Crystalline Rainbow

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Empowering the Reflection of Truth within the Cosmic Order

As we are in the flow of the upcoming New Moon at 08:05 hours Amsterdam Time on Monday February 20 lets us pick up the KEY to enter the portal 2:20 – KIN 19.

May all journey through the portals to enter via the love light codes in the temple gathering.

As we center the empowering reflection of truth within the Quantum Circle Gathering.

The supportive flow of initiating the creation via the Red Dragon, Birthing Ancient Trust

Allowing and surrendering to the flow of the passionate intention of abundance Akbal, Blue Night  

To face the challenge empowerment of balancing the harmony of beauty and elegance

To be within the Divine Guidance of Source of new opportunities

Gratitude, Gratitude, Gratitude

Geschenk

Vandaag ontvangen van Gerda Kooger tijdens een bijeenkomst van Seniorengroep “Met Elkaar Voor Elkaar” van Bibliotheek Heerhugowaard voor inzet van het regelen van uitjes en sprekers voor de groep een Tanka gedicht “Mythische Driehoek” Een stevig verbond, nu met elkaar verweven, doortastende zet, een geniale inval; gigantische gevolgen …….!”

Yoga Class sharing

Seasonal Love Greetings

Seasonal Magic Blessings

https://www.dropbox.com/s/rsxu6i6pjl3wo0u/Spraak%20001.m4a?dl=0

Singing Bowls and frequencies plus sound via sound cloud

Being the curious type we tested with the pendulum the Tibetan Singing Bowls and Dorje Bel sound that we share here and with others:

396 Hz Tibetan Singing Bowl – Root Chakra – Saturn plus Sound

396 Hz Liberates you from fear & guilt – thanks @wetheaether

Singing Bowl – 417 Hertz – Sacraal Chakra – Pluto plus sound

ref. 417 Hz Facilitates Change – thanks @wetheaether

Singing Bowl – 538 Hertz – Solar Plexus – Sun plus sound

Hz 538 ref. Repairs DNA thanks @wetheaether

Singing Bowl – 639 Hertz – Heart Chakra – Venus plus sound

Hz 639 ref. Heals Relationships thanks@wetheaether

Singing Bowl – 639 Hertz – Heart Chakra – Venus plus sound

Hz 639 ref. Heals Relationships thanks@wetheaether

Singing Bowl – 741 Hertz – Throat Chakra – Mercury plus sound

741 Hz ref.: Awakens Intuition thanks@wetheaether

Singing Bowl – 852 Hertz – Third Eye Chakra – Neptune plus sound

852 Hertz – Attracts Soul Tribe thanks@wetheaether

Inner Sound Journey

Dorje Bell – 963 Hertz – Crown Chakra – Uranus plus sound

ref.: Connects with Light & Spirit – thanks@wetheaether

Singing Bowl – 963 Hertz – Crown Chakra – Uranus plus sound

ref.: Connects with Light & Spirit – thanks@wetheaether

Singing Bowl – 963 Hertz – Crown Chakra – Uranus plus sound

ref.: Connects with Light & Spirit – thanks@wetheaether

Navigation of Love Light November 11, 2022

Various Crystalline circles

Kristallen klankschalen informatie

Het formaat van de schaal bepaalt mede de toonhoogte: een kleine schaal met dunne wand geeft een veel hogere toon dan die van een grote dikwandige schaal. In het algemeen hebben hogere tonen een verkwikkend en reinigend effect, terwijl diepe tonen meer ontspannend en aardend werken. Iedereen heeft een eigen reactie op tonen, dus het effect van klankschalen kan bij de een heel anders zijn dan bij de ander.

Wanneer twee of meer kristallen klankschalen tegelijk worden aangestreken of aangeslagen dan kunnen er prachtige harmonieuze samenklanken ontstaan, vooropgesteld dat ze zuiver op elkaar afgestemd zijn. Het lijkt alsof deze klanken om ons heen gaan, en in feite brengen ze ons hele lichaam in een harmonieuze vibratie, die ordenend en genezend kan werken.

Zo kunnen de tonen van de kristallen klankschalen in een therapeutische omgeving worden toegepast om meer evenwicht en harmonie te scheppen, lichamelijk en geestelijk. Het is beter om niet langer dan 15 tot 20 minuten achtereen in de buurt van een klankschaal te zijn wanneer deze wordt bespeeld. Er wordt dan aanbevolen om een pauze van een kwartier in te lassen, om ervoor te zorgen dat het energiesysteem niet een teveel aan energie binnenkrijgt en iedereen de gelegenheid heeft om de veranderingen te verwerken.

In beknopte termen zijn de eigenschappen die bij de chakra’s horen als volgt:

Basis/Stuit – aarden, jezelf stevig neerzetten

Sacrale – creatie en seksualiteit

Zonnevlecht – zelfwaardering en voorspoed

Hart – liefde en algehele gezondheid

Keel – communicatie en creativiteit

Derde Oog – intuïtie en mentale processen

Kruin – verbinding met het hogere zelf en spiritualiteit.

De klanken van de schalen alleen al hebben ontspannende en helende effecten: deze kunnen nog versterkt worden door met de klanken mee te zingen, en/of de gewenste resultaten te visualiseren tijdens het proces. Gedachten zijn een vorm van energie en ze trekken gelijksoortige energie aan.

Ik heb gemerkt dat als ik de dag in een blije en positieve stemming begin de dingen als vanzelf veel gemakkelijker en in die sfeer gaan gebeuren. Het tegendeel is ook waar.

Een van de dingen die we willen bereiken met welke vorm van genezen met vibraties is om heel bewust de “stemming” van negatief naar positief om te zetten.

De interactie tussen gedachtekracht en kristal kan blijkbaar onze gedachten harmonischer maken. Dit kan weer tot gevolg hebben dat onze hersengolven en de daarbij behorende bewustzijnstoestand ook harmonischer worden met als gevolg voor een algeheel harmonische samenwerking tussen lichaam en geest.

Zo kan de gerichte kracht van positieve intentie of (zelf)bevestiging, in samenhang met de klank van de kristallen schalen, zorgen voor opmerkelijke vormen van genezing op alle niveaus.

De klanken van de schalen alleen al hebben ontspannende en helende effecten: deze kunnen nog versterkt worden door met de klanken mee te zingen, en/of de gewenste resultaten te visualiseren tijdens het proces. Gedachten zijn een vorm van energie en ze trekken gelijksoortige energie aan.

Terwijl je jezelf meer ontspant en het licht voelt binnenstromen wordt de schaal rustig aangeslagen, tegen de buitenzijde, dichtbij de bovenrand. Daarna wordt er gestreken, bijvoorbeeld met een klopper met leren omhulsel, langs de bovenrand, op dezelfde manier als je een kristallen glas laat zingen. Hierdoor blijft de toon veel langer en luider doorklinken. Dit kan in de richting van de klok of anderen beweren dat het niets uitmaakt en draaien in beide richingen. Gebruik je eigen intuïtie hiervoor.

 Als er meer dan een klankschaal hebt worden deze dan tenminste 30 cm van elkaar gezet, anders kan het zijn dat een schaal barst door de interactie van trillingen.

Tzolkin New Year – July 26, 2022

Galactic Activation Portal entrance KIN 69, Muluc, Red Moon – Toon 4

Day Out of Time

Allow & Surrender to the Pyramid Temple Circle Gathering together with Crystalline Beings and Sound

Tag Cloud