 26, 2022

Galactic Activation Portal entrance KIN 69, Muluc, Red Moon – Toon 4

Day Out of Time

Allow & Surrender to the Pyramid Temple Circle Gathering together with Crystalline Beings and Sound

Fluorite Water Elixir

Fluorite Energetic Elixir Fluorite – Purification and Construction – Musical tone “A” – Element: Air

Fluorite water or elixir exert a stimulating and detoxifying effect on the kidneys and liver. The main stock of the Fluorite is manganese. Manganese has a beneficial effect on dementia, diabetes mellitus, seizures, learning disabilities and Parkinson’s disease, rheumatoid arthritis and schizophrenia.

In case of these diseases or imbalances, it is therefore advisable to give Fluorite elixir to the client.

Fluorite is known for its revitalizing effect on the body’s cells. Fluorite is able to slow down the aging process of the body and give the body a youthful appearance again, for example the radiance of inner and outwardly bursting with life energy.

Use: Three times a day a glass of mineral water containing 3 drops of Fluorite elixir. For hay fever.

Allergic reactions that manifest themselves through the skin. Dissolve in two liters of lukewarm water and sponge off affected area. Taking fifteen drops of fluorite elixir once a day relieves and cleanses the entire body and protects the veins and vessels from deposits and calcification.

20180115_102103-874813519.jpg

General Information:

Fluorite consists of traces of a number of rare elements, such as yttrium, cerium, samarium and europium. From Fluorite is derived the word fluorescence, which indicates a reflecting property. Fluorescent colors are often used in clothing (think road workers’ vests) and in banknotes to test them for authenticity. When you shine a fluorite stone with a lamp, it lights up with a beautiful blue violet glow.

The lightening of fluorite indicates a strong spiritual energy, which is present in this stone.

Characteristic of fluorite is that this is a stone that appears to be extremely capable of retaining mental energy (vibrations). Someone who is sensitive to stored mental vibrations might in fact experience vibrations stored by the fluorite some two thousand years ago. Remember that two thousand years is an unbridgeable period for us humans, but for a stone, seen against a geological timescale of millions of years, two thousand years is only a fraction of a second.

Fluorite is able to give a person who is ready for it in meditation a glimpse into his or her own development process. This makes the fluorite a special meditation stone.

Action Fluorite

Fluorite is an eminently suitable stone for anyone with so-called ‘new age diseases’ such as ADHD and other psychological disorders. The gemstone is a protective and stabilizing stone, which increases self-confidence and helps to bring structure to life. The stone provides insight into limiting behavior and thinking patterns, repressed feelings and has an emotional stabilizing effect.

A little help with the study can never hurt and fluorite is happy to give it. The stone promotes concentration, increases the processing of information and helps to make connections.

Fluorite protects against and cleans electromagnetic radiation (e.g. from computers and mobile phones).

The stone has a positive effect on stiffness, joint problems (such as arthritis) and rheumatism. It is good for the bones and teeth and it relieves pain in shingles and other nerve pains. Furthermore, it has a beneficial effect on the skin (for example on pimples and wrinkles) and mucous membranes, especially of the respiratory system. Fluorite protects against and helps with anxiety. It casts an energetic shield, behind which you are protected from energetic vampirism and other negative energies. The stone helps to create order in chaos.

Fluorite comes in many fluorescent colors. Each of them carries the above properties and add their own qualities to them.

Spiritual: Fluorite brings structure and focus to energies that do not go together or are related. It helps you to tune in to higher guidance during meditation and will often give you rich insights and insights. It is an ideal stone when you want to increase your ability to obtain clear information from energy fields; fluorite can also expand your ability to interpret such information.

Emotional: Fluorite can counteract confusion, trepidation, instability, insincerity, and disorders that arise from incoherent thought patterns. It helps you overcome fear for the future. It helps to “think through” your feelings better when you are overwhelmed by emotional experiences.

Physical: Fluorite can contribute to a better balance in brain chemistry, can strengthen learning ability and memory, and stimulate the brains. Dizziness or spinning can decrease and the physical balance can be improved. Fluorite strengthens the bones and teeth.

Purple Fluorite provides a deep meditation but also support for heavier medical procedures. This purple variant has a positive effect on the bone marrow and the cells and diseases related to it such as leukemia. Purple Fluorite can also be used to get into a deeper meditation.

Blue fluorite is a stone to balance brain and mind. It promotes memory, concentration, rational thinking and information processing. It helps with confusion, doubt and mental instability and makes the mind clear and strong. This stone has a positive effect on the eyes, ears, nose and throat and can reduce ringing in the ears.

Green fluorite acts mainly on the heart and promotes emotional balance, intuition and balance between feeling and mind. It absorbs and protects against negative energy. This stone has a positive effect on the stomach.

Yellow fluorite promotes self-confidence, helps to set boundaries and to stand up for yourself (especially in groups). The stone is uplifting.

Rainbow fluoride (shows all colors together) is a great protective stone and has the workings of all fluorite types,

20180115_102045958999942.jpg

Fluorite and Astrology: Fluorite has the best connection with the constellations Pisces and Aquarius and slightly less with Cancer and Capricorn.

Fluorite and the chakras: Fluorite has the best connections with the base chakra, forehead chakra and crown chakra.

Affirmation: I let go of my body in order to cleanse my consciousness.

Celebration February 2, 2022

A meditative journey of love light frequency

Gratitude, Dankbaarheid

Festive Circle.Feestelijke Cirkel

Enjoy the sound journey. Geniet van de geluiden reis.

Gratitude. Dankbaarheid

Cosmic Blue Flame

Gratitude

The Journey through the Elements

Explore the Sacred Creative Energy

Lichaamscan Oefening

Tag Cloud