Crystalline Rainbow

Archive for the ‘Wees welkom’ Category

New Moon Harmonics Love Light of Beauty and Elegance, January 21, 2023

Sound and Voice Journey in English and Dutch.

Geluid en Stem Reis in Engels en Nederlands.

Gratitude/Dankbaarheid

Energetische Licht Elixers –

Bergkristal Clusters

Oeroude Licht Codes Elixers

Nieuwe Begin

20180208_013033-1942875131.jpg

 1. Initiation (Initiatie)Rood – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Centeren, Gronden en Verankeren. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Rode Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. 

20180208_013056-514304604.jpg

2. Creativity (Creativiteit)Oranje – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Kundalini spiralen beweging verenigd. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Oranje Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. 

20180208_013108631025714.jpg

3. Solar Power (Solaire Kracht)Geel/Goud – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Innerlijke en Uiterlijke Kracht. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Gele/Gouden Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. 

20180208_0131211432925068.jpg

4. Love Healing (Liefdes Heling)Groen – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Liefde voor wie je bent en altijd zal Zijn. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Groene Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. 

20180208_013647-1366372410.jpg

5. Communication (Communicatie)Blauw – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Innerlijke en Uiterlijke Communicatie. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Blauwe Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. 

20180208_0132201293103330.jpg

6. Remembrance (Herinnering)Paars/Violette – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Inzicht van Universele Bewustzijn. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Paars/Violette Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. 

20180208_013232739547223.jpg

7. Nothing/Fulfillment (Leegte/Volbrenging)Wit – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Leegte. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Witte Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. 

20180208_013146-434953524.jpg

8. Pureness (Zuiverheid)Roze – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Zuiverheid van het Hoogste Goed Liefdes Licht. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Roze Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. 

Dankbaarheid

Ancient Mother and Codes – New Galactic Cycle – (Oermoeder en haar codes – Nieuwe Galactische Cyclus)

New Galactic Cycle (Nieuwe Galactische Cyclus)

13 day and night resonance of Ancient Codes and Trust

1:1

13 dagen en nachten resonatie van Oeroude Codes en Vertrouwen

 

20180207_190557-362276242.jpg

Overview – Overzicht

20180207_1906221081007581.jpg

East spiral movement support of Cosmic Order for the Highest Good for All.

Oosten spiralen beweging van ondersteuning in de Kosmische Order voor het Hoogste Goed voor Allen.

20180207_190933-1885811424.jpg

North spiral movement of Higher Self with Divine Guidance of Nurturing Nourishment of Being.

Noorden spiralen beweging van het Hogere Zelf met Begeleiding van Voedende Zijn.

20180207_190650-1428643245.jpg

West spiral movement of challenges, strengthening and opportunity for the Inner Divine Child Magical Playfulness.

Westen spiralen beweging van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid voor het Innerlijke Kind van Magische Speelsheid.

20180207_190702247573068.jpg

South spiral movement of Hidden Power Revealed to Flourish the Flowering of Universal Consciousness for the Highest Good for All.

Zuiden spiralen beweging van Verborgen Kracht die zich openbaart in zijn bloei van Universele Bewustzijn voor het Hoogste Goed voor Allen.

20180207_1907271174962765.jpg

Centering, Grounding and Anchoring within Gratitude via the Symbols, Signals and Codes.

Centeren, Gronden en Verankeren binnenin Dankbaarheid via de symbolen, signalen en codes.

 

Woken up via guidance in the middle of the night to add the Clear Quartz Cluster Elixirs into this New Galactic Cycle.

20180208_013614572683998.jpg

Overview

20180208_013033-1942875131.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Red – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance.

20180208_013056-514304604.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Orange – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_013108631025714.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Yellow/Gold – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_0131211432925068.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Green – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_013146-434953524.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Pink – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_013647-1366372410.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Blue – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_0132201293103330.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Purple/Violet – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_013232739547223.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – White – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

 

The Magic Art of Being Crystal Portal Grid. De Magische Kunst van Zijn Portaal.

The Art of Being Crystal Portal Grid

De Kunst van Zijn Kristallen Portalen Wiel/Grid

20180125_115838-562651333.jpg

 

Via guidance was asked last night in dreamtime to prepare for the Full Moon Total Eclipse together with the Spirit Animal “Hawk” and “Horse”, Ancient Grandfather Sun, Ancient Grandmother Moon and Crystal Elders to place a Crystal Portal Grid creation outside on the Terrace. Also included are the Clear Quartz Cluster Energetic Elixirs. These are 6 steps ascending/or being uplifted to the Sacred Temple on top of the Pyramid to 7 and than descending 6 steps as a message for the Highest Good for All in this spiral movement.

This evening we will prepare a Crystal Portal Grid inside the Crystal Room of Center Love Light as well. Photographs will follow shortly. See below the Inner Cosmic Womb Magical Art of Being.

Via Begeleiding was gevraagd gisteravond in droomruimte om voor te bereiden voor de Volle Maan Totale Maansverduistering samen met de Spiritdieren “Havik” en “Paard”, Oeroude Grootvader Zon, Oeroude Grootmoeder Maan en de Kristallen Oeroudere om een Kristallen Portaal Wiel/Portaal Grid te creëren buiten op het terras. Mede zijn ook de Bergkristallen Clusters Energetische Elixers hieraan toe gevoegd. Dit zijn de 6 stappen die ascenderen/oftewel opgetild zijn naar de Heilige Tempel bovenaan de Piramide naar 7 en dan 6 stappen omlaag gaan met de boodschap voor het Hoogste Goed voor Allen in deze spiralen beweging .

East Supportive/Oosten Ondersteunend

 

North Highest Good with Guidance/Noorden Hoogste Goed met Begeleiding

 

West Challenge, Strengthening and Opportunity/Westen Uitdaging, Bekrachtiging en Gelegenheid

 

South Hidden Power Revealed/Zuiden Verborgen Kracht geopenbaard

 

Center, Grounding and Anchoring/Centrum, Gronden en Verankeren

20180125_1155311497694323.jpg

 

Gratitude/Dankbaarheid

 

The Inner Cosmic Womb Magical Art of Being – 144,000 light codes

De Innerlijke Kosmische Baarmoeder Magische Kunst van Zijn – 144,00 licht codes

Overview/Overzicht

20180125_210549-1764601421.jpg

East supportive spiral flow/Oosten ondersteunde spiralen stroming

20180125_210604-307427717.jpg

North – The Highest Good for All with Guidance/Noorde – het Hoogste Goed voor Allen met Begeleiding.

20180125_210618-2147009736.jpg

West facing the challenges, strengthening and opportunity spiral flow. Westen het aangaan van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid.

20180125_210632-113732512.jpg

South the Hidden Power flowering spiral movement. Het Zuiden de Verborgen Kracht in zijn Bloeiende spirale beweging.

20180125_2106501399426453.jpg

The centering, grounding and anchoring as One. Het Centeren, Gronden en Verankeren als Een.

20180125_210715316645160.jpg

Gratitude/Dankbaarheid

 

 

Amethist Energetische Elixer

Amethist Energetische Elixer

 Amethist – Reinigen, Activeren en Kalmeren – Muziektoon “B” – Element: Lucht.

20180115_102014-1418786776.jpg

Algemene Informatie

Amethist is familie van de bergkristal. Het is een prachtig paars kristal, dat meestal wordt aangeboden als brokstuk van een geode: een bolvormige holte in gesteente, die aan de binnenkant is begroeid met kristallen.

De amethist dankt zijn prachtige paarse kleur voornamelijk aan sporen ijzer, titaan en mangaan en een beetje radioactiviteit. In het zonlicht vervalt de radioactiviteit en kan de amethist verbleken.

Zeer bleke amethist kan met bestraling met radium weer dieppaars worden. Helaas is dit niet kleurecht; de steen verliest na verloop van tijd zijn kleur.

Bekijk je amethist nauwkeurig van dichtbij vanuit verschillende richtingen, dan blijkt een kristalpunt twee verschillende kleuren te hebben: blauw/blauwpaars en roodpaars. Dit verschijnsel heet dichroïsme (tweekleurigheid).

Door de paarse kleur heeft de amethist een bijzonder effect. Paars ontstaat door het mengen van het vurige rood en het afstandelijke blauw; amethist is zo een compromis tussen tegenstellingen.

Het kristal bevordert voor harmonie en helderheid van geest en helpt afstand te nemen. Amethist als geode (ook wel druse genoemd) in een ruimte opgesteld schept harmonie in huis.

Amethist is de steen van onthechting en spiritualiteit. Bisschopsringen en andere liturgische voorwerpen bevatten vaak amethist, om de drager en gebruiker te helpen afzien van de aardse geneugten en de geest te verheffen.

Amethyst

Werking

Amethist heeft een beschermende en zuiverende werking. De steen bevordert zelfinzicht en helpt je om eerlijk te zijn naar jezelf toe over gedrag dat schadelijk kan zijn en niet in dienst is van je hoogste zelf. Het helpt je bijvoorbeeld om verslavingen te onderkennen en aan te pakken. Daarnaast geeft de steen ook inzicht in emotionele processen waardoor bepaalde (pijnlijke) ervaringen verwerkt kunnen worden en ook vermijdend gedrag op dit vlak veranderd kan worden. Amethist is vanwege haar reinigende werking ook heel geschikt om een ruimte te zuiveren. Samen met bergkristal en rozenkwarts creëert het een harmonische sfeer. Omdat het de bovenste chakra’s stimuleert, kan het de intuïtie, spirituele groei en inzichten bevorderen, zeker voor mensen die aan het begin staan van hun spirituele pad. Amethist heeft ook een reinigende werking op het lichaam en een positieve invloed op het zenuwstelsel, hoofdpijn en migraine en nachtmerries en andere slaapproblemen.

De kwarts in amethistkwarts versterkt de werking van de amethist.

 

Effecten op de gezondheid

* Amethist hoort bij het voorhoofdchakra en kruinchakra. Door zijn werking op de hypothalamus is amethist een steen die veel soorten hoofdpijn kan bestrijden (whiplash vaak niet). Leg de steen hiervoor op het voorhoofd of draag hem aan een kort kettinkje om de hals.

* De amethist werkt ook op de epifyse, die dag- en nachtritme bepaalt. Bij problemen met in- en doorslapen, en bij nachtmerries werkt een brok amethist op het nachtkastje of onder het hoofdkussen uitstekend.

* Dankzij de werking op epifyse en hypothalamus werkt de amethist door op de andere hormoonklieren. Door regelmatig een amethist te dragen wordt vooral de alvleesklier, die niet goed werkt bij bijvoorbeeld suikerziekte (diabetes mellitus), gestimuleerd.

* Amethist vermindert zenuwachtigheid en stress. Hij helpt de concentratie te verbeteren en helpt negatieve ideeën los te laten.

* Door het hoge ijzergehalte heeft de amethist een positieve werking op bloed, bloedsamenstelling, bloedsomloop en hart en vaten. Dankzij de betere doorbloeding worden huidklachten van binnenuit aangepakt. Drink regelmatig amethistwater voor een schonere huid en glanzend haar.

 

Spiritueel

* Amethist stimuleert de groei van je spiritualiteit en je intuïtie. Het is de steen van onthechting en wijsheid.

* Het helpt je zonder oordeel en met compassie te kijken naar jezelf, naar anderen en naar je omgeving.

* Amethist helpt je het verschil te zien tussen wat echt belangrijk is en wat niet.

* Tijdens meditatie helpt amethist je de stilte in jezelf te vinden.

* Bij rouw en verdriet helpt amethist om je verlies te verwerken en te accepteren.

* Amethist maakt wilskrachtig maar niet per se heel actief.

* Het is dé steen van het loslaten. Negatieve gedragspatronen en gewoontes kun je verbreken door met amethist te mediteren.

Bron: http://www.semoea.nl

Amethist is bevorderlijk voor meditatie en maakt verbondenheid en communicatie met je gidsen en engelen mogelijk. Je leert je over te geven aan het Goddelijke en je eigen spirituele kracht te zien als een geschenk van het Goddelijk Wezen. De steen opent en zuivert het derde oog en het kruinchakra, en geeft zo de ontwikkeling van heldere vermogens en intuïtie een impuls.

Emotioneel

Amethist kan helpen de basisoorzaken te onthullen achter gedrag, gewoonten en emotionele patronen die leiden tot onbalans en ziekte. Deze sterke bondgenoot helpt je je eigen verantwoordelijkheid te accepteren als spiritueel wezen dat een fysieke ervaring heeft. Als je geneigd bent tot disassociatie of een slachtofferrol, brengt de steen je in contact me je aangeboren kracht om de fysieke werkelijkheid af te stemmen op je spirituele doel. Amethist helpt je als je niet het gevoel hebt dat je thuishoort op de aarde of voortdurend hunkert naar een “thuis” in anderen werelden, systemen of dimensies.

Lichamelijk/Fysiek

Amethist wordt van oudsher gebruikt om verslavingsgedrag en vergelijkbare gedachtepatronen tegen te gaan. Het maakt de geest helder, zodat alcohol, drugs en andere verslavende stoffen moeilijker vat op je krijgen. De steen brengt het zenuwenstelsel en de hersenen in balans. Je kunt hem gebruiken bij symptomen van tinnitus, zenuwaandoeningen of onbalans in de hersenen.

De energie van Amethist ondersteunt ook de opname van zuurstof in het bloed en de afvoer van afvalgassen, vooral in combinatie met andere stenen met een hoog ijzergehalte, zoals hematiet of magniteit.

20180115_101943-1359539525.jpg

Een elixer van Amethist helpt o.a .bij:

Gebruik de amethist elixer bij:

 • Stress en burn-out
 • Druk en geestelijke belasting
 • Overgevoeligheid
 • HSP
 • Geestelijke en fysieke disbalans: amethist-elixer voert de negatieve energie af
 • Versterkt de wilskracht
 • Leerproblemen
 • Examenvrees
 • Laag zelfbeeld en minderwaardigheidscomplex: amethist-elixer geeft zelfrespect
 • Starheid: amethist-elixer bevordert de flexibiliteit en openheid; plaats bovendien een amethist steen op voorhoofdchakra en kruinchakra
 • Bloedvergiftiging: amethist-elixer + dragen van een amethist
 • Heftige emoties, zoals hysterie, jaloezie
 • Verdriet door verlies dierbaar mens, dier of ding (rouwverwerking, liefdesverdriet)
 • Depressie, moedeloosheid, onzekerheid
 • Lethargie
 • Hyperactiviteit
 • Stemmingswisselingen
 • Vergiftiging
 • Bron: http://www.semoea.nl

 

Gebruik: Eenmaal daags een glas mineraalwater met daarin 3 druppels Amethist Elixer.

‘s Avonds voor het slapen gaan 3 druppels Amethist Elixer in een glas mineraalwater opdrinken.

 

Amethist en de astrologie: Astrologisch heeft Amethist de beste verbinding met de sterrenbeelden Ram, Waterman en Vissen.

Laat je echter door de astrologische betekenis van de Amethist niet weerhouden om deze prachtige steen, waarin de stille kracht van de natuur gevangen is, in te zetten bij iedereen die dit kan gebruiken. De energetische lading van Amethist kenmerkt zich juist door zijn spirituele verbondenheid.

 

Amethist en de chakra’s: Amethist heeft de beste verbindingen met het kruinchakra en het voorhoofdchakra (derde oog).

 

Kleurtrillingen van Amethist: donkerblauw/indigo, violet, ultraviolet en wit.

 

Affirmatie: Ik laat alle egoïstische gedachten en behoeftes los.

 

Je kunt een elixer bestellen via dit formulier of via een mail naar charren@kpnplanet.nl.

Donatie: 30 ml flesje van Amethist Elixir – Euro 11,00 exclusief verzendkosten.

Mosagaat Energetische Elixer

Mosagaat Energetische Elixer

 20180115_1022301121113770.jpg

Mosagaat – Zuivering en Opbouw – Muziektoon “E” – Element: Lucht.

Net als lucht (het element) kun je ijl door alle niveaus van je “zijn” bewegen, en samen met de Mosagaat ontdekken dat deze niveaus je eigenlijk al vertrouwd waren.

Algemene Informatie

Mosagaat is een steen voor iedereen. De energieën zijn bescheiden maar heilzaam. Hij werkt stabiliserend en aardend. De energie van deze steen zorgt ervoor dat lichaam, geest en ziel naar hun natuurlijke evenwicht worden gebracht zodat je meer rust kunt ervaren op alle niveaus. Mos agaat helpt je te herstellen na ziekte en om weer tot jezelf te komen na een periode van emotionele onrust. Mos agaat werkt goed tegen angsten en stress.

Mosagaat helpt je op een punt waarop je een nieuwe richting in wilt slaan of een nieuwe start wil maken. De steen helpt als je het gevoel hebt vast te zitten, overbelast wordt en diepliggende angsten, blokkades en belemmeringen los wilt laten. Het maakt optimistisch, geeft hoop, vertrouwen, inspiratie, zelfrespect en zelfvertrouwen en trekt overvloed aan.

 

Werking Mosagaat

Mosagaat is dus heel geschikt om bij je te dragen ter ondersteuning van herstel na ziekte, om tot rust te komen na een periode met veel emotionele onrust of om weer tot jezelf te komen.

De steen geeft je het gevoel op je plek te zijn en laat je ware ik naar boven komen. Het laat je de kern en wat écht belangrijk is om je heen en in jezelf zien. Oppervlakkigheden, vooroordelen en zaken die afleiden van de essentie vallen hierbij weg. De steen helpt angsten, stress en zorgen loslaten en helpt je ontspannen. Het versterkt je verbinding met de natuur en de aarde.

Fysiek heeft Mosagaat een positieve werking op de weerstand en het immuunsysteem, hart en bloedvaten, de longen, griep en verkoudheid, hyperventilatie en stress gerelateerde klachten. Het dragen van de steen tijdens de zwangerschap heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de foetus. Mosagaat helpt bij oorontsteking, koortslip (herpes), griep, angsten, stress en hyperventilatie.

Het bevordert communicatieve vaardigheden, zelfexpressie en het denkvermogen. Mosagaat vermindert pijn bij een bevalling en laat deze vlot verlopen.

 

Als elixer verwerkt is de steen zeer effectief tegen schimmel en huidinfecties. Een elixer van Mosagaat helpt o.a. tegen inwendige aambeien.

Gebruik: Eenmaal daags een glas mineraalwater met daarin 3 druppels Mosagaat.

20180115_10221726897443.jpg

Mosagaat en de astrologie: Astrologisch heeft Mosagaat de beste verbinding met de sterrenbeelden Ram, Waterman en Vissen. Laat je echter door de astrologische betekenis van de Mosagaat niet weerhouden om deze prachtige steen, waarin de stille kracht van de natuur gevangen is, in te zetten bij iedereen die dit kan gebruiken. De energetische lading van Mosagaat kenmerkt zich juist door zijn spirituele verbondenheid.

 

Mosagaat en de chakra’s: Mosagaat heeft de beste verbindingen met het zonnevlecht (solar plexus), derde oog/voorhoofd en thymusklier.

 

Kleurtrillingen van Mosagaat: infrarood, rood, oranje, geel, groen, blauw en wit.

 

Affirmatie: Ik weet een onderdeel te zijn van alles wat er is.

 

Je kunt een elixer bestellen via dit formulier of via een mail naar charren@kpnplanet.nl.

Donatie: 30 ml flesje van Mosagaat Elixir – Euro 11,00 exclusief verzendkosten.

Dankbaarheid

Fluoriet Energetische Elixer

Fluoriet Energetische Elixer

 

Fluoriet – Zuivering en Opbouw – Muziektoon “A” – Element: AirA

Fluoriet water of -elixer oefenen een stimulerende en ontgiftende werking uit op de nieren en de lever.

Het hoofdbestand van de Fluoriet is mangaan. Mangaan heeft een gunstige werking op dementie, diabetes mellitus, epileptische aanvallen, leerstoornissen en de ziekte van Parkinson, reumatoïde artritis en schizofrenie. Bij deze ziektes of disbalansen is het dan ook raadzaam om Fluoriet elixer aan de cliënt voor te schrijven.

Fluoriet staat bekend om zij revitaliserende werking op de lichaamscellen. Fluoriet is in staat om het verouderingsproces van het lichaam te vertragen en het lichaam weer een jeugdige uitstraling te geven bijvoorbeeld de uitstraling van innerlijk als uiterlijk blakend van levensenergie.

Gebruik: Drie maal daags een glas mineraalwater met daarin 3 druppels Fluoriet. Voor hooikoorts.

Allergische reacties die zich via de huid uiten. Oplossing in twee liter lauwwarm water en spons daarmee getroffen gebied af.

Een keer per dag innemen van vijftien druppels fluorietelixer ontlast en reinigt het gehele lichaam en beschermt de aderen en vaten voor afzettingen en verkalking.

Drie keer per dag innemen van vijftien druppels fluoriet elixer voor gezwellen en woekeringen.

Het dagelijks drinken van een kopje brandnetelthee, gezet met fluoriet water, zal tanden en kiezen beschermen tegen caries, tandvleesontstekingen voorkomen en in Sommige gevallen zelfs loszittende tanden en kiezen weer vastzetten.

20180115_102103-874813519.jpg

Algemene Informatie:

Fluoriet bestaat uit sporen van een aantal zeldzame elementen, zoals yttrium, cerium, samarium en europium. Van Fluoriet is het woord fluorescentie afgeleid, dat duidt op een weerkaatsende eigenschap. Fluorescerende kleuren worden vaak gebruikt in kleding (denk aan vesten van wegwerkers) en in bankbiljetten, om deze te testen op echtheid. Wanneer je een fluorietsteen beschijnt met een lamp, licht deze op met een mooi blauw violette schijn. Het oplichten van fluoriet duidt op een sterke geestelijke energie, die in deze steen aanwezig is.

 

Kenmerkend voor fluoriet is dat dit een steen is die ontzettend goed in staat blijkt om geestelijke energie (trillingen) vast te houden. Iemand die gevoelig is voor opgeslagen geestelijke trillingen, zou in feite trillingen kunnen ervaren die zo’n tweeduizend jaar geleden door de fluoriet zijn opgeslagen. Bedenk hierbij dat tweeduizend jaar voor ons mensen weliswaar een niet te overbruggen periode is, maar voor een steen, gezien tegen een geologische tijdschaal van miljoenen jaren, is twee duizend jaar slechts een fractie van een seconde.

Fluoriet is in staat om een persoon die daar klaar voor is in meditatie een blik te gunnen op zijn of haar eigen ontwikkelingsproces. Dit maakt de fluoriet tot een bijzondere meditatiesteen.

Werking Fluoriet

Fluoriet is een bij uitstek geschikte steen voor iedereen met zogenaamde ‘nieuwe tijds ziekten’ zoals ADHD en andere psychische storingen. De edelsteen is een beschermende en stabiliserende steen, die het zelfvertrouwen vergroot en helpt structuur te brengen in het leven. De steen geeft inzicht in beperkende gedrag- en denkpatronen, onderdrukte gevoelens en werkt emotioneel stabiliserend.

Een beetje hulp bij de studie kan ook nooit kwaad en fluoriet geeft die graag. De steen bevorderd concentratie, verhoogt de verwerking van informatie en helpt om verbanden te leggen. Fluoriet beschermt tegen en reinigt elektromagnetische straling (bijvoorbeeld van computers en mobiele telefoons). De steen heeft een positieve werking op stijfheid, gewrichtsproblemen (zoals artritis) en reuma. Het is goed voor de botten en tanden en het verlicht de pijn bij gordelroos en andere zenuwpijnen. Verder heeft het een gunstige werking op de huid (bijvoorbeeld op puistjes en rimpels) en slijmvliezen, met name van de ademhalingswegen. Fluoriet beschermt tegen en helpt bij angstgevoelens. Het werpt een energetisch schild op, waarachter je beschermd bent tegen energetisch vampirisme en andere negatieve energieën. De steen helpt om orde te scheppen in chaos.

Fluoriet is er in vele fluorescerende kleuren. Elk van hen draagt de bovenstaande eigenschappen en voegen er hun eigen kwaliteiten aan toe.

Spiritueel: Fluoriet brengt structuur en focus in energieën die niet samengaan of samenhangen. Het helpt je je tijdens meditatie af te stemmen op hogere leiding en zal je dan vaak rijke beeelden en inzichten opleveren. Het is een ideale steen wanneer jeje vermogen om uit energievelden heldere informatie te verkrijgen wilt vergroten; fluoriet kan ook je vermogen om dergelijke informatie te interpreteren verruimen.

Emotioneel: Fluoriet kan verwarring, schroom, instabilitiet, onoprechtheid en stoornissen die voortkomen uit incoherentegedachtepatronen tegengaan. Het helpt je angt voor de toekomst te overwinnen. Het draagt eraaan bij je gevoelens beter te “doordenken” wanneer je door emotioneel ervaringen overweldigd wordt.

Lichamelijk: Fluoriet kan bijdragen aan een betere balans in de hersenchemie, kan het leervermogen en het geheugen versterken, en de heresenen stimuleren. Duizeligheid of draaierigheid kan erdoor afnemen en de fysieke balans kan erdoor worden verbeterd. Fluoriet versterkt de botten en het gebit.

Paarse Fluoriet geeft een diepe meditatie maar ook steun bij zwaardere medische ingrepen. Deze paarse variant heeft een positieve werking op het beenmerg en de cellen en ziektes die daaraan gerelateerd zijn zoals bijvoorbeeld leukemie. Paarse Fluoriet kan verder gebruikt worden om in een diepere meditatie te komen.

Blauwe fluoriet is een steen om hersenen en geest met elkaar in evenwicht te brengen. Het bevordert het geheugen, de concentratie, rationeel denken en informatieverwerking. Het helpt bij verwarring, twijfel en mentale instabiliteit en maakt de geest helder en sterk. Deze steen heeft een positieve werking op de ogen, oren, neus en keel en kan oorsuizen verminderen.

Groene fluoriet werkt met name in op het hart en bevordert emotionele balans, de intuïtie en evenwicht tussen gevoel en verstand. Het absorbeert en beschermt tegen negatieve energie. Deze steen heeft een positieve werking op de maag.

Gele fluoriet bevordert zelfvertrouwen, helpt om grenzen te stellen en om voor jezelf op te komen (met name in groepen). De steen werkt opbeurend.

Regenboogfluoriet (vertoont alle kleuren samen) is een geweldige beschermsteen en heeft de werkingen van alle fluoriet soorten

20180115_102045958999942.jpg

Fluoriet en de astrologie: Astrologisch heeft Fluoriet de beste verbinding met de sterrenbeelden Vissen en Waterman en iets mindere mate met Kreeft en Steenbok.

 

Fluoriet en de chakra’s: Fluoriet heeft de beste verbindingen met het stuitchakra, voorhoofdchakra en kruinchakra.

 

Affirmatie: Ik laat mijn lichaam los om zo mijn bewustzijn te reinigen.

 

Je kunt een elixer bestellen via dit formulier of via een mail naar charren@kpnplanet.nl.

Donatie: 30 ml flesje van Fluoriet Elixir – Euro 11,00 exclusief verzendkosten.

Dankbaarheid

Etherische Olien en hun werking

 

Etherische Oliën en hun werking:

ANGELICA 

Angelica

Sleutelwoord: Onafhankelijkheid

Chakra affiniteit: hart

Levenskwaliteiten: vrede, spirituele opening, zuiverheid, harmonie

Affirmatie: Met het witte licht van Angelica (Engelwortel) creëer ik een kanaal voor spirituele begeleiding.

Therapeutische gebruik:

Fysiek reinigt het lichaam, door lymfatische drainage en zweten (geel door de voeten), elimineert toxines door de huid (geel over buikgebied), goed voor indigestie, maagzweer (geel over maag), goed voor koortsige verkoudenheid, chronische bronchitis, (geel over borstkas), vrouwenkwalen (geel over lagere buikgebied)

Emotioneel balanceert de emoties en goed voor somberheid (goud over het hart) Mentaal goed voor mentale stress en nerveuze uitputting (goud over het hoofd)

Spiritueel versterkt de aura door emotionele balans (witte kleuren ademhaling) Vrede door zuiverheid en liefde (witte kristal heling en meditatie)

Geurmeditatie: Je goede bedoelingen worden vaak verkeerd begrepen. Omdat je de anderen niet laat zien hoe belangrijk je ze vindt en kunt waarderen in het leven.

 

ANIJS

Anijs

CONTRAINDICATIE: Vermijd tijdens zwangerschap.Het kan dermatitis veroorzaken, en in grote doses is het een narcoticum.

Sleutelwoord: Veiligheid

Chakra affiniteit: sacral, hara

Kwaliteit in het leven: tevredenheid, aktief-georienteerd, enthousiasme

Opmerking: Anijsolie wordt vast bij een temperatuur lager dan 15 graden C. Dit is een belangrijk kwaliteitskenmerk.

Botanisch: Pimpinella anisum L. Anijs is een eenjarige plant die 50 tot 90 cm hoog kan worden. Het zaad rijpt in ons klimaat alleen in de warmste zomers, zodat het kweken van anijs nauwelijks de moeite loon.

Anijs wordt vooral gekweekt in Mexico, Spanje, Duitsland, Turkije, Italië en in Noord-Afrika, India, Midden- en Zuid Amerika.Familie:Umbelliferae

Gebruikt deel: de vrucht (vaak ten onrechte zaad genoemd)

Samenstelling: 95% anethol – methylchavicol – anijszuur – anisaldehyde – fenchon

Helende kleuren: oranje en goud

Kleuraroma behandelingen: spray mists, kleur kompressen, kleur aromatische koken, kleur aroma lamp, kamer diffusie, parfums, kleur ademhaling.

Kleur signatuur: De warme bruine kleur van het zaad geeft het zijn kleur signatuur.De delicate kruid waar de zaden op groeien heeft smalle veerachtige bladeren en witte bloemen.De essentiële olie is kruidig en heeft een zoete geur, welke je herinnerd aan een van de warme, slaapverwekkend late zomer dagen.

De diepe wortel geeft Anijs een sterke aarde verbinding en de oranje straling by deze olie fungeert als een algemene tonicum en is verwarmend en bevrijdt de emoties.

 

BASILICUM (YANG)

Basilicum

CONTRA-INDICATIE: Niet tijdens zwangerschap. Het kan de huid irriteren.

Sleutelwoord: Evenwicht tussen voelen en denken.

Botanisch: Ocimum basilicum L. Het is een eenjarige plant die van warmte houdt en absoluut geen vorst verdraagt. In tegenstelling tot de andere lipbloemigen, die onder moeilijke levensomstandigheden aan smaak winnen, verliest basilicum haar fijne smaak, indien ze niet in ideale omstandigheden kan groeien.

Familie: Labiatae

Gebruikt deel: de plant

Element: Aarde

Helende kleuren: geel en violet

Kleuraroma behandelingen: aroma spray, kleur aroma lamp, kleur ademhaling, kleur kompressen en warme omslagen, solaire water.

Chakra affiniteit: solar-plexus en kruin

Kwaliteit in het leven: optimisme, vrolijkheid, integriteit, heelheid, balans

Gebruik: verstuiver – bad – massage – innameIn de zuidelijke keuken wordt zeer veel gebruik gemaakt van basilicum, vooral dan in combinatie met tomatengerecht. In de fytotherapie wordt basilicum maar zelden gebruikt.

Therapeutischegebruik:

Fysiek — ophoping problemen in de longen, en respiratie, sinusitis, astma, bronchitis, emfyseem, influenza, kriebel hoest, (geelover de longen)vertering ongeregeldheden, misselijkheid, gastrisitisch spasme, overgeven, hik, dyspepsie (geelover buikgebied)tonischen verfrissend op de huid, insecten beten(geel op de voetzolen of de voeten)verschoondde nieren en ingewanden(geel op de lagere buikgebied)

Emotioneel–voor mensen van een zenuwachtige aard,een kwetsbaar en angstig gevoel,helptassertiviteit bij verlegen mensen(geel op de solar-plexus chakra)Mentaal — stimuleert het denken, concentratie, helpt alertheid, maar overdadig gebruik resulteert om te sederen. (geelgevolgd door violet op de kruin)

Spiritueel — helpt gevoel vaneigenwaarden te herstellen(geel op solar-plexus chakra)

Psychologisch geurtype: Het basilicumtype is vaak onderhevig aan onderdrukte gevoelens die zich uiten in emotionele spanningen. Zij zal vaak mensen benaderen met zijn “hoofd” waardoor hij hun en zijn eigen leven ondergeschikt wil maken aan hetgeen hij zich als ideaal gesteld heeft. Dit type moet leren een evenwicht te vinden tussen gevoelens en gedachten.

Psychische werking: Basilicumolie ontspant de zenuwen en heeft een kalmerende invloed op mensen die in angst en stress leven. Deze olie geeft rust aan uitgeputte, zwakke en hysterische persoonlijkheden. Basilicum brengt vrede in huis en verjaagt demonen en negatieve invloeden.

Geurmeditatie: Wie luistert naar de ideeën van zijn medemens, zal zijn eigen idealen aanvaard weten worden die hij gesteld wil zien als nut van iedereen.

Affirmatie: Met de gele straal in basilicum,Ben ik alert en klaar voor alles.Levenskrachtige energie te laten vloeien in mijn systeem, zodat elke deel van mij je hebt meer kracht dan je denkt!

 

BENZOE (YANG)

Benzoe (Yang)

CONTRAINDICATIE: gebruik in minimale dosering. Net als de kleur geel, te veel Benzoe kan leiden tot hoofdpijn en misselijkheid.

Sleutelwoord: Stabiliteit

Botanisch: STYRAX TONKINENIS CRAEB (SIAM-BENZOE)STYRAX BENZOIN DRYAND(Sumatra-benzoe)De styrax is een middelgrote boom met dunne schors, die vooral in Maleisië, India, Thailand en Sumatra voorkomt. Het hars wordt gewonnen door insnijding in de stam.

Familie: Styraceae

Element: Water en of Vuur

Helende kleuren: rood en oranje

Kleuraroma behandelingen: kleuren bad, kleuren massage, parfum, kamer verstuiver, spray mist, kleuren kompressen, kleuren koken, kleuren aromalamp, kleur inhalatie

Chakra affiniteit: basis of de wortelchakra, die daardoor krachtig gestimuleerd wordt.

Gebruik benzoë als je behoefte hebt aan grotere fysieke kracht en energie. Tegelijkertijd heeft benzoë een kalmerend en rustgevend effect. Het is bijzonder geschikt voor het verdrijven van kwaadheid. Als je bedenkt dat het als je kwaad bent, vrijwel onmogelijk is genezing te brengen, te mediteren of iets anders te doen dat spirituele waarde heeft, begrijp je dat benzoë werkelijk een heel waardevol hulpmiddel is.

Kwaliteit in het leven: vreugde, tevredenheid, zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, vastberadenheid, volharding

Gebruik: bad – massage – inname – parfumsIn de fytotherapie worden benzoëpreparaten als verouderd beschouwd. In de industrie wordt benzoë nog vaak gebruikt, vooral als geurfixatief in de parfumindustrie en als bindmiddel in de farmaceutische industrie.

Therapeutischgebruik:

Fysiek— een warme ontspanner welke de circulatie stimuleert en zo helpt artritis en reuma condities (roodop de voetzolen)opent de longen en daardoor gemakkelijker ademhaling(oranje op de borst)versterkthet immuun systeem – griep(oranje op de thymus en bijnieren)reinigt de huid en maakt het gloeiend(geelop de longen)

 • Emotioneel — geeft rust en verwarmd nerveuze spanningen en stress (geel op de solar-plexus)
 • geeft zelfverzekerdheid en helpt emotionele vermoeidheid (geel op de solar-plexus)
 • verwarmd de hart waar er verbreking is van de emoties (oranje op de hart chakra)
 • moedigt je aan om het leven te aanvaarden zo als het komt, helpt loslating van zorgen(oranje op de basis chakra)

Mentaal— kalmeert de zenuwen en geeft rust bij mentale stress, maakt het denken slaperig bevrijd psychische staten.(kleur ademhaling en visualisaties)

Spiritueel — koesterende spiritualiteit, brengt nieuwe hoop waar vervreemding was(rood op de basis chakra)grondingen stimuleert tevredenheid (rood op de basis chakra)

Psychologisch geurtype: Het Benzoë type voelt zich in zijn individualiteit bedreigd. De oorzaken hiervan kunnen liggen in een jeugd waarin men te kampen heeft gehad met een onrustige of tirannieke familie sfeer. Dit type moet zich losmaken van emotionele banden uit het verleden en leren het leven niet als een vijand maar als een vriend te zien.Zij of hij zal gelukkig worden als zij of hij zich niet door gevoelens laat meeslepen maar zijn problemen behandelen vanuit mentaal niveau.

Psychische werking: Benzoë olie schenkt rust en vrede aan hen die mentaal overspannen zijn. Deze olie verlicht en zuivert de sfeer van negatieve gedachten. Benzoë essence geeft energie en heeft een opwekkende en euforiserende werking.Bij neerslachtigheid werkt benzoë licht euforiserend. Het is een balsemlaagje op onze gewonde ziel, die zich in deze behaaglijke geborgenheid van haar verwondingen kan herstellen.

Geurmeditatie: Elke centimeter groei veroorzaakt pijn en leed als je de zin van het leven aan je voorbij laat gaan.Verandering ten goede kan alleen maar ontstaan als je de groei in jezelf in vrede aanvaardt.

Affirmatie: Met de roze straal, is mijn leven ontspannend en ik trek overvloedig rijkdom naar mij toe. (Plaats een druppel olie direct op de pols voordat je de affirmatie zegt.)Plantenboodschap: Kom hier, ik heel je wonden.

 

BERGAMOT (YANG)

Bergamot (Yang)

CONTRA-INDICATIES: Bergamotolie is bij matig gebruik weldadig voor de huid, maar kan in een hoge concentratie irriterend werken, met name op de gevoelige huid. Na het gebruik van deze olie op de huid kunt u beter niet in de zon gaan zitten of onder de zonnebank gaan. Er is ook bergamotolie te koop waaruit de stoffen die de huid overgevoelig maken voor zonlicht verwijderd zijn.

Sleutelwoord: Kracht

Botanisch: Citrus auratium l ssp bergamia Engler Bergamot is een ondersoort van de sinaasappelboom, die bijna in alle subtropische landen wordt gekweekt. Oorspronkelijk komt de boom uit West-Indie. Het is een kleine boom, die momenteel vooral in Italië en Ivoorkust wordt gekweekt.

Familie: Rutaceae

Element: Lucht en of Water

Helende kleuren: groen en geel

Kleuraroma behandelingen: kleur kompressen, kleur ademhaling, spray verstuiving, solar opgeladen water en thee, kleur “gorgelen”, kleuren bad

Chakra affiniteit: sacraal en solar-plexus. Het heeft ook een affiniteit met de hart chakra. Het is dan ook een bijzonder waardevolle olie in gevallen waarin iemand onder groot verdriet gebukt gaat. Veel mensen sluiten hun hartchakra als ze veel verdriet hebben en staan daardoor niet meer open voor het ontvangen en geven van liefde, maar de vertroostende, kalmerende en vreugdebrengende krachten van de bergamotolie kunnen ervoor zorgen dat deze chakra geneest en weer openstaat voor vreugde. Als het hart al open is, kan bergamot iemand helpen vreugde en genezing naar anderen uit te stralen. Het kan ook voor elke chakra die is aangedaan door hitte, onrust of zenuwachtigheid. De werking van bergamotolie kan versterkt worden door haar in combinatie met bepaalde edelstenen te gebruiken.

Kwaliteit in het leven: liefdevol, gelukkige interuitwisseling, compassie, harmonie, centeren

Gebruik: verstuiven – bad – massage – inname – parfums

Opgelet: bij gebruik van bergamotolie in bad of in massages moet blootstelling aan zonlicht (ook zonnebank!) vermeden worden: hardnekkige, onregelmatige pigment verkleuringen kunnen het gevolg zijn. Bergamotolie wordt ook vaak gebruikt als bruining in zonnecosmetica. Het is af te raden om bergamotolie te gebruiken in de hoop op die manier snel te bruinen. In combinatie met blootstelling aan de zon kan bergamotolie namelijk een hardnekkige, en een onregelmatige, bruine pigmentverkleuring veroorzaken.

TherapeutischeGebruik:

 • Fysiek— verkoelend en helend, gebruik voor huid problemen, insektebijten(geelover aangetaste gebied)
 • mond infecties, zere keel, tonsillitis(oranjeover buikgebied)verlies van eetlust, leucorrhea,(groenover pelvis gebied)
 • galstenen, antiseptisch voor ingewanden(groenover lagere buikgebied)griep,infecties, koorts (groenover borst)

 

 • Emotioneel— goed voor bezorgdheid en depressie, en stress relaterende condities(geel licht op het gehele lichaam of solar plexus)
 • verzachtend en troostend in hoge emotionele situaties(groenlicht op het gehele lichaam)
 • goed voor shock, hysterie(groenlicht op het gehele lichaam)

 

 • Mentaal–verfrissend en motiverend op het denken maar ook sederend (groen op de zolen van de voeten)

 

 • Spiritueel — sederend effect stilt het bewust denken en staat toe dat er ruimte komt naar je intuïtie en hogere denken(groenover de kruin chakra)

Psychologische geurtype: Het Bergamottype ergert zich mateloos aan iedereen die traag en langzaam is. Zij of hij kan hiervoor absoluut geen geduld opbrengen. Zij of hij moet inzien dat ieder mens zijn kwaliteiten heeft die op zijn eigen ritme naar buiten moeten komen. In plaats van zijn irritatie in woede-aanvallen om te zetten, zou hij zijn temperament beter gebruiken voor het opladen en magnetiseren van mensen die het met minder energie moeten stellen dat zij of hij zodat deze geweldige kracht positief kan omgebogen worden.

Effect op de psyche:. De olie werkt kalmerend op het zenuwstelsel. De geur verkwikt de geest. Bevordert het geestelijk evenwicht, verzacht angst en verdriet en helpt tegen depressiviteit. Maakt de hersenen ontvankelijker voor licht.. Kan zeer weldadig zijn als u uitgeput bent door voordurende spanningen of herstelt van een psychische of lichamelijke ziekte.

Psychische werking: Het verdampen van Bergamotolie geeft kracht en energie aan hen die grote mentale en fysieke inspanningen moeten doen. Deze olie werkt ontspannend en opwekkend en is bijzonder geschikt voor mensen die gedeprimeerd zijn. Bij angst en depressie werkt bergamot losmakend en ontspannend, tegelijkertijd sterk stemmingverbeterend en bezielend. Zij is het antidepressivum bij uitstek. Het verloren zelfbewustzijn wordt weer opgebouwd, de ziel weer verfrist en vreugde en plezier in het leven komen vanuit de donkere diepte weer aan het daglicht.

Geurmeditatie: Ongeduld en ergernis hebben nog geen huis gebouwdWaar liefde en vriendschap heerst.Wiewil bemind worden moet aandachtig luisterenNaar zijn medemens.

Affirmatie: Ik voel mij opgetild en verfrist terwijl de gele straal loopt door mijnsysteem. Degroene straal brengt verkoeling en heelheid naar mijn huid.

Planten boodschap:Kom uit het zwarte gat en dans met mij in de zon.

 

BERK: Betula alleghaniensis

Berk

Helende kleuren: geel en violet

Kleuren aroma behandeling: kleuren massage, kamer aroma, parfums, kleur ademhaling

Chakra affiniteit: solar-plexus en kruin

Kwaliteit in het leven: gecentreerdheid, stille kracht en weten, vrede, verlichting

Therapeutische gebruik:

 • Fysiek: zuivert het bloed, helpt toxines te elimineren door de huid, (violet en geel op het gehele lichaam.
 • lymfatische schoonmaker, elimineert verzuring in gewrichten, (geel op de aangedane lichaams delen (geel op de aangedane gebied en lymfe)
 • vergruist stenen in de nieren en blaas (violet op nieren en blaas)

 

 • Emotioneel: helpt je het centrum te vinden (geel op de solar-plexus – visualisatie)
 • Herstel van waardigheid door zelf acceptatie (violet op solar-plexus chakra)

 

 • Mentaal: het stimuleert de hersenen, lost angst op (geel op de solar-plexus)
 • Brengt wijsheid door de verbinden met het hogere denken (goud op de kruin chakra)

 

 • Spiritueel: brengt loslaten en diep heling door het doorbreken en schoonmaken van de ziel (violet op het hart chakra)
 • Transformeert door een hogere niveau of bewustheid (violet op de kruin)
 • Beschermt door het verhogen van de vibratie in de aura (violet op het gehele lichaam)

Affirmatie: Met de kracht en bescherming van berk, ben ik in verbinding met mijn innerlijke zelf.

 

CAJEPUTI

Cajeputi

CONTRA-INDICATIE: Gebruik met voorzorg op een sensitieve huid.

Sleutelwoord: Rust

Botanisch: Melaleuca Leucadendra L. Cajeput is een forse struik, die zich ook tot een boom kan ontwikkelen en bij voorkeur op een moerassige bodem groeit. De naam is afgeleid van de Maleisische woorden “Kajoe”(=hout) en “Poetih” (=wit). De fijnste kwaliteit cajeputolie komt uit Vietnam.

Familie: Mirtaceae

Gebruiktdeel: Het blad

Helendekleuren: geel en violet

Kleuraroma behandelingen: aroma spray, kleur ademhaling, kleur aroma massage (met voorzichtigheid), kleur “gorgel?”

Chakraaffiniteit: solar-plexus en kruin

Kwaliteit in hetleven: regeneratie, transformatie, ontspanning, open maar beschermd.

Gebruik: verstuiver – bad – massage – inname

Therapeutischgebruik:

 • Fysiek: artritis, stijfheid en pijn in de spieren, reuma – pijn verlichting, vette huid, insecten bijten, verwijderd ringworm. (geel licht over de aangedane gebied gevolgd door violet over aangedane gebied. Ook kleur bandages)
 • astma, bronchitis, catarre, hoesten, sinusitis, zere keel, laryngitis(geel licht over borst en keel in chronische gevallen (blauw als het acute is)verkoudheid, griep, virale infecties (violet licht over het gehele lichaam)

 

 • Emotioneel: helpt het lichaam en denken weer in balans te komen (violet over kruin)

 

 • Mentaal: verheldert op het denken, stimulerend(violet over kruin)

 

 • Spiritueel: helpt bij spontane hergroei na emotionele, mentale of fysieke aanval.(violet over het gehele lichaam)

Psychologisch geurtype: Het Cajeputtype is bang om iets van het leven te missen. Omdat zij of hij zich altijd haastje-repje van het ene ogenblik naar het andere beweegt, neemt zij of hij niet de tijd om tot rust te komen. Haar of zijn denken is chaotisch en communicatiestoornissen komen regelmatig voor. Deze manier van doen, spruit voort uit angst en innerlijke onzekerheid. Zij of hij moet eerst contact krijgen met zijn innerlijk en aan een geestelijke ontdekkingstocht beginnen zodat zij of hij zijn eigen, unieke plaats kan innemen in de wereld.Deze mens zou zeker aan yoga of een andere meditatietechniek moeten beginnen om zijn denken de baas te worden.

Affirmatie: Met de gele straal, is het mogelijk om dieper en gemakkelijker te ademen.De violet straal in Cajeputi geeft toestemming om te leren van elke ervaring.

 

CEDERHOUT (YIN)

Cederhout (Yin)

Contra-Indicatie: Niet voor kinderen en zwangere vrouwen. Het kan de huid irriteren.

Sleutelwoord: Aandacht.

Botanisch: Juniperus virginiana L. De Virginische ceder is een traag groeiende groenblijvende boom die tot 35 meter hoog kan worden. Hij is afkomstig uit Noord-Amerika en komt vooral voor in de Rocky Mountains. De Virginische ceder wordt gekweekt voor het hout, dat vooral in de potloodindustrie wordt verwerkt.Cedrus atlantica.

Opgelet: In hoge dosis genomen, veroorzaakt deze olie maagstoornissen en misselijkheid.De essence werkt aborterend bij hoge dosis.

Familie: Cupressaceae

Gebruikt deel: stoomdestillatie van het hout. Ook kunnen er kleine hoeveelheden harsolie en absolute gewonnen worden.

Element: Aarde

Helende kleuren: Rood, oranje en geel

Kleuraroma behandelingen: Kleuren bad, kleuren massages, parfums, kamer verstuiver,  spray mists, kleuren kompressen, kleuren koken, kleuren aroma lamp

Chakra affiniteit: Basis, sacrale en solar plexus. Men gelooft dat het spirituele leven door ceder wordt versterkt en dat de banden met het goddelijke erdoor worden aangehaald. Om deze facetten te symboliseren werd cederhout veel gebruikt bij de bouw van tempels. Ceder kan ons helpen een gevoel van evenwichtigheid en een gevoel dat wij ons eigen Leven beheersen te ontwikkelen en te handhaven. Op het subtiele vlak zien wij parallelle toepassingen: hij helpt ons door alles wat onze geest verstopt heen te werken zoals ook op het lichamelijke vlak alles wat onze neus verstopt wordt opgelost.

Kwaliteit in het leven: Gronden, bekrachtiging, focus, doelmatigheid, waardigheid

Gebruik: bad – massage – kompres – stomen – aroma

Therapeutischegebruik:

 • Fysiek– expectorant, droogt uit slijmvorming, (oranje over borst gebied)
 • helpt bij artritis en reuma (rood op lagere pelvis en nieren)

 

 • Emotioneel: geeft troost op het hart en geeft standvastigheid in tijden van tegenwerking(oranje op sacrale chakra)
 • verbetert zelfimago, zelfwaarde (geel op solar-plexus)
 • geeft tegengewicht op verlegenheid en ondersteunt assertiviteit (oranje op solar plexus, affirmaties)

 

 • Mentaal — stimuleert mentale functies wanneer er mentale spanning aanwezig (rood op de basis chakra)
 • laat obsessies los, paranoia bij het stimuleren van innerlijke zekerheid (rood op de basis chakra, edelsteen heling)

Psychologisch Geurtype: Het Cedertype voelt zich verstikt en verdrukt onder de liefde en de verwachtingen van de ouders. Zij/hij wil aandacht omwille van zichzelf, niet om het beeld dat zijn familie van hem heeft gecreëerd. Door deze situatie voelt zij/hij zich onzeker in de buitenwereld en denkt zij/hij dat iedereen bepaalde verwachtingen koestert die zij/hij niet kan inlossen. In plaats van overgevoelig te reageren op wat anderen over haar/hem denken of zeggen, moet zij/hij zijn eigen vermogens van nabij gaan bekijken en ontwikkelen zonder rekening te houden met de waardering die zij/hij eventueel zal krijgen.

Psychische werking: Cederolie heeft een verzachtende en zuiverende werking op de gezinssfeer. Zijn aangename geur trekt liefde en gezelligheid aan. Hierdoor wordt aandacht en begrip voor elkaar gedachten en wensen gestimuleerd. Cederessence wordt vaak gebruikt als afrodisiacum bij angstige en depressieve mensen. De olie heeft tevens een verdovende werking.Bij hevige nervositeit en opgewondenheid werkt cederhout kalmerend. Voor erg gevoelige mensen die in deze zwaar materiele en ruwe wereld een extra bescherming nodig hebben. Zij brengt ons weer met beide benen op de grond wanneer wij aan verscheidene luchtkastelen tegelijkertijd bouwen.

Geurmeditatie: Kijk naar het kind in jou dat groeit en ouder wordt. Laat je leiden door jezelf en word je eigen ouder.

Affirmatie: Met de warme magnetische straal in Cederhout kan ik steunen op mijn innerlijke kracht om alle uitdagingen aan te gaan die op mijn weg komen.

Plantenboodschap: Neem de tijd, keer je naar binnen, daar is je thuis!

 

CITROEN (YANG)

Citroen (Yang)

Contra indicatie: Fototoxische wanneer de huid wordt blootgesteld aan direct zonlicht. Gebruik met voorzichtigheid op een sensitieve huid. Citroenolie kan een gevoelige huid irriteren; wees er in dat geval zuinig mee. Het is verstandig na gebruik een tijdje uit de zon te blijven om een overgevoeligheidsreactie te voorkomen.

Sleutelwoord: Zekerheid

Botanisch: Citrus limon Burm. Citroen is een kleine, tot 6 m. hoge, groenblijvende boom. Hij is afkomstig uit Azië waarschijnlijk uit India De boom wordt vooral gekweekt in Italië Spanje, Portugal, Cyprus, Israël en in Amerika (vooral in Californie en Florida).

Familie: Rutaceae

Gebruikt deel: Persing van de schil en de vrucht.

Element: Lucht

Helende kleuren: geel en groen

Kleuraroma behandelingen: kleur bad, kleur massage, kleur aroma, kamer verstuiver, aroma kleur ademhaling, kleur bloemen water

Chakra affiniteit: solar-plexus

Kwaliteit in het leven: levendigheid, extrovert, direct grappig, bewust, veelzijdigheid

Gebruik: verstuiven – massage – inname – inhalatie – ehbo – bad

Bij gebruik in massageoliën blootstelling aan zonlicht vermijden; kan allergische reacties veroorzaken. Voor mensen met een gevoelige huid is citroenolie niet geschikt voor gebruik in bad. Deze olie kan enorm prikkelend werken. Inde keuken wordt citroen vooral gebruikt om gerechten aan te zuren, maar ook de schil, die eigenlijk verantwoordelijk is voor de typische citroensmaak, wordt geregeld gebruikt (o.a. in gebak, vinaigrettesaus…). Daar het vaak moeilijk is om aan goede, d.w.z. onbehandelde citroenen te komen, kunnen deze gemakkelijk vervangen worden door citroenolie.

Therapeutische gebruik:

 • Fysiek — helpt de circulatie, hart tonicum, herstelt vitaliteit, (geel op de voetzolen)
 • verlicht een zere keel, hoest, griep wanneer deze gepaard gaat met koorts (geel op de buik en borstkas)
 • werkt verzuring in de maag tegen, stimuleert de pancreas, cellulite, (geel op de lever gebied)

Emotioneel — kalm en verfrist wanneer je het warm heeft en geïrriteerd, neutraliseert het gevoel van spijt en bitterheid, het helpt je om een positiever kijk te ontwikkelen.

Mentaal — het fixeert je denken, ondersteunt helderheid van denken, concentratie, verbetert prestatie en besluitvorming. (geel licht op de solar-plexus)

Spiritueel — Te gebruiken voor meditatie, creativiteit en plezier, liefde voor het leven.(aroma kleur lamp of kaars, kleur ademhaling)

Effect op de psyche: Kan zowel stimulerend als kalmerend werken. Verkwikt de geest, maakt het hoofd helder en helpt tegen lusteloosheid en emotionele verwarring. Verlicht premenstruele klachten en vermindert spanningen.

Psychologisch geurtype: Het Citroentype is niet blij gestemd. Als zij/hij iets vrolijks meemaakt dan is zij/hij bang dat de vreugde het volgende ogenblik zal verdwenen zijn. Zij/hij is heel onzeker en zit meestal te kniezen op oude, onverwerkte, emotionele problemen. Zij/hij heeft gewoon de fut niet om iets aan zijn leven te veranderen en toch zal zij/hij zijn levensvisie moeten omkeren, wil zij/hij gelukkig worden. Zij/hij moet het leven met open vizier tegemoet treden en de tegenslagen accepteer als een les voor zijn innerlijke groei.

Psychische werking: Citroenolie laat je ontwaken en geeft je snelle reflexen om de problemen van elke dag aan te kunnen. Deze olie heeft een verfrissende en zuiverende werking. Citroenessence versterkt en kalmeert bij overspanning en geestelijke uitputting. Het brengt frisse wind in de ziel en zuivert haar van het opgehoopte stof van het verleden. Zij leidt onmiddellijk in het hier en nu. Bij geestelijke zwaarte en onbeweeglijkheid als het gevoel de vrijheid te hebben verloren sterker wordt, geeft de citroenolie iets van het oorspronkelijke lichte en frisse terug.

Geur meditatie: Een vrolijk gelaat trekt vreugde aan. Angst en onzekerheiddooft alle gelukuit de werkelijkheid.

 

CYPRES (YANG)

Cypres

Contra indicatie: Breng het alleen aan op gebieden die betrokken zijn en niet voor algemene massage.

Sleutelwoord: Overwinning

Botanisch: Cupressus sempervirens L. Cypres is een hoge, smalle, groenblijvende boom, die vooral rond de Middellandse Zee in het wild groeit. Frankrijk, Spanje en Marokko zijn de belangrijkste producenten van cypresolie.Familie:Cupressaceae

Element: Aarde

Helende kleuren: blauw en oranje

Kleur aroma behandelingen: kleuren massage, kleuren bad, kleuren aroma lamp, kleuren ademhaling, kleuren Kompressen

Chakra affiniteit: keel en sacrale. Het is een goed middel bij grote veranderingen in ons leven, zoals verandering van werk of een verhuizing en bij grote beslissingen op het spirituele vlak, zoals bijvoorbeeld een verandering van godsdienst. In deze gevallen kunnen wij ook met succes onze toevlucht nemen tot de Bachremedie “walnoot”.

Cypres is ook werkzaam bij pijnlijke overgangsperiode in het leven, zoals de dood van iemand van wie je houdt of het einde van een relatie. Het kan ons troost en kracht geven in het uur van de dood, op dezelfde manier als melisse-olie.

Kwaliteit in het leven: goedgeefsheid, generositeit, innerlijke vrede, structuur, oprechtheid.

Gebruik:verstuiven – bad – massage – inname

Therapeutische gebruik:

 • Fysiek –reduceert overvloedige toevoer van vloeistoffen, neusbloedingen, zware menstruatie – zweten, incontinentie, overdreven zweten.(blauw op lagere rug of keel)
 • long problemen, kriebel hoest, griep, astma, bronchitis(blauw over de het borst gebied)
 • balanceerde activiteit op de huid door het verminderen van zweten.(blauw op de zolen van de voeten)

 

 • Emotioneel –herstelt boosheid, voorkomt dat je van het leven terugtrekt, verdriet om kunt gaan, inzicht in spijt, blijft stekken, stemmingswisseling (blauw op de keel chakra)
 • leert te vertrouwen (blauw op de keel chakra)

Mentaal –vergetelheid, depressie, amnesie door angst

Spiritueel –maakt geest schoon en verwijdert psychische blokkades (blauw licht rond om het gehele lichaam)- brengt innerlijke vrede en zuiverheid van het hart

Psychologisch geurtype: Het Cypres type lijdt vaak aan een groot verdriet of geheim dat verborgen zit achter een hard en uitdrukkingsloos masker. Het is iemand die niet gauw leed of onrecht vergeet en vergeeft zodat zij/hij moeite heeft de mensen onbevangen te ontmoeten. Zij/hij zal met een wantrouwig oog van op een afstand zitten gadeslaan.

Het kan iemand zijn met onverwachte, revolutionaire ideeën die zij/hij dan wel willens wil doorgevoerd zien. Haar/zijn wrokkige kijk op de wereld komt meestal voort uit onzekerheid en het gevoel niet bemind te zijn. In plaats van bij zijn negatieve ervaringen uit het verleden te blijven stilstaan, moet zij/hij leren ze te zien als een les die bijdraagt tot haar/zijn innerlijke groei. Zij/hij moet haar/zijn fouten en die van de anderen vergeven zodat zij/hij het heden ontspannen kan tegemoet treden.

Psychische werking: De ernstige Cypres olie ontspant de zenuwen en geeft een liefdevolle maar ook krachtige sfeer. Wanneer men uitgeput is door emotionele of mentale strijd, moet men cypres olie laten verdampen. Deze essence symboliseert overwinning en is bevorderlijk voor een lang leven.

De olie is vooral geschikt voor angstige en teneergeslagen mensen. Cypres essence heeft een verdovende werking en is een zacht afrodisiacum.Het helpt bij concentratievermogen zich tot het wezenlijke te beperken en niet te verdrinken in de reusachtige hoeveelheid indrukken. Zij troost bij verdriet en leed, werkt zenuwsterkend en kalmerend.

Affirmatie: Cypres helpt mij om mijn integriteit te behouden in wat ik zeg en doe.Met de oranje straal in Cypres kan ik mij angsten loslaten en mijzelf uitdrukken.

Geur meditatie: Vergeven is ontwaken uit een boze droom,breken met woekerende gedachten slierten die als loodzware ketens ‘t hart omknellen. Een nieuw leven ligt thans voor ons klaar als we met moed en liefde afscheid nemen van de bittere strijd uit het verleden.

Planten boodschap: Concentreer je op het wezenlijke!

 

DEN ARVE

Botanisch: Pinus cembra

Familie:Coniferen

Plantendelen:Naalden

Uitwendig:Kompressen bij neuralgie; wrijfolie bij spierpijn en reumatische klachten; verdamping tegen insecten

Psychische werking: Arve-den helpt de mens die het aan moed, uithoudingsvermogen en zelfvertrouwen ontbreekt. Zij versterkt het vrijheidsgevoel en het geloof in de eigen uniekheid en helpt situaties te doorstaan waarin men tegenover alle anderen met zijn mening alleen staat. Zij geeft de kracht niet te buigen voor normen en verwachtingen, maar trouw te blijven aan de eigen weg.

Plantenboodschap: Ik geef je moed enkracht achter jezelf te staan!

 

DEN (GROVE) (YIN)

Den (Grove) (Yin)

Sleutelwoord: Openheid

Botanisch: Pinus Sylvestris L.

De grove den is een tot 40 m hoge groenblijvende boom. De den onderscheidt zich van de sparren doordat de naalden per twee zijn gegroepeerd. De grove den is afkomstig uit Eurazië en is nu over het hele noordelijke halfrond verspreid.

Familie: Abietaceae

Gebruiktdeel: Het blad.

Element: Lucht/Vuur

Helende kleuren: Oranje en blauw

Kleur aroma behandelingen: Kleuren massage, spray mist, kleuren aroma bad, kleuren aroma ademhaling

Chakraaffiniteit: Sacrale

Kwaliteit in het leven: accepteren van liefde, delen, zelfvertrouwen, geduld, begrip

Gebruik: verstuiven – bad – massage – inname

Het is reinigend en stimulerend, bevordert gevoelens van welzijn en maakt de gebruiker energieker; dit geldt zowel op het subtiele als op het fysieke niveau. Ze versnelt de genezing van het fysieke lichaam, waarbij wel moet worden opgemerkt dat degene voor wie de genezing bedoeld is wel daadwerkelijk aanwezig moet zijn. De olie leent zich goed voor gebruik in baden en vooral voor het gebruik in aromalampjes en verstuivers.

Gebruik haar ook om je meditatie- en genezingsruimte te reinigen, in het bijzonder als vanwege ruimtegebrek dat vertrek ook voor andere doeleinden moet worden gebruikt.

Je kunt de olie ook zo nu en dan ter afwisseling van je jeneverbes als badolie gebruiken, als je in overvolle ruimten, het openbaar vervoer en dergelijke gelegenheden bent geweest.

Bij bronchitis inwrijven met een olie gemaakt van 50 ml. olijfolie en 15 dr. dennenolie.

Bij reuma inwrijven met een olie samengesteld uit 50 ml. amandelolie en 15 dr. dennenolie.

Inhaleren bij ademnood een olie inhaleren die gemaakt is van 100 ml. water, 4 dr. dennenolie, 6 dr. eucalyptusolie, 3 dr. lavendelolie en 2 dr. thijmolie.

Therapeutischegebruik:

 • Fysiek— normaliseert bloeddruk en reduceert warmte gebruik voor overmatige transpiratie en het behandelen van vlooien en luizen (groen licht of kleed op het hoofd)
 • artritis, reuma en slechte circulatie (oranje op de voeten en basis van de ruggengraat)
 • stimuleert bijnieren (oranje op de basis en nieren)
 • geneest snijwonden en huid irritaties zoals eczeem en psoriasis (groen verband of solariserende olie op aangedane plek)

 

 • Emotioneel
 • Nerveuze uitputting, stress gerelateerde condities (groen licht op solar-plexus)
 • bouwt eigen liefde en leert te vergeven (groen op hart chakra)
 • bouwt zelfvertrouwen door het verwijderen van onderdrukte emoties van schuld en afwijzing (oranje op sacrale centrum)

Mentaal— verruimt het denken dus gebruik het voor algemene mentale vermoeidheid (blauwe licht op het hoofd)

Spiritueel— herstelt en zuiverend op de aura (blauw licht straling op het gehele lichaam)

Psychologische geurtype: Het Dennentype draagt zijn verleden vol bitterheid mee en voelt zich bedrogen door het leven. Een vriendelijk woord of daad wordt met wantrouwen bekeken. Om zijn gekwetstheid en onzekerheid te maskeren, neemt zij/hij een trotse en oordelende houding aan. Zij/hij moet leren het leven te nemen zoals het is en de bedoeling van het leven trachten te begrijpen en te aanvaarden. Elke negatieve daad heeft zijn positieve tegenhanger voor wie daarvoor openstaat.

Psychische werking: Het geeft rust, vrede en ontspanning. Voor rusteloze, bedrijvige, overprikkelde mensen die zich te weinig rust en vrije tijd gunnen, geeft zij een diepe ontspanning en versterking. Zij geeft het vermogen zich weer rustig en met vertrouwen tot het leven te wenden.

Dennenolie brengt een zuiverende en vriendelijke sfeer in huis. Deze essence verfrist de omgeving van onvriendelijke en negatieve gedachten. Dennenolie is ook een afrodisiacum.

Emotioneel: Negatief: eenzaamheid – stress Positief: troost – kracht – concentratie

Affirmatie: Met de aromatische den kan ik dieper en gemakkelijker ademhalen. De oranje straal vernieuwt mijn energie en kracht.

Plantenboodschap: Rust uit en verzamel nieuwe kracht!

Geurmeditatie: Adem liefde en leven inen wees dankbaarvoor elk vriendelijk woord.

 

DILLE

Dille

Contra indicatie: Niet tijdens zwangerschap.

Sleutelwoord: Creativiteit

Botanisch: Anethum graveolens

Familie: Apiaceae (Schermbloemigen)

Gebruikt deel: Door stoom-(soms water-) distillatie uit 1. vrucht of zaad, 2. kruid of onkruid (vers of gedeeltelijk gedroogd).

Karakteristieken:

1. Een kleurloze tot lichtgele niet-viskeuze vloeistof met een licht frisse, warm-pikante geur.

2. Een kleurloze of lichtgele niet-viskeuze vloeistof met een krachtig zoet-pikant aroma.

Helende kleuren: geel

Kleur aroma behandelingen: kleuren bad, kleuren massage, kleuren kompressen, kleuren aromatische koken, kleuren aroma lamp, kamer verstuiver, parfums kleuren ademhaling.

Chakra affiniteit: solar plexus

Kwaliteit in het leven: zelfvertrouwen, vrije denken, goede beslissingen nemen, magisch

Gebruik: verstuiven – bad – massage – inname

Ander gebruik: gebruikt in farmaceutische digestieve preparaten zoals “dillewater”. De onkruid olie wordt gebruikt als geurcomponent in wasmiddelen, cosmetica, parfums en vooral zepen.

Beide oliën worden op grote schaal gebruikt in alcoholische en frisdranken en voedingsmiddelen, vooral augurken en kruiderijen.

Therapeutischegebruik:

 • Fysiek— – geruststellend op de spijsvertering, gebruik voor constipatie (geel over maag gebied)
 • geeft ondersteuning bij kramp (geel op aangedane gebied)
 • geeft een gemakkelijke bevalling en bevorderd de toevoer van moeder melk (geel diepe ademhaling en visualisaties)

 

 • Emotioneel: – bouwt vertrouwen en herkenning van de innerlijke kracht (geel op solar plexus chakra)
 • laat bezorgdheid en angst los (geel op solar plexus)
 • helpt met shock en crises om hier mee om te gaan (geel op solar plexus en violet op kruin)

 

 • Mentaal: – Slaapverwekkend actie op het denken, het bevrijden van zorgen en bezorgdheid (geel op zolen van de voeten)
 • Bevrijd hoofdpijn en goed voor insomnia (geel op slapen en achterkant van het hoofd)

 

 • Spiritueel: – Opent de kruin chakra door het bevrijden van het lagere denken van angst en vastgehouden patronen (goud op de kruin)
 • bevordert ontvangst van andere werelden (goud op kruin en solar-plexus)

Uitwendig toepassing: Ideale massage olie voor kinderen bij winderigheid en kolieken.

Psychologische geurtype: Het Dilletype heeft angst voor het leven. Zij/hij heeft moeite negatieve ervaringen of gedachten te verteren en moet leren ze positief te vertalen. Dit gevoelige type heeft aanleg voor creativiteit en zou hetgeen zij/hij voelt moeten omzetten in creatieve daden.

Psychologische werking: De dille-olie is een van de mildste opwekkende middelen voor de psychische spijsvertering. Geschikt voor tere, gevoelige mensen bij wie zich een ernstige stagnatie in de energietoevoer voordoet. Op bijna onmerkbare wijze helpt de olie bij het overwinnen van deze blokkade. Het heeft een beschermende en vriendelijke werking. Deze essence geeft een gevoelige en liefdevolle sfeer waarin men zich tevreden voelt.

Plantenboodschap: Heel zacht en teer breng ik de stroom op gang!

Affirmatie: Met de gele straal in Dille gebruik ik mijn innerlijke kracht om op stap te gaan met uitdagingen welke ik nu mee bezig ben.

Geurmeditatie: Wie gevoelig in het leven staat kan rake klappen verwachten. Vecht terug op jouw eigen manieren maak een kunstwerk van je ervaring.

 

DRAGON (YANG)

Sleutelwoord: Vergeving

Botanisch: Artemisia dracunculus andere benamingen: EstragonFamilie: Compositae (asteraceae)

Gebruikte deel: Stoomdestillatie uit de bladeren

Element:Vuur

Gebruik: verstuiven – bad – massage

Psychologische geurtype: Het dragontype wordt ondermijnd door onverwerkt verdriet en haat. Zij/hij koestert wrok tegen negatieve ervaringen die zij/hij in het verleden heeft opgedaan en die haar/hem niet loslaten. Zij/hij zal een gevecht moeten leveren met zijn eigen verleden en leren minder rancuneus tegen over de wereld te staan.

In plaats van haat en wrok te koesteren, moet zij/hij de oorzaken van haar/zijn ellende onder ogen durven zien en trachten een vergevingsvolle houding aan te nemen. Dit type moet meer aandacht besteden aan zijn eigen positieve kwaliteiten en er iets mee doen. Zij/hij moet niet wachten op waardering van anderen maar tevredenheid en geluk vinden in eigen mogelijkheden.

Psychische werking: Het heeft een sterke en frisse geur die je opgewerkt en verfrist aan het werk doet gaan. Het is een stimulerende olie die je helpt de tegenslagen in het leven moedig te incasseren en onderwijl doelgericht en positief te blijven. De essence is vooral geschikt voor mensen die geestelijk uitgeput zijn. Bij zenuwzwakte en geringe psychische draagkracht werkt dragonolie versterkend en opbouwend. Als men zichzelf door meer dan gewone twijfel in een situatie van lusteloosheid heeft gebracht, helpt zij de moed om te beslissen weer te vinden. Zij bevordert het psychische weerstandsvermogen.

Geurmeditatie: Begraaf het verleden Laat je woede wegebben. Geef meer aandacht aan de geboorte van die nieuwe mens die je zelf bent.

Plantenboodschap: Ik geef je kracht om te handelen.

 

DUIZENDBLAD (YIN)

Duizendblad (Yin).1

Contra indicaties: Overmatig gebruik kan hoofdpijn en huidirritaties veroorzaken bij mensen die er gevoelig voor zijn. Wees tijdens de zwangerschap heel voorzichtig met deze krachtige olie.

Botanisch: Achillea Millefolium

Familie: Compositae – Een vrij klein, veel voorkomend gewas met geveerde bladeren en witte tot lichtroze bloemen.Gebruikt deel: stoomdestillatie v.d. gedroogde bloemhoofd

Element: Water

Gebruik: bad – massage – verdampen

Effect op de Psyche: Helpt de stemming verbeteren. Kan aandoeningen die door stress veroorzaakt worden, zoals een verhoogde bloeddruk verlichten. Bevordert een rustige slaap.

 

 

 

EUCALYPTUS (WILD) (YIN)

Eucalyptus (Wild) Yin

Contra indicatie: Onverenigbaar met produkten op basis van jodium.Het inhaleren van eucalyptuspreparaten kan bij astmapatienten een astma aanval uitlokken. Niet gebruiken bij hoge bloeddruk, epilepsie.

Gebruik in kleine doseringen.

Sleutelwoord: Genezing

Botanisch: Eucalyptus globulus Labill.

Familie: Myrtaceae

Gebruikte deel: het blaadjes en takken

Element:Lucht

Helendekleuren: groen en roze (soms variaties blauw)

Kleuraroma behandelingen: Kleuren inhaler, kleuren ademhaling, kleuren aroma lamp, kamer verstuiver, solar charged deodorant

Chakra affiniteit: hart

Kwaliteit in hetleven: vitaliteit, harmonie, liefde, ontvankelijk tevredenheid, balans

Gebruik: verstuiven – bad – massage – inname

Therapeutische gebruik:

 • Fysiek — zere keel, verzorgt respiratie systeem, klaart slijmvorming (groen over borst en nek)
 • klaart het hoofd of hooikoorts, verkoudenheid of infecties (groen over borst en keel)
 • werkt in op de lever, verwijderd galstenen, helpt controle op diabetes (groen over lever)
 • spier pijn en ongemakken van de spieren (groen op de voeten)

 

 • Emotioneel— verkoelt en geeft troost, verwijderd bitterheid en kwaadheid, (groen over hart chakra)
 • helpt om van verslavingen af te komen, schuld en zelfafkeuring (groen over hart chakra)

Mentaal— tilt depressies op, klaart hoofd, ondersteunt concentratie, maakt de zenuwen krachtiger (groen over kruin)

Spiritueel— klaart het pad voor het herbeleven van vorige levens regenereert door het openen van het hart voor universele liefde(groene kaars en olie voor meditatie en ontspanning)

Psychologische geurtype: Het eucalyptustype voelt zich onderdrukt en belegerd. Zijn woede en angst worden met moeite in toom gehouden. Er is tevens een verlangen aanwezig om zijn eigen zin door te drijven. Omdat zij/hij niet op kan tegen de autoritaire omgeving waarin zij/hij leeft, gaat zij/hij wrokkige gedachten koesteren waardoor zij/hij nog meer geïsoleerd raakt.

Zij/hij moet leren zijn gevoelens en gedachten op een evenwichtige manier te uiten zodat er uiteindelijk naar haar/hem geluisterd wordt en haar/zijn verlangens erkenning krijgen. Alleen op deze wijze zal zij/hij kunnen genezen van chronische ziekten die zijn lichaam teisteren.

Psychische werking: Het heeft een zuiverende en genezende werking. Deze essence werkt vooral bij mensen die concentratiestoornissen hebben of die totaal fysiek en geestelijk uitgeput en verzwakt zijn. Verdamp deze olie in ziekenkamers of bij mensen die te kampen hebben met ademnood. De olie beschermt tegelijkertijd tegen negatieve gedachten.

Eucalyptusolie verhoogt het concentratie vermogen en ondersteunt het logische denken. Zij brengt verkoeling voor de heethoofden. Voor mensen bij wie de ziel is omgeven door een dichte nevel en heldere gedachten niet meer mogelijk lijken. Het verdrijft de mist en geeft helder zicht om de samenhangen en levenswetten te begrijpen.

Plantenboodschap:Ik open je ogen.

Geurmeditatie: Omhels de Zon met je armen bevrijd je van de kwade droom.Laat de geest en het hart de zuivere lucht inademen.

Affirmatie: Eucalyptus klaart mijn longen, keel en hoofd. De groene energie in Eucalyptus laat mij liefde ervaren aan degene die ik benijd, jaloers bent of haat of gepikeerd bent.

 

GEMBER (YANG)

Contra indicatie: Kan de huid irriteren, licht fotosensitieve

Sleutelwoord: Verbeelding

Botanisch: Zingiber officinalis Roscoe. Gember is een tot 1 m. hoge overblijvende plant, die uitsluitend voor de wortelstok wordt gekweekt.

Gember is afkomstig uit Zuid-Azie en wordt nu in zowat alle tropische streken gekweekt.

Familie: Zingiberaceae

Gebruikte deel: de wortelstok.

Element: Vuur/Lucht

Helende kleuren: oranje en goud geel

Kleuraroma behandelingen: kleur massage, kleur aroma lamp, kleur kompressen, kleur aroma ademhaling, kleur aromatische dranken

Chakra affiniteit: sacraal en keel

Kwaliteit in het leven: spiritueel, bescherming, wijsheid, verlichting, het weten.

Gebruik: verstuiven – bad – massage 

Therapeutische gebruik:

 • Fysiek — koliek, kramp, winderigheid, opgeblazen gevoel, indigestie, verlies van eetlust, misselijkheid (geelover de lever)
 • rillingen, verkoudheid, griep, koorts (oranje over sacrale chakra)
 • ophopingen in de longen, (oranje over de borst gebied)
 • hoesten, sinusitis, zere keel, slechte circulatie, moeheid kwaaltjes, helpt om blauwe plekken te verwijderen. (oranje over basis en blauw over blauwe plekken)

 

 • Emotioneel — – stimulerend en opheffend (oranje over sacrale gebied)
 • blijheid wanneer de emoties uitgebrand zijn vernieuwt romantische interesse (oranje over sacrale centrum)
 • leert acceptatie wanneer een constante strijd is gevoerd om te vechten. (violet op hart en kruin chakra)

Mentaal — verscherpt het denken en geeft steun aan het geheugen (geel over solar-plexus)

Spiritueel — – geeft energie aan de aura en heft vibraties en brengt transformatie, verlichting en inspiratie. (violet op kruin, meditatie en ademhaling)

Uitwendige toepassing: Verdampen ter voorkoming van besmettelijke ziekten; gorgelen bij angina; inwrijven bij reuma en slechte doorbloeding.

Psychologisch geurtype: Het Gembertype weigert oude idealen en ideeën op te geven om dat zij/hij bang is voor het heden. Zij/hij wijst het tegenwoordige af en daarom ook de mogelijkheden die erin verborgen liggen. Zij/hij moet leren de lessen uit het verleden toe te passen in het heden. Zij/hij moet zijn eigen schat aan kwaliteiten en bekwaamheden opgraven en kunstzinnig trachten vorm te geven.

Psychische werking: Gemberolie stimuleert de verbeelding en is daarom bij uitstek de essence voor kunstenaars of mensen die moeite hebben vorm te geven aan hun leven of hun eigen mogelijkheden niet zien.

Gemberolie is een licht afrodisiacum. Het lost zeer massief en direct verstarringen en verhardingen op. Zij helpt onze energie de bestaande blokkades te overwinnen, zodat alles weer vrij kan stromen.

Voor alle mensen die al te hard met zichzelf en anderen omgaan, die te gedisciplineerd leven. Zij mobiliseert zeer sterk de wilskracht en het vermogen beslissingen te nemen.

Geurmeditatie: Laat het verleden zijn eigen weg dromen,en kies voor een rijke toekomstDie sluimert in de mogelijkheden van het heden.

Affirmatie: De oranje straal in gember verwijdert ongewenste vloeistoffen van mijn systeem. Met het oranje straal laat ik alle negatieve vibraties los en leef met plezier.

Plantenboodschap: Ik leg je het vuur na aan de schenen!

 

GERANIUM (YIN)

Contra indicatie: Niet bij zwangerschap. Niet gebruiken bij sensitieve huid.

Sleutelwoord: Evenwicht

Botanisch: Pelargonium graveolens. Het komt voor in Zuid Afrika, maar wordt tegenwoordig overal gekweekt. De olie wordt geproduceerd in Egypte. De plant wordt ongeveer 60 cm. hoog, heeft getande, puntige blaadjes en roze, rode of witte bloemen. De hele plant is aromatisch.

Familie: Geraniaceae

Gebruikt deel: stoomdestillatie van de bladeren, stengels en bloemen. Er kan ook een vaste concrete en een absolute worden geproduceerd.

Helende kleuren: groen en roze

Kleur aroma behandelingen: kleuren aroma bad, kleuren massage, kamer verstuiver, huid middelen, kleuren aromalamp en kamer diffusie.

Chakra affiniteit: hart

Kwaliteit in het leven: helend, harmonieus, geruststellend, rustgevend, sensitiviteit en openheid.Gebruik:verstuiven – bad – massage – inname

Therapeutische gebruik:

 • Fysiek — verkoelend en geruststellend op een zere keel, tonsillitis (groen over keel)
 • set heelheid op blauwe plekken, gebroken bloedvaten, snijwonden, wonden en zweren (groen over aangedane gebied)
 • schoonmaken en toniviserend op volwassen huid, vette huid en droge huid (groen op longen en lever)
 • cellulite, of slechte circulatie (groen over benen, heupen en maag)

 

 • Emotioneel — – stelt gerust en heelt het hart, PMS en menstruatie problemen, laat nerveuze spanningen los (groen licht op hart chakra)
 • stelt gerust en kalmeert en brengt gevoel van vrede en rust (groen licht over gehele lichaam)

 

 • Mentaal — – verlicht stemmingen, goed voor stress, ongerustheid en depressie (groen over kruin en door de voeten)
 • verbindt het hart tot het hogere denken (groen over hart en kruin)

 

 • Spiritueel –helpt het loslaten van creatieve blokkades door het openen van het hart naar de stroom van universele liefde, geeft bescherming tegen negatieve invloeden. (groen over kruin)
 • helpt de sensitiviteit te ontwikkelen naar subtiele krachten en hogere niveau (blauw op derde oog chakra, blauwe edelsteen of kristal)

Psychologisch geurtype: Het Geraniumtype heeft lange tijd emotioneel onder druk gestaan. Zijn zenuwen zijn tot het uiterste gespannen en moeten dus tot rust komen.

Hij/Zij moet zijn denken stilleggen zodat zij/hij zijn innerlijke rust kan terugvinden.

Psychischewerking:Deze essence heeft een genezende en rustgevende werking waarin men gelijkmoedigheid en evenwicht kan terugvinden.

De olie werkt ontspannend en opwekkend bij mensen die geestelijk uitgeput zijn of een zwakke constitutie hebben. Deze olie beschermt ook tegen vijandige of negatieve invloeden en trekt vriendelijkheid aan.

Affirmatie: Met de licht groene straal van Geranium balanceert en harmoniseer ik mijn gehele systeem. Geranium beschermt mij voor schadelijke vibraties zodat ik nu rustig en gelukkig ben.

Geurmeditatie: Innerlijke rust wordt niet gevonden in het denken maar in de oasevan het eigen hart.

 

JASMIJN (yin/yang)

Jasmijn (yin.yang)

Psychische werking: Jasmijnolie is de sleutel tot het paradijs. En het paradijs is hier en nu. Zij is de zoete zwaarte van het vergeten en oplossen, de onvoorwaardelijke overgave aan wat er is. De geur tovert een nooit ophoudende overvloed tevoorschijn van waar uit geven en nemen hetzelfde is. Er is zo veel dat delen een groot plezier is. Jasmijnolie is bij uitstek zinnelijkheid.

Plantenboodschap: Laat je vallen, laat je meegaan!

Affirmatie: Met de oranje straal ben ik vol zelfvertrouwen en leef gelukkig in het heden. Met de rode straal, beeld ik mijn seksualiteit uit met liefde en plezier.

 

JENEVERBES (YANG)

Jeneverbes (Yang)

Contra indicaties: Jeneverbesolie mag in geen geval gebruikt worden door mensen die aan nierontsteking lijden.

Sleutelwoord: Aanvaarding

Botanisch:Juniperus communis L. Jeneverbes is een algemeen voorkomende struik op het hele noordelijke halfrond.

De bessen worden vaak verwerkt in allerlei alcoholica (jenever, vandaar de naam; Steinhager)

Familie: Cupressaceae

Gebruiktdeel: de bessen

Element: Vuur/lucht

Helendekleuren: violet

Kleur aroma behandelingen: kleuren aroma diffusie, spray mists, kleuren kompressen, kleuren ademhaling, parfums, kleuren zepen en lotions

Chakra affiniteit: kruin en basis

Kwaliteit in het leven: visie, nederigheid, overtuiging, dienend, reinigend en heiligheid.

Gebruik: verstuiven – bad – massage – inname

Therapeutische gebruik:

 • Fysiek— zuivert en heeft antiseptische eigenschappen. Gebruik voor de huid verzorging, huid toner, wonden, acne, eczeem, haar verlies.(violet over aangedane gebied)
 • antiviraal voor verkoudheden, griep, infecties, (violet over borst gebied)
 • detoxisch en set het gehele systeem op gang, gebruik voor cellulitis, reuma, zwaarlijvigheid (violetdoor de kruin en voeten)
 • cysitis, aambeien (violet op de pelvis)

Emotioneel — helpt je emotionele heftigheid te accepteren, lost schuld en angst of het ondergaan van de dood, gevoel van geen waarde hebben.

Mentaal — zuivert het denken en helpt met verslavingen, obsessies, verwarring, rusteloosheid (violet door de kruin)

Spiritueel— helpt je om je terug te trekken en een observeerder van het leven te worden, brengt vrede en wijsheid

Psychologisch geurtype:Het Jeneverbestype heeft moeite met afscheid nemen van mensen die veel voor haar/hem betekend hebben in het leven. Zij/hij moet leren de kritiek die zij/hij op mensen en omstandigheden heeft, positief om te buigen en voor zichzelf te gebruiken. Dit type is teleurgesteld en gefrustreerd in het leven. Wanneer zij/hij zich van zijn negatieve ervaringen kan losweken, zal zij/hij maar eerst de vreugde en het geluk gaan proeven die soms in kleine dingen verborgen zitten.

Psychische werking: Jeneverbesolie heeft een kalmerende, rustgevende en verfrissende werking. Vooral mensen die lijden aan stress of angst toestanden, vermoeidheid of overspannen zijn, moeten jeneverbesolie een tijdje gebruiken.

Geurmeditatie: Je moet eerst Vreugde kunnen beleven aan het Kleine voor je kunt deelnemen aan het Grote Geluk.

Affirmatie: Met de violet straal is mijn haar gezond, zacht en volledig. De violet straal welke straalt door Jeneverbes ondersteunt mijn denken en spirit.

Plantenboodschap: Sterk en rustig kun je het leven binnen gaan!

 

KAMILLE (duitse)BLAUWE (YIN)

Kamille (Duitse) Blauwe (Yin)

Botanisch: Matricaria chamomilla L. Kamille is afkomstig uit Zuid Europa en Klein-Azie. In het wild kan deze plant zowat over heel Europa worden aangetroffen op akkers, langs wegen en op braakliggende gronden.

Gebruikte deel: de bloem

Helende kleuren: Blauw

Kleur aroma behandelingen: kleuren bad, kleuren massage, spray, solarised thee en water, kleuren kompressen, huid , kleuren kussen

Kwalitei tin het leven: geduld, kalmte,vrede,ontspanning, heling

Eigenschappen/indicaties: bactericide – ontstekingwerend – krampstillend – duizeligheid – pijnstillend – kalmerend – sinusitis – astma – kinkhoest – digestivum – dyspepsie – eetlustopwekkend – maagkrampen – maagmiddel – maagzweer – galdrijvend – blaasontsteking – menstruatiestoornissen (onregelmatig, uitblijvend) – huidaandoeningen, algemeen – wonden, algemeen en geïnfecteerd – allergie – conjunctivitis – koorts – migraine – stimulans

Chakra affiniteit: keelGebruik: verstuiven – bad – massage

Werkzaam op alle niveaus het lichamelijke, emotionele en subtiele.

Gebruik kamille als er behoefte bestaat aan communicatie of als de waarheid gezegd moet worden, maar zonder bitterheid of boosheid.

Blauw is in het algemeen een kalmerende kleur en kamille kan dan ook goed gebruikt worden om opwinding of te grote activiteit in een chakra af te remmen (dus niet alleen in de keel chakra). Gebruik haar ook om de aura te genezen op plaatsen waar sprake is van hitte, opgewondenheid, kwaadheid en dergelijke.

Therapeutischegebruik:

 • Fysiek –algemene verkoelend en helend (indigo op solar-plexus)
 • nerveuze darmen, spanningshoofdpijn, slapeloosheid (indigo op achterkant van het hoofd)
 • menstruatie problemen (indigo op lagere buik gebied)
 • dermatitis, eczeem, psoriasis, verbrandingen (indigo op aangedane gebied)

Emotioneel — zorg, spanning, nervositeit, loslaten van angst en boosheid, aanhoudend, verlegenheid

Mentaal — nerveuze spanning, hoofdpijn, ontspant het denken, kalmerend op het denken, kalmerend en begrip, helpt je om verbinding te maken met je intuïtie (indigo op derde oog)

Geestelijk — brengt vrede en geduld (indigo op derde oog)Uitwendige toepassing: Wassingen en kompressen bij huidziekten en allergieën; behandeling van acne en ontstoken huid; aromalamp bij neusverkoudheid en bijholteontstekingen; gorgelmiddel bij heesheid; schedespoelingen.

Emotioneel:

Negatief: boosheid – frustratie – nerveusheid

Positief: kalmerend – zachtheid – harmonie

Psychische werking: Blauwe kamille olie helpt bij het loskomen van ontevredenheid, pijn en ergernis.

Wie vaak prikkelbaar, nerveus en twistziek is, ervaar bij de blauwe kamille kalmering en verzachting. Harmonie en tolerantie kunnen weer opleven.

Zij geeft een gevoel van geborgenheid en moederlijke aandacht en maakt een grondige verwerking van onze ervaringen mogelijk.

Plantenboodschap: Waar je ook aan lijdt en wie je ook bent, ik troost je!

 

KAMILLE (ROOMSE) Anthemis Nobilis

Kamille (Roomse)

Helende kleur: blauw

Kleuren aroma behandeling: kleuren bad, kleuren massage, kleuren aroma lamp, verstuiver

Chakra affiniteit: keel

Levenskwaliteiten: sereniteit, vrede, intuitie, kalmte, medewerking, wijsheid

Therapeutische kwaliteiten:

 • FYSIEK: verzacht pijn en stijfheid, gebruik voor pijnlijke spieren en gewrichten, artritis (blauw over aangedane gebied gevolgd door oranje)
 • reuma, verstuiking, verstuiven (blauw over voeten en benen)
 • menstruatie problemen (blauw over hormonale gebied)
 • antiontstekingen, zacht en verzachtend op hete droge huid, zonnebrand en andere huid condities.(blauw op aangedane gebied)
 • Hoofdpijn, nerveuze spanningen, stress en migraine (blauw op je kruin)

EMOTIONEEL: zorgen, hysterie, verdriet, emotionele uitbarstingen, eenzaamheid, boosheid, terugtrekking van emoties (blauw op de keel en sacrale gebied)

MENTAAL: ontspant het denken, stimuleert de slaap (blauw op gehele lichaam)

GEESTELIJK: depressie, insomnia, nerveuze uitputting, amnesia, innerlijke vrede en stilte

P.S.: De kleur(en) die boven genoemd zijn kun je bijvoorbeeld gebruiken via een laken, kleed, kleding, kussensloop, lap stof

 

KANEELSCHORS (YANG)

Kaneel (Yang)

Contra indicatie: Vermijd tijdens zwangerschap.Kan de huid beschadigen, gebruik in maxi male dosering van 1% dilutie.

Sleutelwoord: Durf

Botanisch: Cinnamomum ceylanicum

Familie: Lauraceae

Gebruikte deel: de schors, bladeren, bloesems

Element: Vuur/lucht

Helende kleuren: oranje en geel, indigo

Kleur aroma behandelingen: spray mists, kleur kompressen, kleuren aromatische koken, kleuren aroma lamp, kamer diffusie, parfums, kleuren ademhaling.

Chakra affiniteit: sacral, solar plexus

Kwaliteit in het leven: bevrijding, rechtvaardigheid, welwillendheid, creativiteit, energie, sensualiteit

Gebruik: verstuiven – massage –

Therapeutische gebruik:

 • Fysiek— -stimuleert de klieren systeem wanneer iemand zich slap en vermoeid voelt (oranje op de zolen van de voeten en hypofyse)
 • verhoogt lichaamstemperatuur, stimuleert circulatie of een luie vertering (oranje op gehele lichaam)
 • verlicht spier spasme (oranje op aangedane gebied)
 • verlicht ademhaling door het verwijden van de borst (oranje op de borst)
 • helpt bij bevalling (oranje kleur op ademhaling of licht op het gehele lichaam)

 

 • Emotioneel — – verwarmend en versterkend (oranje op gehele lichaam)
 • bevrijd actie het maakt verbinding met je lichaam en sensualiteit (oranje op sacrale chakra)
 • het tilt je op na nerveuze vermoeidheid (oranje op gehele lichaam en voeten)

 

 • Mentaal— tilt depressies op, geeft energie (oranje op gehele lichaam, affirmatie)
 • geeft kracht en doelgerichtheid (oranje visualisatie, edelstenen healing)
 • verbindt je met je creativiteit op een praktische wijze (oranje op gehele lichaam of sacrale chakra)

 

 • Spiritueel— brengt alertheid en focus (indigo op wenkbrauw chakra)
 • stimuleert hogere idealen (indigo op wenkbrauw chakra)

Psychologische geurtype: Het Kaneeltype heeft sedert zijn jeugd onder een grote, emotionele druk gestaan die te maken had met de ouders.

Hij/zij heeft het gevoel niet tegen het leven op te kunnen. Hij/zij lijdt onder een innerlijk conflict of is zo gekwetst dat hij/zij zijn verslagenheid niet te boven komt.

Hij/zij moet leren verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn eigen persoonlijkheid.

Dit type snakt naar vrijheid en moet leren zichzelf te durven zijn onder alle omstandigheden. Misschien kan hij/zij aan een assertiviteitstraining deelnemen? Hij/zij moet zich ook omringen met vriendelijke mensen die hem/haar een warm hart toedraagt. Het geeft emotionele warmte en geborgenheid. Zij heft psychische spanningen en verstarringen op en prikkelt tot dromen en fantaseren. Zij is een uitstekende olie voor mensen die geplaagd worden door ongevoeligheid, angst om iets of iemand kwijt te raken en afgunst. Zij opent en warmt het hart en sterkt de zenuwen.

Psychische werking: Het heeft een versterkende werking op het hart en de geest. Vooral mensen die herstellend zijn van een zware ziekte of een zwakke constitutie hebben, depressief of melancholisch zijn, moeten kaneel een tijdje gebruiken om de sfeer een beetje op te vrolijken en te zuiveren. Kaneelolie is tevens een licht afrodisiacum. Deze olie trekt spiritualiteit aan en heeft een voorspoedige en genezende werking.

Geurmeditatie: Zie jezelf als een te ontluiken bloemdie liefde en tederheid nodig heeftom in alle pracht en schoonheid te bloeien.

Plantenboodschap: Ik geef je warmte om te leven en lief te hebben!

Affirmatie: Met de oranje straal in Kaneel heb ik een realistische houding waarbij ik direct actie kan ondernemen.

Hier tussen in komt nog informatie.

 

SINAASAPPEL (YIN)

Sinaasappel (Yin)

CONTRA-INDICATIE: Deze olie is niet geschikt voor gebruik in bad (irriterend).

Bij toepassing in massage oliën moeten blootstelling aan zonlicht en ook zonnebanken worden vermeden (zon lichtallergie).

Botanisch: Citrus Sinensis Osbeck/Citrus Dulcis/Citrus Vulgaris. De zoete sinaasappel groeit aan een klein, groenblijvende boom, die afkomstig is uit China. De zoete sinaasappel wordt nu vooral in Californie, Florida en rond de Middellandse Zee gekweekt.

Familie: Rutaceae

Gebruikte deel: de schil

Element: Lucht/Water

Helende kleuren: oranje

Chakra affiniteit: sacrale

Kwaliteit in het leven: gelukkig, positief, extrovert, blijdschap, sterk, moedig, creatief. Eenvoud is het kenmerk van het ware – waarom zouden we de dingen onnodig ingewikkeld maken? Zoals de vrucht het lichaam voedt, zo voedt de olie de ziel en geeft ze haar een gevoel van vreugde.

Gebruik deze olie als je blij en gelukkig voelt en ervaar hoe ze overeenkomt met je eigen geluk. Gebruik haar ook als je je ongelukkig voelt en laat je erdoor verwarmen. Gebruik de olie om iemand op te vrolijken als je merkt dat hij of zij daar behoefte aan heeft; verdamp of verstuif haar in een huis of in een kamer als je het gevoel hebt dat de sfeer daar wel wat vrolijkheid kan gebruiken.

Gebruik: verstuiven – massage – inname

Therapeutische gebruik:

 • Fysiek — brengt het cholesterol gehalte omlaag (oranje over de zolen van de voeten)
 • helpt om collageen te vormen om lichaamsweefsel te repareren. (oranje over zolen van de voeten)
 • goed voor gastritis, kalmeert de maag (oranje over de borst)
 • opent borst, gebruik om ademhaling te vergemakkelijken voor chronische astma, bronchitis (oranje over maag)
 • stimuleert de vertering van vette (oranje en geel over de lever)

Emotioneel –– – antidepressief, helpt stimulatie wanneer je verveeld bent, goed voor egoïsme en eigen wijsheid (oranje over sacrale chakra)

Mentaal –· tilt de depressie, zorgt dan stress en spanning verdwijnt verwijderd verslaving (oranje over de sacrale chakra)

Spiritueel — laad en revitaliseert de aura (oranje uitstraling van het gehele lichaam)

Uitwendige toepassing: Massage olie bij cellulitis; Verzorgend en kalmerend bij droge, nerveuze huid; gorgelmiddel bij tandvleesontsteking; verdamping tegen insecten inhalatie bij bronchitis.

Psychische werking: Het ontneemt problemen en gevoelens hun zwaarte en leert ons weer om ons zelf en de wereld te kunnen lachten. Zij draagt warmte over, vrolijkheid en medegevoel, neemt de angst voor nieuwe onbekende situaties weg en laat ons onvooringenomen vanuit het hart handelen.

Emotioneel: Negatief: angst voor het nieuwe – vooroordelen Positief: kracht – begrip – vitaliteit

Affirmatie: Ik verspreid energie en vitaliteit met de oranje straal.

Plantenboodschap: Wereld, laat je omarmen!

 

TEA TREE

Contra indicaties: Gebruik met zorg op sensitieve huid.

Botanisch: Melaleuca alternifolia Cheel Het is een kleine boom (de kleinste van alle melaleuca’s) die ook in struikvorm voorkomt. Tea Tree is afkomstig uit Australië, en komt elders niet voor.

Familie: Myrtaceae

Gebruikte deel: het blad

Helende kleuren: indigo en geel

Chakra affiniteit: derde oog en kruin

Kwaliteit in het leven: visionair, zuiverheid, sensibiliteit, perceptie, denkbeelden

Gebruik: verstuiven – bad – massage – inname

Therapeutische gebruik:

 • Fysiek — respiratie infecties, hoest, sinusitis, astma, tuberculosis, kriebel hoest (indigo op borst en keel)
 • blaren, wratten, zweren, mond zweer (indigo gorgelen of aangebracht op aangedane gebied)
 • vaginitis, cystitis, (indigo op pelvis gebied)

 

 • Emotioneel — hypochondrie, angst of ziekte of dood shock, hysterie (indigo op derde oog)
 • moedig idealisme en hogere emoties aan (indigo op wenkbrauw chakra)

 

 • Mentaal — sederen op denken, hypnotica (indigo op kruin)

 

 • Spiritueel — verwijderd de beschadigende vibraties in de aura en verwijdert negativiteit voordat het subtiele lichaam raakt (indigo op gehele lichaam, kristal op wenkbrauw)
 • psychische bescherming (indigo op derde oog)

Uitwendige toepassing: Bij voetschimmel en herpes onverdund opbrengen; puur op insektesteken; wassingen bij acne; schedespoelingen bij schimmelvorming; wassingen en kompressen bij slecht helende wonden; in baden bij verkoudheid

Psychische werking: het is aan te bevelen bij gebrekkige concentratie, verwarringen en besluiteloosheid. Zij ondersteunt het logisch denken en doelgericht handelen; werkt verkoelend en verzachtend op heethoofden en verhitte gemoederen.

Emotioneel: Negatief: besluiteloosheid – geheugenzwakte – prikkelbaarheid Positief: emotionele weerstand – scherpt het geheugen – besluitvaardigheid

Affirmatie: Met Tea Tree ben ik veilig en beschermd van alle kwaad. De indigo straal versterkt mijn immuun systeem zodat ik ziekte kan afweren.

Planten boodschap: Ik geef je een helder inzicht in de wereld!

 

TIJM

Tijm

TIJM, GELE Botanisch: thymus vulgaris L. chemotype geraniol

Familie: lamiaceae

Gebruikte deel: de plant

Gebruik: verstuiven – bad – massage – inname

Emotioneel: Negatief: mentale druk – uitputting Positief: begrip – wilskracht

 

TIJM, GELE mildere, chemisch bereide tijm

Botanisch: thymus vulgaris L. chemotype linalol

Familie & gebruikte deel: zelfde als hierboven

Kwaliteit in het leven: Het heeft een versterkende en energieopwekkende werking op elk niveau: fysiek, mentaal, emotioneel enz.

Volgens Scott Cunningham heeft ze het effect dat ze het intuïtieve denken enigszins blokkeert ten gunste van het bewust, verstandelijke denken. Het is nuttig dit in gedachte te houden en tijm dus alleen te gebruiken als een bewust redenerend denken – dit in tegenstelling tot spiritueel intuïtieve of paranormale inspanning – gevraagd wordt. Het kan van groot nut zijn voor dromerige, afwezige mensen die de neiging hebben zo op te gaan in hun spirituele leven dat zij in het leven van alledag maar moeilijk functioneren, of voor iemand die na een lange periode van afzondering of na het volgen van onderricht van een spiritueel meester weer naar zijn werk moet terugkeren.Enkele druppels tijm ‘s morgens in het bad of het inhaleren van een druppel op een tissue kan hierbij helpen.

Gebruik: verstuiven – bad – massage – inname

Emotioneel: zie tijm, gele

 

THIJM, RODE

Tijm (Rode)

Opmerking: Bij uitwendig gebruik moet deze tijmolie sterk worden verdund (max. 3%).

Zelfs bij gebruik in verstuivers kan de rode tijm de huid irriteren.

Bij inwendig gebruik moet men rekening houden met een zeer scherpe smaak.

Dus beter niet geven aan kinderen (-12 jaar).

Botanisch: thymus vulgaris L. chemotype thymol

Familie & gebruikte deel: zie thijm, gele

Helende kleuren: rood en groen

Chakra affiniteit: basis en hart

Kwaliteiten in het leven: tolerant zijn, behulpzaam, balans, zelfverzekerdheid in stilte, doelgericht

Gebruik: verstuiven – bad – massage – inname

Therapeutische gebruik :

 • Fysiek — gebruik in mondwater en gorgelen, voor hoest, laryngitis, sinusitis, zere keel, tonsillitis (groen licht therapie op de borst en keel om het systeem te verkoelen en het behandelen van geïnfecteerde bronchiën en keel)
 • versterkt het immuun systeem, versterkt de productie van rode bloedlichaampjes. Lage bloed druk, kouwelijkheid en rillingen (rood licht therapie op de zolen van de voet en op basis chakra)

 

 • Emotioneel — verlicht lager spirit en depressie (rood over de zolen van de voet)
 • geeft tegenwerking aan verlegenheid en introvertheid(rood over de basis chakra)

 

 • Mentaal — helpt geheugen en concentratie, mentale moeheid, laat mentale blokkades en trauma’s los (rood licht over de basis chakra)

 

 • Spiritueelhelpt ons het doel van ons leven te vinden (rood over basis chakra)
 • gronden en helpt ons te verbinden met de dagelijkse wereld (rood op basis chakra)
 • versterkt de levens energie in de aura (rood licht over de zolen van de voet en basis chakra)

Affirmatie: Met de rode straal voel ik mij vertrouwt, veilig en warm. Mijn systeem is bekrachtigd en beschermd tegen infectie met de rode straal.

 

TIJM, WILD (VELDTIJM) (YANG)

Tijm, Wild (Veldtijm) (Yang)

Opmerking: Bij uitwendig gebruik moet deze olie sterk worden verdund (max. 3%). Botanisch: thymus serpyllum L.

Gebruik: verstuiven – bad – massage – inname

Element: Lucht

 

TIJM, WITTE Botanisch: Thymus vulgaris L. chemotype thuyanol

Gebruik: verstuiven – bad – massage – inname

 

TIJM, ZWARTE Botanisch: thymus vulgaris L. chemotype paracymeen

Gebruik: bad – massage – inname. In massage oliën moet ook de zwarte tijm sterk worden verdund (max. 3%).

 

VANILLE (YIN)

Contra indicatie: Vermijd tijdens zwangerschap. Het kan dermatitis veroorzaken, en in grote doses is het een narcoticum.

Botanisch: Vanilla planifolia

Familie: Orchidee familie

Element: Water

Gebruik: verstuiven – bad – massage – parfum

Psychische werking: Nauwelijks een andere olie heeft een dergelijke sussende en kalmerende werking op ergernis, woede, frustratie, angst etc. Bij de geur van vanille olie kan eigenlijk niemand boos blijven of worden. Al de zoete genietingen van chocolade, pudding en ijs duiken op en winnen ons voor de zonnige zijde van het leven. Zij is de essence van het zoete genieten, die ons heel sterk terugvoert in onze kindertijd.

Planten boodschap: Het leven is er om te genieten!

 

VERBENA.VERVEINE

Botanisch: Lippia Citriodora H.B. et K.

Familie: Verbenacea

Gebruikt deel: het blad

Helende kleuren: groen en roze Chakra affiniteit: hart

Kwaliteit in het leven: zachtaardig, balans, sensitiviteit, geven, vergeven

Kleur signatuur: De olie is gemaakt van de geurende bladeren en bevat de sterke helende groene kleur signatuur, ondersteunt door de roze straal van de bloemen.

De ontspannende en opfrissende kwaliteiten van groen werken door het parasympathische zenuwen stelsel, het geeft diep ademhaling en kalmte en troost op het denken.

Verbena vibreert op de groene straal, de kleur is verbonden met het hart chakra, en harmonieerde aroma helpt je om te ontspannen en het loslaten van ongerustheid en bezorgdheid. De reinigende actie helpt onze emotionele bagage op te ruimen. De groene straal geeft onze fysieke en emotionele ruimte zodat innerlijke heling kan plaats vinden.

Wij kunnen de roze straal in Verbena gebruiken om ons te troosten en te ondersteunen tijdens deze tijd.

Gebruik: verstuiven – bad – massage

Therapeutische gebruik:

 • Fysiek — ontgift de lever (groen op de lever)
 • laat krampen, indigestie en winderigheid of opgeblazenheid los (groen op de maag)
 • stimuleert de spijsvertering en gal werking (groen op de maag)
 • verzacht huid en reduceert opgeblazenheid (groen op gehele lichaam)

 

 • Emotioneel –gebruik voor shock, stress, verdriet, pijn door kalmte te brengen op de onderliggende spanningen (groen op gehele lichaam, inhalatie, kleuren ademhaling)
 • set liefdevolle relaties en seksuele bevrediging door het delen van eigenliefde (groen op de hart chakra)

 

 • Mentaal — gaat depressies tegen, het werkt als een tonicum voor het denken (roze op de kruin chakra)
 • ontspant en kalmeert het lagere denken (groen op het achterhoofd)
 • helpt het denken samen te werken met het hart (groen op de kruin chakra)

 

 • Spiritueel — ademt nieuw leven in ons, brengt een nieuw begin (groen op de kruin chakra)
 • creëert ruimte om spiritueel te groeien (groen op gehele aura)

Emotioneel: Negatief: angst – depressie – van de hak op de tak springenPositief: rust – moed – doelgerichtheid

Affirmatie: Met de groene straal van Verbena ben ik in harmonie en balans.

 

VENKEL (YIN)

Contra indicatie: Niet bij zwangere vrouwen. Niet bij epilepsie. Toxisch in hoge dosis.

Botanisch: Foeniculum vulgaris Mill. Venkel is een tweejarige of overblijvende plant die tot 2 meter hoog kan worden. De plant is afkomstig uit de gebieden rond de Middellandse Zee en wordt nu over zowat heel de wereld als groente aangeplant.

Familie: Apiaceae

Gebruikte deel: de plant

Element: Water

Noot: Midden

Helende kleuren: geel

Chakra affiniteit: solar-plexus, hart

Kwaliteit in het leven: zelfverzekerdheid, assertiviteit, helderheid

Gebruik: verstuiver – bad – massage – inname

Therapeutische gebruik:

 • Fysiek — versterkt de ogen (groen op oog reflexpunten op de voet)
 • expectorans voor astma, bronchitis en long aandoeningen, (geel op de borst)
 • zuivert de lever en gal (groen op de lever en gal)
 • zuivert en reinigt en tonifiseert een vette huid, helpt om celluloid en water ophoping te verwijderen- (geel kleur ademhaling, geel op het gehele lichaam)

 

 • Emotioneel –Hernieuwd interesse in het leven (geel op de solar-plexus)
 • reguleert hormonen, brengt balans (geel op de eierstokken)
 • voor koestering, eigenliefde en respect, helpt jezelf waarde te geven (groen op de hart chakra)
 • Mentaal –maakt creatieve blokkade los (geel op de kruin chakra)
 • brengt geluk om onze eigen levenspad in het leven te volgen (geel op de basis chakra)
 • versterkt helder denken (geel op de kruin chakra)

 

 • Spiritueel –opent ons naar je eigen innerlijke wijsheid (goud op de kruin chakra)
 • verheldering en beschermen door kracht (goud op de gehele aura, meditatie)·

Psychologisch geurtype: Het Venkel type heeft problemen met beslissingen te nemen. Elke keer als zij/hij voor een keuze staat in het leven en een besluit moet nemen, krijgt zij/hij een lam gevoel in de benen en is zij/hij letterlijk en figuurlijk niet in staat ook maar een stap te doen of te weten wat zij/hij moet doen.

Deze persoonlijkheid moet leren zich te durven uiten, te laten zien wie en wat zij/hij is. Het ontbreekt haar/hem vaak aan lef om de problemen aan te pakken.

Ook weet zij/hij niet altijd wat zij/hij werkelijk wil in het leven. Als zij/hij dat zou weten, zou zij/hij een grote stap vooruit zijn. Zij/Hij moet gewoon zichzelf durven te zijn in elke situatie en de verantwoordelijkheid te nemen voor haar/hem zijn dadan.

Psychische werking: Venkel brengt evenwicht en vriendelijkheid in de sfeer is dan traditioneel gezien ook de olie van de vriendschap. De etherische olie stimuleert je om je te durven uiten en jezelf te zijn.

Emotioneel: Negatief: eenzaamheid – emotionele crises, Positief: controle over eigen gevoelens

Geurmeditatie: Wees niet bang een stap vooruit te zetten. Stilstand staat vaak voor achterstand. Evolutie moet mogelijk zijn.

Affirmatie: Met de bescherming van Venkel, herwin ik mij zelfvertrouwen en zin in avontuur.

 

VETIVER (YIN)

Botanisch: Vetivera zizanoides Stapf/Andropogon Muricatus.

Het is een overblijvende grassoort die uit Indie afkomstig is. Nu wordt de plant in de meeste tropische gebieden gekweekt. Momenteel zijn Java en Haiti de belangrijkste producenten.

Familie: Poaceae

Gebruikt deel: de wortel

Samenstelling: vetiveen – 60% vetiverol – vetyveryl-acetaat – 13% vetivenon

Element: Aarde

Helende kleuren: Geel

Chakra affiniteit: solar-plexus

Het is een heel bruikbare olie voor iedereen die in nauwer contact moet worden gebracht met de aarde, zodat zijn energie gegrond en gecentreerd wordt. De olie heeft ook een heel speciale band met het chakra stelsel, zowel in het algemeen als op specifieke punten.

Het heeft een evenwicht scheppend effect; ze brengt de energieën van de hoofdchakra’s met elkaar in harmonie en in evenwicht, en stemt ze op elkaar af. Meer specifiek gezien is de olie afgestemd op de wortelchakra. Het heeft hier op de wortelchakra een kalmerende en aardende werking.Het belangrijkste toepassing vindt echter misschien wel op de zonnevlecht; ze beschermt deze namelijk tegen overgevoeligheid.

Aangebracht op de zonnevlecht voorkomt deze olie dat iemand te veel ellende van anderen opneemt en op die manier een soort paranormale spons wordt. Je kunt die bescherming verkrijgen door een druppel olie aan te brengen op je vingertoppen en die op je lichaam, in de streek van de zonnevlecht uit te wrijven; doe dit met cirkelvormige bewegingen tegen de richting van de wijzers van de klok in.

Als je echter erg gevoelig bent voor fijnestoffelijke energie en je de olie liever binnen je aura gebruikt, is dat natuurlijk ook goed.

Kwaliteit in het leven: beslistheid met flexibiliteit, gecentreerd, wijsheid

Gebruik: bad – massage – inname – verstuiver

De evenwichtscheppende werking van vetiver is, wanneer ze gebruikt wordt in een aromalampje of een verstuiver, van grote waarde bij groepsmeditaties, want ze zorgt er niet alleen voor dat de energie van een enkele persoon gestroomlijnd wordt, maar ze kan ook gebruikt worden om de energieën van alle mensen die aan een meditatie deelnemen op elkaar af te stemmen. Ook hier zijn de aardende en grondende eigenschappen van de olie van belang, omdat het voor mensen die mediteren belangrijk is dat ze na hun meditatie weer kunnen terugkeren naar de fysieke wereld en hun dagelijkse activiteiten.

Therapeutische gebruik:

 • Fysiek — arthritis, spier pijn en verrekkingen, stijfheid, reuma, (geel over lagere lichaam)
 • acne en vette huid (gele straling)
 • snijwonden en wonden (geel op aangedane gebied)
 • vermeerderd bloed aanvoer en zuurstof toevoer tot het gehele systeem (geel op zolen van de voeten)
 • tonic op de productieve systeem  (geel op de pelvis)

 

 • Emotioneel — voor het behandelen van stress en emotionele zwakte (geel over solar plexus)
 • kalmeert en grond (geel op de solar plexus)
 • gevoel van ontbinding, emotioneel burn-out (geel op solar plexus)
 • verwijdert angst en bezorgdheid (geel op solar plexus)

 

 • Mentaal — brengt vrede en rust in het denken, gebruik voor geheugenverlies, depressies, ongeïnteresseerdheid, nerveuze spanning (geel op de zolen van de voeten)
 • Desoriëntatie (geel op solar plexus)

 

 • Spiritueel — schild van bescherming op de aura (gouden kleur ademhaling)
 • spirituele kalmte door het gevoel van gronding (gouden steen op basis chakra)
 • het vinden van een doel in het leven (meditatie door gebruik van goud)

Psychische werking: Het brengt de mens in verbinding met de krachten van de aarde, waaruit hij regeneratie en versterking ervaart.

Voor wereld vreemde fantasten die het contact met hun wortels hebben verloren een ideale olie. Zij brengt ons weer sterk in verbinding met ons eigen lichaam en daarbij ook met onze seksualiteit Dit gebeurt op een krachtige, rustige en aardgebonden wijze.

Affirmatie: Met Vetiver voel ik mij in kalmte gecentreerd en weet ik welke actie ik mag ondernemen.

Planten boodschap: Voel de kracht, die je bezit!

 

WIEROOK/OLIBANUM (Arabische wierook)

CONTRAINDICATIE: Wierookolie is niet giftig en niet irriterend. Wees er echter even spaarzaam mee als met andere etherische oliën

Sleutelwoord: Bescherming tegen negativiteit

Botanisch: Boswellia carterii Birdw. Wierook komt voor als struik of als boom. De plant is afkomstig uit de gebieden rond de Rode Zee, en groeit in het wild in Noordoost-Afrika, vooral in Somalië en Ethiopië

Familie: Burseraceae

Gebruikt deel: Stoomdestillatie van de gomhars die van de boom wordt afgetapt.

Helende Kleuren: violet en goud

Chakra affiniteit: kruin

Kwaliteit in het leven: zuivering, reiniging, herstel, balans, bescherming en waardigheid

Gebruik: verdampen – verstuiven – massage – inname

Effect op de psyche: verbetert de stemming. Heeft een versterkend effect op het zenuwstelsel. Maakt de ademhaling minder jachtig en werkt kalmerend op de geest. Geeft u weer vertrouwen zodat u beter opgewassen bent tegen emotionele problemen. Helpt u het verleden los te laten en bevordert uw persoonlijke en spirituele groei. Brengt u in een verheven stemming die ideaal is voor het mediteren.

Bij het branden komt trahydrocannabinol vrij, een chemische stof die geestverruimend werkt.Heeft een krachtig effect op de slijmvliezen en helpt de longen en de luchtwegen vrij te maken. Kan helpen tegen kortademigheid en bevordert een goede ademhaling.

Therapeutische gebruik:

 • Fysiek –uterus bloeding, zware menstruatie (violet licht therapie op reflexen van de voet)
 • lymfe drainage (violet op lymfe gebieden)
 • zere armen of benen, helen van wonden, verbrandingen (violet en geel op aangedane gebied)
 • verwijderd slijm van de longen (violet op de borst)

 

 • Emotioneel — laat ademhaling langzamer verlopen en brengt een gevoel van kalmte (violet licht therapie op basis chakra)
 • complete acceptatie en begrip (violet op hart chakra)

 

 • Mentaal — brengt het denken omhoog en troostende effect (violet op de kruin chakra)
 • Helpt verbinding met hogere denken door meditatie en opent de kruin chakra (violet op kruin chakra)

 

 • Spiritueel — verlost je van verwachtingen en obsessies die verbonden zijn met het verleden. Een spirituele leraar. (violet op de kruin chakra)

Psychologisch geurtype: Het wierooktype ergert zich voortdurend zodat hij zijn omgeving voor zichzelf en de andere vergiftigt. Wie zichzelf vergiftigt, voelt zich ook ziek. Reden voor hem om aan zelfbeklag te doen in plaats van zijn geest te zuiveren van ergernis en kritiek. Hij/zij zou zich veel beter voelen wanneer hij/zij zou kiezen voor een andere, positieve kijk op de wereld en vrede en harmonie rond zich creëren

Psychische werking:Wierookolie slaat een brug van de materiele naar de spirituele wereld. Zij opent de ziel voor de grotere verbanden en schenkt verwondering en eerbied voor het “wonder” van het leven. Zij schenkt begrip voor de levenswetten en bevordert de meditatie. Het zuivert het huis van alle negatieve invloeden die de sfeer vergiftigen en schenkt bescherming en vrede. Deze olie, die ook te krijgen is als wierook, verjaagt de demonen van geroddel en kwaadsprekerij en laat rust en harmonie weerkeren.

Planten boodschap: Ik schenk heilig begrip!

Affirmatie: De violet straal laat mij alle schadelijke vibraties los van het verleden. Wierrook brengt violet op mij systeem zodat ik kan ontspannen en brengt kalmte in mijn denken.

 

WORTELZAAD – CARROT SEED (DAUCUS CAROTA)

Contra-indicatie: niet bij zwangerschap

Helende Kleuren: ORANJE, GOUD-GEEL EN VIOLET

Chakra affiniteit: solar plexus en kruin

Kwaliteit in het leven: vreugde, innerlijke kracht, zelfexpressie en expansie

Therapeutische gebruik:

 • Fysiek –tonicum voor reproductie en vertering systeem (oranje op de maag en lagere buikgebied)
 • Spier ontspanner – bevorderd menstruatie (oranje op pelvis)
 • Tonicum voor galblaas en lever (oranje op de lever)
 • Stimuleert eetlust, goed voor anorexia oranje op de maag/ violet op de kruin)

 

 • Emotioneel — voedend op de emoties (oranje op de solar plexus)
 • Zelfexpressie in seksuele en emotionele relaties (oranje op sacrale chakra)
 • Geeft stabiliteit en fortuinlijkheid met het aangaan van moeilijkheden (geel op solar-plexus)
 • Mentaal –heft stress en mentale moeheid op (violet op de kruinchakra)
 • Reinigend op gedachten, verdrijft destructieve gedachten (goud en violet op de solar-plexus en kruin)
 • Spiritueel — Laat diep zittende pijn van vorige levens los (violet op kruin)
 • Brengt vreugde in je leven (oranje op gehele lichaam)

Affirmatie: Wortelzaad bevrijdt de geest en brengt vreugde in je leven.

 

YLANG YLANG (Yin)

Contra indicatie: Je kunt het beter niet gebruiken op een geïrriteerde of ontstoken huid. Bij overmatig gebruik kan hoofdpijn of misselijkheid optreden.

Kernwoord: zelfvertrouwen

Element: Water

Helende kleuren: roze, magenta,(geel)

Chakra affiniteit: basis en hart

Kwaliteit in het leven: eenheid, sensualiteit, zelfvertrouwen, ontspannend, alertheid, opbeurend

Gebruik: Verstuiver – bad – massage – inname inhaleren – EHBO

Therapeutische gebruik:

 • Fysiek –ontspant spieren, reduceert hoge bloeddruk, hyperventilatie, laat hart kloppingen los (roze/groen licht therapie over het hart)
 • versterkt haar groei en een gezonden huid (roze op het gehele lichaam, zolen van de voeten)

 

 • Emotioneel –stelt gerust en verwijdert angst en frustratie (roze licht therapie op het hart en voeten)
 • Het uitreiken naar anderen en het delen van jezelf zonder je persoonlijke kracht te verliezen (magenta naar de solar-plexus)
 • het ontwikkelen van eigenliefde en het in contact blijven met je lichaam (roze naar sacrale chakra)

 

 • Mentaal — antidepressief, omdat het euforiserend is het een goede olie voor mentale stress

 

 • Spiritueel –Helpt je te leven in het heden zonder verwachtingen. (rood over basis chakra)
 • Tevredenheid door liefde en acceptatie van wie je bent (magenta op gehele aura)

Affirmatie: Met de roze straal, is mijn leven ontspannen en ik trek overvloed tot mij. Plaats een druppel olie op de pols voordat je deze uitspreekt.

Geur meditatie: Heb meer vertrouwen in het Zelf: Laat haar/hem je gids zijn naar de Ander.

Dankbaarheid

The Shift of 2017 to 2018 – Crystal Grid Vortex (English and Dutch)

 

The Shift of 2017 to 2018

Resonating with Crystal Grid Vortex and Music

De Verschuiving van 2017 naar 2018

Resoneert met de Kristallen Vortex en Muziek.

 

Within the Light Code 157:1 spiral movement of Sunday, December 31, 2017, flowing in the resonance of the Full Moon, comes the initiation of new creations via the supportive East initiation evolution navigation of synchronicity. (Uranus, Crown Chakra, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 157:1 spiralen beweging van Zondag, 31 december, 2017 in de stromende resonantie van de Volle Maan, komt de initiatie van nieuwe creaties via de ondersteunde Oosten initieerde evolutie navigatie van synchroniciteit. (Uranus, Kruin Chakra, Aarde, Zon, Maan).

20171230_161453209975001.jpg

 

Within the Light Code 222:1 Galactic Activation Portal with its High vibration spiral movement of Sunday, December 31, 2017, flowing in the resonance of the Full Moon, comes the initiation of new creations via the Highest Good with Divine Guidance Northern refinement of breathing within the communication with Spirit and Divine Light Beings. (Uranus, Crown Chakra, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 222:1 Galactische Activatie Portaal met zijn Hoge trillende spiralen beweging van Zondag, 31 december, 2017 in de stromende resonantie van de Volle Maan, komt de initiatie van nieuwe creaties via het Hoogste Goed met Licht Begeleiding Noordelijke verfijning van ademhaling binnenin de communicatie met de Geest en Lichtwezens. (Uranus, Kruin Chakra, Aarde, Zon, Maan).

20171230_161508-693874098.jpg

 

Within the Light Code 92:1 spiral movement of Sunday, December 31, 2017, flowing in the resonance of the Full Moon, comes the initiation of new creations via the Challenges, Strengthening, Opportunity Western flowering of Free Will of Choosing to understand Divine Wisdom. (Grounding and anchoring within the Crystalline Lotus Core of Earth/Gaia/Pachamama, Sun, Moon, Tibetan Singing Bowl).

Binnenin de Licht Code 92:1 spiralen beweging van Zondag, 31 december, 2017 in de stromende resonantie van de Volle Maan, komt de initiatie van nieuwe creaties via de uitdagingen, bekrachtiging, gelegenheid Westelijke opbloei van Vrije Wil om keuzes te maken via Wijsheid. (Gronden en verankeren binnenin de Kristallijnen Lotus Kern van Aarde/Gaia/Pachamama, Zon, Maan, Tibetan Singing Bowl).

20171230_161519-860901870.jpg

 

Within the Light Code 39:13 Galactic Activation Portal with High vibrations spiral movement of Sunday, December 31, 2017, flowing in the resonance of the Full Moon, comes the celebration of connecting with source and life, coming home to start a new beginning via the Awakening and Flowering of Consciousness Southern transformation of catalyzing the self-generation energy flow to stimulate change. (Pluto, Sacral Chakra, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 39:13 Galactische Activatie Portaal met zijn Hoge trillende spiralen beweging van Zondag, 31 december, 2017 in de stromende resonantie van de Volle Maan, komt de viering van de viering met de Bron en het Leven, thuiskomen om een nieuwe start te maken via de Ontwakende en tot Bloei komen van Bewustzijn Zuidelijke transformatie van het katalyseren van zelf-opwekkende energie die stimuleert veranderingen en transformatie. (Pluto, Sacrale Chakra, Aarde, Zon, Maan).

20171230_1619211047209636.jpg

 

Within the Light Code 222:1:19 Rhythmic Lizard Moon Galactic Activation Portal with its High vibrational spiral energy flow of Sunday, December 31, 2017, flowing in the resonance of the Full Moon for the Highest Good for All, May All Activate, Ground and Anchor within the Pureness of Heart Love Light that All may deep consciously breath to convey truths and create connections via the communication with Spirit. (Uranus, Neptune, Crown Chakra, Venus, Heart Chakra, Saturn, Root Chakra, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 222:1:19 Ritmische Hagedis Maan Galactische Activatie Portaal met zijn Hoge trillende spiralen beweging van Zondag, 13 December, 2017, stromende in de resonantie van de Volle Maan voor het Hoogste Goed voor Allen, Moge Allen Activeren, Gronden en Verankeren binnenin de Zuiverheid van Hart Liefdes Licht dat Allen Moge bewust ademhalen om over te brengen waarheden en verbindingen creëren via de communicatie van de Geest. (Uranus, Neptunus, Kruin Chakra, Venus, Hart Chakra, Saturnus, Stuit Chakra, Aarde, Zon, Maan).

20171230_161544627136971.jpg

 

 

THE SHIFTING OF GROWTH AND DEVELOPMENT FROM MIDNIGHT TO SUNSET

20171230_161530200277972.jpg

Within the Light Code 236:2 spiral movement of Monday, January 1, 2018, flowing in the resonance of the Full Moon, to stabilize the growth and development challenge of working together in Wholeness via the supportive East flowering of the capacity of going beyond fear to access divine guidance and embrace the challenge by recognizing it as the ever-present gift of growth and intelligence. (Saturn, Root Chakra, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 236:2 spiralen beweging van Maandag, 1 januari, 2018, in de stromende resonantie van de Volle Maan, stabiliseer de groei en ontwikkeling van de uitdaging van het samen werken in Heelheid via de ondersteunde Oosten opbloei van de capaciteit van verder gaan dan de angst om toegang te krijgen tot goddelijke leiding en de uitdaging aan te gaan door het te erkennen als de altijd aanwezige gave van groei en intelligentie. (Saturnus, Stuit Chakra, Aarde, Zon, Maan).

20171230_161453209975001.jpg

 

Within the Light Code 15:2 spiral movement of Monday, January 1, 2018, flowing in the resonance of the Full Moon, to stabilize the growth and development challenge of working together in Wholeness via the Highest Good with Divine Guidance Northern transformation of a Higher Collective Mind, Visionary Creativity and Universal Consciousness as you discover unlimited clear-seeing, fertile imagination and ground-breaking ideas. (Jupiter, Third Eye and Pineal Gland, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 15:2 spiralen beweging van Maandag, 1 januari, 2018 in de stromende resonantie van de Volle Maan, stabiliseer de groei en ontwikkeling van de uitdaging van het samen werken in Heelheid via het Hoogste Goed met Licht Begeleiding Noordelijke transformatie van een Hogere Collectief Denken, Visionaire Creativiteit en Universeel Bewustzijn terwijl je onbeperkte, heldere, vruchtbare verbeeldingskracht en baanbrekende ideeën ontdekt. (Jupiter, Derde Oog en Pijnappelklier, Aarde, Zon, Maan).

20171230_161508-693874098.jpg

 

Within the Light Code 93:2 Galactic Activation Portal with High Vibration spiral movement of Monday, January 1, 2018, flowing in the resonance of the Full Moon, to stabilize the growth and development challenge of working together in Wholeness via the Strengthening and Opportunity Western initiation of having the courage to Explore the Open Space of Wakefulness to the living dream as an outer reflection of our inner reality. (Mars, Solar Plexus Chakra, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 93:2 Galactische Activatie Portaal met zijn Hoge Vibratie spiralen beweging van Maandag, 1 januari, 2018 in de stromende resonantie van de Volle Maan, stabiliseer de groei en ontwikkeling van de uitdaging van het samen werken in Heelheid via de bekrachtiging, gelegenheid Westelijke initiatie van de moed hebben om de Open Ruimte van Waakzaamheid te verkennen naar de levende droom als een uiterlijke weerspiegeling van onze innerlijke realiteit. (Mars, Solar Plexus Chakra, Aarde, Zon, Maan).

20171230_161519-860901870.jpg

 

Within the Light Code 38:12 spiral movement of Monday, January 1, 2018, flowing in the resonance of the Full Moon, comes the discovery, sharing and giving expression to insights in openness and love via the Awakening and Flowering of Consciousness Southern refinement of delving into the source of reflection and polish the mirror of our mind that we may see from the deepest clarity we are capable of. In this way, all occurrences in our lives can be used to see ourselves more clearly, as an ongoing meditation of self-reflection. Ultimately, as we walk through the reflections we can enter the greater reality, the truth beyond the hall of mirrors, into the Divine Order which pervades All. (Neptune, Crown Chakra, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 38:12 spiralen beweging van Maandag, 1 januari, 2018 in de stromende resonantie van de Volle Maan, komt de ontdekking, delen en expressie geven aan je inzichten in openheid en liefde via de Ontwakende en tot Bloei komen van Bewustzijn Zuidelijke verfijning van het graven in de bron van reflectie en de spiegel van onze geest oppoetsen die we kunnen zien vanuit de diepste helderheid waartoe we in staat zijn. Op deze manier kunnen alle gebeurtenissen in ons leven worden gebruikt om onszelf helderder te zien, als een voortdurende meditatie van zelfreflectie. Uiteindelijk kunnen we, terwijl we door de reflecties lopen, de grotere werkelijkheid betreden, de waarheid voorbij de spiegelzaal, in de goddelijke orde die alles doordringt. (Neptunus, Kroonchakra, Aarde, Zon, Maan).

20171230_1619211047209636.jpg

 

Within the Light Code 223:2:20 Rhythmic Lizard Moon of Monday, January 1, 2018, flowing in the resonance of the Full Moon for the Highest Good for All, Activate, Ground and Anchor All within enclosing the darkness/shadows; the place of mystery; the sanctuary of inner self. This is directly associated with redeeming materialism by honoring the ever-present abundance of the Universe’s gifts by working together with your intuition and dreams. True wealth is not found in acquisition of material goods, but rather, is revealed as the treasure of gratitude – acknowledging the blessing of plentitude that already exists. This heartfelt energy magically attracts that which fulfills our desires and dreams. (Saturn, Root Chakra, Neptune, Crown Chakra, Venus, Heart Chakra, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 223:2:20 Ritmische Hagedis Maan spiralen beweging van Maandag, 1 januari, 2018, stromende in de resonantie van de Volle Maan voor het Hoogste Goed voor Allen, Activeren, Gronden en Verankeren Allen binnenin de duisternis/ schaduwen omsluiten; de plaats van het mysterie; het heiligdom van het innerlijk. Dit hangt direct samen met het verlossende materialisme door de altijd aanwezige overvloed van de gaven van het universum te eren door samen te werken met je intuïtie en dromen. Echte rijkdom is niet te vinden bij het verwerven van materiële goederen, maar wordt eerder onthuld als de schat van dankbaarheid – het erkennen van de zegening van overvloedigheid die al bestaat. Deze oprechte energie trekt op magische wijze datgene aan wat onze verlangens en dromen vervult. (Saturnus, Wortelchakra, Neptunus, Kroonchakra, Venus, Hartchakra, Aarde, Zon, Maan)

20171230_1614401047209636.jpg

 

20171230_161530200277972.jpg

 

Gratitude/Dankbaarheid

 

 

Rondreis in Turkije – Dag 5 en Dag 6

Rondreis in Turkije (10 oktober tot 25 oktober, 2017)

Dag 5 en Dag 6.

 

Dag 5 – Van Cappadocie naar Antalya Lara Hotel.

Zaterdag, 14 Oktober 14, 2017 (14:10:10) –Een bus rit van 6 uur plus een bezoek aan Mevlana Museum en tussenin koffie/thee/toilet stop plus a lunch.

De spiralen energiebeweging in de stroming van deze dag en nacht.

De Gele Magnetische Zaad van het initiëren van creaties in overstemming met hogere goed en goddelijke wil.

144-colour  De natuurlijke ondersteunde van visie die een Hogere Bewustzijn creëert binnenin jezelf en de omgeving in zijn spiralen energiebeweging dat wervelt in het Hoogste Goed voor Allen binnenin de Begeleiding van het rijpen van het zaad in voedzame grond om op te Bloeien terwijl we uitgedaagd, bekrachtigd en een open gelegenheid creëren van ontvankelijkheid van wie je nu bent en waar je nu bent alles is wat je altijd gewenst hebt. Ontvang nu wat er is. Ontwaak je bewustzijn om te navigeren in de evolutie van synchroniciteit terwijl je gecentreerd, gegrond en verankerd bent in groei en ontwikkelen in zijn actie en potentieel.

 

Gedurende de busreis door deze magnifieke schoonheid van Moeder Natuur, heft Wim, een van de groupsreiziger een kleine Muziek doos bij zich terwijl Carla de liedjes mee zong het voelende als een voorbereiding op het bezoek naar het museum.

 

Mevlana Museum (voor meer informatie ga naar Review of Turkey Journey – Day 5 and 6)

museum-mevlana.3

Het Mevlana-museum is aan deze derwisjen gewijd. Dit museum, een soort klooster, is genoemd naar de mystieke filosoof en dichter Jalal ad-Din Rumi, de stichter van de orde van de dansende derwisjen. Ook zijn graftombe bevindt zich hier. Om deze reden wordt de stad ook als een heilige plaats beschouwd en is het een soort bedevaartsplaats.

Het Mevlana Cultureel Centrum ligt vlakbij de historische begraafplaats Üçler en op 1 km van het Mevlana museum.

In het centrum dat ongeveer 100.000 m² terrein bedekt, worden elk jaar verschillende activiteiten en evenementen georganiseerd. Je vindt er twee semahane’s (rituele ruimten), waarvan 1 overdekte en 1 openlucht hal. In dit centrum worden ook elk jaar in december de festivals gevierd ter ere van Mevlana Jelaleddin Rumi. Men herdenkt hem onder de grootste Kandil (olielamp) ter wereld. Verder zijn er in het centrum tentoonstellingsruimte, cafetaria, een bibliotheek, een onderzoekscentrum en vergaderruimtes te vinden.

800px-Turkey_Konya008.inside de temple.Mevlana

Mevlana museum, dit was vroeger een klooster van de mystieke filosoof en dichter Jalai ad-Din ar-Rumi, beter bekend als Mevlana, de stichter van de kloosterorde van de soefi’s of derwisjen. Zij eren Gode door middel van zang en dans. Een belangrijk onderdeel van de erediensten van de derwisjen was de Sema, eendans die vereniging van Mens en God verbeelde. Discipelen wervelden in het rond, begeleid door drums en de ney (een blaasinstrument), soms ook door een orkest en een koor. Atatürk verbood de orde in 1925 in het kader van zijn hervormingen. Toch vindt nog elk jaar in december een derwisj festival plaat waarbij de dood van Mervlana wordt herdacht. Maar in essentie is de viering eerder een cultureel dan een religieus evenement, hoewel Mervlana tijdens het festival voelbaar is. Het gebouw oorspronkelijk een seldsjoeks mausoleum, is een museum geworden toen Atatürk de orde ontbond, maar het is een bedevaartsplaats gebleven.

Bij de ingang van het mausoleum wordt het oudste en beroemdste werk van Mevlana getoond, het epische “Mesneve” alsmede andere bundels van zijn lyrische poëzie.

Kom, kom, wie en waar u zijn moge. Kom, heiden, vuuraanbidder, afgodvereerder. Kom! Kom zelfs als u hondermaal uw eed verbroken hebt.  Dit is niet de Poort der Ellende en Wanhoop. Kom! Kom! Kom!

De sema werd uitgevoerd in de “Semahane” een door de Osmanen gebouwd onderdeel van de groene koepel. Tegenwoordig herbergt het gebouw een tentoonstelling over de derwisjen. U ziet er onder andere muziekinstrumenten en gekalligrafeerde manuscripten. Hier zijn Mevlana’s graftomde en naar verluid haren van de baard van de profeet. Er is tevens een schitterende kunstverzameling, oude manuscripten en zeldzame 13de eeuwse kilims (tapijten) te bewonderen.

Er zijn eigenlijk drie museumplaatsen op de binnenkoer van het Mevlana museum.

INLEIDING Het Soefisme vertegenwoordigt binnen de Islamitische traditie de mystieke richting van de Islam. Het Soefisme stelt zich tot doel het geloof te versterken en zelfs te overstijgen door middel van een uit de directe kennis van God voortvloeiende liefde en zekerheid. De weg van deze eeuwenoude mystieke richting kent een schat aan cultuur van buitengewone schoonheid, die nog altijd voortleeft. De symboliek spreekt tot het hart en de geest niet alleen in allerlei verhandelingen, maar vooral in de literatuur (met name in de poëzie), in de muziek en in de beeldende kunst. Wie zich in het Soefisme verdiept, zal al snel op de naam van de Perzische dichter Mevlana Djelal al-din Rumi stuiten. Rumi is de stichter van één van de bekendste Soefi-orden, de Mevlevi-orde genaamd. Mevlana Djelal al-din Rumi werd geboren op 30 september 1207 te Balkh in het huidige Afghanistan, dat toen een onderdeel van het Perzische rijk was. Ook toen waren de tijden onrustig, want de legers van Djengis Khan trokken hun vernietigend spoor door het Perzische rijk. Maar in deze donkere tijden kwam de Perzische dichtkunst tot grote bloei. Op de vlucht voor het moordende Mongoolse leger vestigde Rumi zich na omzwervingen in Konya, in het Anatolië van het huidige Turkije. Rumi, inmiddels bekwaam in de religieuze wetenschappen, volgde in 1231 zijn vader op als professor. Kort daarna werd hij geïntroduceerd in de mystiek door een oud-leerling van zijn vader. Na een tijd geleefd te hebben onder de zware lasten van het ascetisme, veranderde zijn leven volledig toen hij in 1243 Shams Tabriz ontmoette. Het verhaal gaat dat Rumi zijn leraar Shams Tabriz tegenkwam bij een waterput. Shams gooide Rumi’s boeken in de put en stelde hem voor de keuze: de boeken terug of verlichting. Rumi liet de boeken in de put – wat hem, omdat de boekdrukkunst was nog niet uitgevonden, een fortuin kostte – en wijdde zich aan de studie van de mystiek. Waar of niet, het verhaal stelt de kennis van het hoofd duidelijk tegenover de kennis van het hart. In Rumi’s eigen woorden: “Vroeger zocht ik kopers voor mijn woorden, kon nu iemand me maar wegkopen van woorden.” Op een gegeven moment moest Shams Konya verlaten, maar hij kwam weer terug om nog enige maanden bij Rumi te blijven. In december 1248 verdween Shams voorgoed: hij werd vermoord door zijn vijanden. Door de eerste scheiding van zijn leraar en grote voorbeeld ontplooide Rumi zich als een dichter die verlangde naar zijn verloren vriend. De tweede scheiding van Shams was voor Rumi een diepe schok en transformeerde zijn hele wezen volledig in poëzie en muziek, zodat hij zijn dagen doorbracht in een rondtollende dans, verzen vol van liefde en verlangen reciterend. Uiteindelijk realiseerde Rumi de volle spirituele eenwording met zijn overleden vriend: hij vond hem in zichzelf. Na het overlijden van Shams keerde Rumi zich tot een andere geliefde mysticus die al een lange tijd tot de kring van zijn meest intieme vrienden behoorde: de ongeletterde goudsmid Salahuddin Zarkub, bij wiens stilte en spiegelende reinheid van het hart Rumi spirituele vrede vond na de verrukking van liefde en verlangen. Uiteindelijk keerde Rumi terug naar het wereldse leven: zijn jongste vriend en discipel, Husamuddin Chelebi, vroeg hem nadrukkelijk een gedicht te schrijven voor zijn volgelingen opdat zij niet langer alleen afhankelijk waren van de didactische gedichten van Sanai en Attar die de kunst van mystiek-didactische poëzie in de Perzische taal hadden geïntroduceerd. Zodoende ontstond Rumi’s hoofdwerk “Mathnavi”. Op 17 december 1273 blies Rumi te midden van zijn vrienden zijn laatste adem uit: niet alleen Moslims uit Konya – van hoge regeringsambtenaren tot simpele werklieden en verkopers – maar ook de Christelijke geestelijkheid en de Joden uit de streek bewonderden hem en hadden hem lief. Rumi’s graftombe staat nog steeds in Konya en is tot op heden een bedevaartsoord voor velen binnen en buiten de Islam. Na Rumi’s dood organiseerde zijn oudste zoon, Sultan Veled, zijn volgelingen in een ware mystieke broederschap, de Mevlevi-orde, en werden Rumi’s rituelen in vaste vormen gearrangeerd die bewaard zijn gebleven als het ritueel van de “Dansende Derwisjen”. Nu nog leeft Rumi voort in de Mevlevi-orde der dansende derwisjen: een stroming binnen het Soefisme die extase zoekt, gevoed door muziek, zang, dans en poëzie. POËZIE De invloed van Rumi’s poëzie kan haast niet overschat worden, dat is duidelijk te zien in de literatuur van Iran, Turkije en (Islamitisch) India. Het hoofdwerk van Rumi is zijn zes boeken beslaande “Mathnavi” waaraan hij in 1257 begon te schrijven. Het begin van het tweede deel is gedateerd rond 1262 en Rumi bleef dicteren tot aan zijn dood. Hij slaagde er echter niet meer in het laatste gedicht van het zesde deel af te maken. In het Midden-Oosten wordt de “Mathnavi” ook wel “de kleine Koran” genoemd en lang gold het als leidraad naast de moeilijke Koran. Dit neemt niet weg dat Rumi’s werk soms lastig te lezen is, want de zijwegen die hij zo graag inslaat, worden ook weleens tot hoofdwegen die niet naar het oorspronkelijke onderwerp terugvoeren. Zelf zegt hij in de “Mathnavi”: “Denk je dit boek te kunnen begrijpen zonder er veel aandacht aan te besteden? Het lijkt een verzameling verhalen, maar dat is de oppervlakte en niet de kern.” Het volgende gedicht is een eenvoudige illustratie:

Iemand ging naar de deur van de Beminde en klopte aan. Een stem vroeg: “Wie is daar?” Hij antwoordde: “Ik.” De stem zei: “Er is geen plaats voor Mij en U.” De deur werd gesloten. Na een jaar van eenzaamheid en gemis keerde hij terug en klopte aan. Een stem vanbinnen vroeg: “Wie is daar?” De man zei: “U.” De deur ging voor hem open.

In het Soefisme is het principe van het aardse voorbijgaan bekend als ‘sterven voor je doodgaat’. Het sterven komt soms letterlijk in Rumi’s poëzie naar voren, zoals in dit gedicht:

Gaarne zou ik je kussen De prijs van kussen is je leven Nu loopt mijn liefde mijn leven tegemoet en schreeuwt het uit: Wat een koopje, laten we het doen!

Soms liggen Rumi’s woorden als een sluier over het principe heen of werkt onze eigen interpretatie versluierend. Bij het lezen van deze bekende woorden uit de ‘Mathnavi’ over de verschillende stadia der evolutie is men bijvoorbeeld al te snel geneigd om aan reïncarnatie te denken:

Ik stierf als mineraal en werd een plant. Ik stierf als plant en werd een dier. Ik stierf ook als plant om mens te worden. Waarom zou ik bang zijn voor de dood, als ik er nooit iets door verloor, doch enkel erdoor won? Mijn volgende stap zal zijn dat ik mij verhef naar de staat van engel. Ook als engel zal ik sterven, om te ontwaken in een staat die alle bevatting te boven gaat.

800px-Turkey_Konya019.holy scriptures

Rumi’s wetenschap is de wetenschap van de Islam en daarin past geen reïncarnatie. Beter is het bovenstaande regels te lezen als ontwikkelingsstadia om te beseffen hoeveel tijd wij verslapen en hoezeer wij ons laten leiden door onze (dierlijke) driften. Rumi was een dichter die schreef om zijn mystieke ervaringen over te dragen en te uiten. Mystiek is nooit volledig uit te drukken in woorden; voor de immense gevoelens die het verstand overstijgen, schieten woorden eenvoudigweg te kort. Maar poëzie kan in het pogen het onzegbare te verwoorden ook een soort magie zijn. Dikwijls zijn gedichten niet volledig met het verstand te doorgronden, maar ze kunnen ons hart wel diep raken. Voor Rumi was poëzie in ieder geval de meest geschikte vorm om zijn visionaire kennis over te brengen, zoals te lezen is in zijn gedicht “Kunst”:

In uw licht leer ik hoe te minnen. In uw schoonheid hoe te dichten. U danst binnenin mijn hart, waar niemand u kan zien. Maar soms vang ik een glimp op. Uit die glimp ontstaat mijn kunst.

Bron: http//eerder.meandermagazine.net//artikel.php

 

Hierbij in het Engels een creatie video over de Mevlana Museum in Turkije https://www.youtube.com/watch?v=Jtr1A69PBr0

Persoonlijk notitie: Ik was op mij knieën voor een stilte moment in het Mausoleum afstemmend op het licht.

 

In de avond was er een trouwfeest in het Lara Hotel. Het was zeker plezierig om op afstand een deel te zijn van dit feest samen met de Groepsreizigers.

 

Dag 6 – Antalya. Zondag, 15 Oktober 12, 2017 (15:10:10) Bezoek aan de Antieke Stad Perge enz.

 perge

De spiralen energiebeweging van deze dag en nacht:

De Rode Lunaire Slang van eerlijkheid in het erkennen van de beperkingen om ze te kunnen overwinnen en omarmen.

red_serpent_2_7_12  De natuurlijke ondersteunende van de reis van wie je nu bent en waar je nu bent alles is wat je altijd gewenst hebt. Dit moment bevat de sleutel naar realisatie van je dromen. Beweeg nu in de navigatie en evolutie van synchroniciteit. Ontvang wat er nu is om de uitdaging, bekrachtiging en creatie van open ruimte te laten openbaren van visie en het scheppen van een Hoger Bewustzijn. Om te ontwaken in de kracht van onbevreesdheid. Wijsheid wordt vergaard door vragen te stellen. Bij een vraag hoort een antwoord zal echte wijsheid verkrijgen terwijl je gecentreerd, gegrond en verankerd om te bewegen om je instinct aan te scherpen om naar je lichaam te luisteren en te genieten van dans, beweging en liefde.

 

Perge (bron: wikipedia.com)

Perge (Grieks: Πέργη) was een oude Griekse stad in Pamphylië, zo’n 15 kilometer ten oosten van het huidige Antalya. Perge was een van de grootste en rijkste steden uit de Oudheid en werd vooral geroemd voor haar tempel van Artemis. De stad bracht meerdere wetenschappers en filosofen voort waaronder Apollonius van Perga.

perge1

Perge werd als Parha al genoemd in Hettitische bronnen, die het net buiten het Hettitische vorstendom Tarhuntassa plaatsten in het toenmalige Lukka (Lycië), omdat de Kestros (de huidige Aksu Çayı) waaraan het lag de grens was. Vanaf de 12e eeuw voor Christus werd het gebied gekoloniseerd door Grieken. Perge zelf werd zo’n 1000 jaar voor Christus gesticht, ongeveer 20 kilometer van de kust. Een lokale rivier verbond de stad met de zee, zodat de stad toch als handelscentrum tot bloei kwam. In 546 v. Chr. werd de stad ingenomen door de Perzen. Pas twee eeuwen later verdreef Alexander de Grote de Perzen definitief uit westelijk Anatolië. Onder Romeins bestuur nam de stad verder in belang toe, de meeste huidige restanten stammen ook uit deze periode.

antalya-perge-pamphylia

Perge werd in de 1e eeuw bezocht door de apostel Paulus. Vanaf de 3e eeuw werd de stad een belangrijke christelijke plaats. Gedurende de 6e en 7e eeuw raakte de stad in verval, en in de 8e eeuw was hij volledig verlaten.

Perge is tegenwoordig, als een van de best bewaarde steden van Pamphylië, een belangrijke historische attractie van de provincie Antalya

800px-Pergé_Stade_0005.stadium.Perge

Door seynaeve rené – Pergé – seynaeve René, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4586926

Hier is nog een prachtige “you tube” impressie https://www.youtube.com/watch?v=t6DF7BB91MA

 

Wij zijn toen naar een groothandel in juwelen gegaan. Alles schitterde en er waren zeker mooie artistieke creaties aanwezig. Wij zijn ook naar het centrum geweest voor sommige was dit om te winkelen voor andere om alleen maar rond te lopen.

 

Tijdens de avond in het Lara Hotel was er weer een trouw partij. Deze keer was het meer een traditionele en muzikale omlijsting.

Dankbaar voor deze reis en verbinding.

 

 

Tag Cloud