Crystalline Rainbow

Full Moon October 1, 2020 –  Meditation/Activation and Sound Journey as One  with the Crystalline Movement for the restoration of the Crystalline Grid.

Volle Maan – 1 oktober, 2020 – Meditatie Reis met Klank als Een met de Kristallijnen Beweging voor de restoratie van de Kristallijnen Grid.

https://www.thecrystallinemovement.com/

for the restoration of the Crystalline Grid In English and Dutch 

Beforehand select a stone, crystal of crystal skull that you can hold in your hands during this journey.  

Voor dat wij beginnen kies een steen, kristal of kristallen schedel dat je in je hand kunt houden tijdens deze reis. 

Be loved, Ge liefde, 

In the picture you see a Crystal Gathering that have been activated by the First Group of 12 Layers together with the Crystalline Movement. 

In de foto zie je een Kristallen Bijeenkomst die geactiveerd zijn met de Eerste Groep van 12 lagen samen met de Kristallijnen Beweging.  

Now breath deeply in and out and allow your system to relax more and more. Feel the relaxation. While you relax the system moves from the brain to the heart as the source of your direction.

Adem nu dieper in en uit terwijl je systeem meer en meer ontspannen wordt. Voel de ontspanning. Terwijl je ontspannen bent beweegt je systeem van je denken naar je hart als de bron van richting die je bewandeld.

Intermezzo

Tibetan Singing Bowls, Crystal Singing Bowls, chimes Earth and the Seven Chakra’s and other instruments.

Tibetaanse Klankschalen, Kristallen Klank Schalen plus de klanken van de 7 chakra’s and other instruments.

Crystal Gathering

September 29, 2020

Crystalline Movement

Fourth Group of 12 Layers – Spiritual body – Emotional Higher Self

Activating “Bhanumati” Phantom Clear Quartz Crystal Skull.

Opening up to the energies light started to glow in my head and throat (word heard is speak your truth).

The energies than moved onwards to the right eye where I had 3 cornea transplantations in the past during this life time. My whole system rejected these all hence now blind in this eye. A blessed gift was granted after this to generate and activate even more the third eye and pineal gland. The other senses became more active.

What I felt that was occurring is that the karmic interactions that had taken place within the setting of exchanging with regard to the transplantations were being cleared on an emotional level. Could see the clearing occurring, deepest gratitude.

Next karmic clearing especially on the area of Higher Self-Heart were taking place (much sorrow and rejection) and via the legs were being released and afterwards a sturdy grounding.

It took a while for this resonance to attune, align and integrate. Than felt the Joy of Light Love dancing and toning (singing) with Gratitude.

Seconds later saw spheres or you could also call them vortexes of light with open passageways (tubes) or lines flowing with pure light through the crystalline grid.

My hands than once more became very heated and warm like a sign or a symbol that the activation was received as One with the Clear Quartz Crystal.

Love & Light Gratitude

Crystalline Movement

Wil je helpen het Kristallijne Grid te herstellen?

http://www.thecrystallinemovement.com

Lieve mensen,

In deze roerige tijden sturen we een extra nieuwsbrief die jullie uitdaagt! Iedereen die deelgenomen heeft aan een van de workshops van Jaap weet dat hij een intense relatie heeft met zijn gidsen en Gaia. Al jaren lang dringen zij er bij hem op aan dat er iets moet gebeuren om de Kristallijne Grids van Moeder Aarde te herstellen, zodat Zij maar ook wij mensen weer in balans kunnen komen. Dit is niet alleen van groot belang voor onze eigen gezondheid (o.a. ook onze weerstand tegen infecties en virussen!), maar ook voor de ‘gezondheid’ van Moeder Aarde zelf.

Wat is het Kristallijne Grid ook alweer?


Moeder Aarde is een kristallijn wezen en zorgt dat er voor alle levende wezens een energetisch basis is. De energieën van haar fysieke systeem, alle stenen en kristallen die bestaan op aarde, maken deel uit van een veld of grid, dat we het Kristallijne Grid noemen. De staat waarin dit grid verkeert geeft aan wat de staat van de fysieke gezondheid van Moeder Aarde is en daarmee ook in hoeverre Zij al het leven op aarde kan ondersteunen. Daarnaast vormt dit Kristallijne Grid de basis voor het correct functioneren van alle andere aardse energie-grids. Bovendien móeten de grids in balans zijn willen we een stabiele, nieuwe, vijfde wereld kunnen creeëren. Zonder de solide basis die dat geeft zal het niet lukken.

De Kristallijne Grids zijn steeds meer aan het verdwijnen
Het Kristallijne Grid reageert op menselijke activiteit, in het bijzonder kunstmatige electromagnetische energieën en de energieën veroorzaakt door onze angsten en zorgen. Deze energieën breken lagen 1 t/m 5 van het Kristallijne Grid af. Als gevolg daarvan is het grid praktisch overal verdwenen in bewoonde gebieden, in het bijzonder in dorpen en steden.
Wat betekent dit voor ons mensen? Het feit dat het Kristallijne Grid is verdwenen betekent dat het voor alle mensen die in stedelijke gebieden wonen erg moeilijk is geworden goed te gronden en het zorgt er daarmee voor dat we nóg meer angsten en zorgen ervaren. Ook brengt het de drie Basis-grids (Hartmann, Curry en Benker) op aarde uit balans, wat de zaak nog verergert.

De noodzaak het Kristallijne Grid te herstellen en de Basis-grids weer in balans te brengen. Als we onze leefomgeving weer gezond willen maken, dan zijn er vele zaken die we dienen te veranderen. Maar, zonder een herstel van het Kristallijne Grid in dorpen en steden, zal het bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om een omgeving te creëren die ons voldoende kan ondersteunen. Het is dan onwaarschijnlijk dat stabiele en goed gebalanceerde Basis-grids neergezet kunnen worden.


Na jaren onderzoek en werken met kristallen en kristallen schedels heeft Jaap kunnen vaststellen dat het mogelijk is de lagen 1 t/m 5 van het Kristallijne Grid te herstellen door te werken met specifieke frequenties van deze kristallen en kristallen schedels.


Dit is niet iets wat iemand op een achtermiddag ‘even’ kan doen, het vraagt om mensen die bereid zijn hun energie te steken in een langlopender project en over de hele wereld. Omdat dit meer structuur en onderlinge steun en afstemming vergt hebben Jaap, zijn vrouw Jeanne en hun goede vriend en zakenpartner Gary Palish The Crystalline Movement in het leven geroepen. http://www.thecrystallinemovement.com

Als eenmaal het Kristallijne Grid weer hersteld en functioneel is dan kunnen we ook de basis-grids herstellen. En dan wordt niet alleen onze gronding beter, maar ook zoals gezegd bijvoorbeeld onze weerstand tegen virussen en infecties. Bovendien zullen we dan immens veel beter in staat zijn ons potentieel in deze wereld tot uitdrukking te brengen en zullen we beter in staat zijn de vijfde wereld te creeëren.

Training

http://www.thecrystallinemovement.com
Om het Kristallijne Grid te herstellen over de hele wereld zijn veel mensen nodig die bereid zijn er wat van hun tijd en energie in te steken. Mensen die houden van kristallen en kristallen schedels en die bereid zijn samen te werken met anderen met dezelfde interesse.


Wil de Crystalline Movement een succes zijn dan is het belangrijk dat alle deelnemers dezelfde training krijgen, zodat iedereen consistente en stabiele resultaten kan bewerkstelligen. Niets is teleurstellender dan merken dat herstel van het grid niet lukt of dat het na een tijdje toch weer verdwijnt…
Daarom is er een trainingsprogramma opgezet zodat iedereen, die geïnteresseerd is om bij te dragen aan The Crystalline Movement, dezelfde basiskennis heeft en een échte Caretaker van de grids kan zijn. Een Caretaker, een Beheerder, die kan zorgen voor de ondersteuning en de instandhouding van de balans van die Grids.

Motivatie en commitment

http://www.thecrystallinemovement.com
Om een goede Beheerder of Caretaker te worden van ‘jouw stuk’ van het Kristallijne Grid is het nodig jezelf af te vragen of je bereid bent voor langere tijd wat van je tijd en moeite in de Movement te steken. Meedoen brengt ongelofelijke voordelen, niet alleen voor je eigen groei en ontwikkeling en je helpt de basis te leggen voor betere gezondheid, spirituele ontwikkeling èn de evolutie van het hele Gaia-systeem. Maar het vraagt ook om een bepaalde ‘commitment’ van jouw kant.

Lidmaatschap van The Crystalline Movement
Als het bovenstaande je aanspreekt en je voelt dat Caretaker worden van het Kristallijne Grid iets voor jou is, dan nodigen we je uit om lid te worden van The Crystalline Movement.

http://www.thecrystallinemovement.com


Lid worden is de eerste stap waarmee je je voor langere tijd ‘commit’, want het vergt het volgen van een online cursus van 8 delen. In deze cursus leer je meer over grids en hoe je naar de hogere kristallijne frequenties kunt gaan die nodig zijn om bij te dragen aan het herstel van het Kristallijne Grid. Lidmaatschap biedt ook deelnemen aan de wekelijkse online informatie en discussie sessies, waar je antwoord krijgt op je vragen, waar we onze voortgang kunnen delen, elkaar kunnen stimuleren en die ons zullen helpen te realiseren dat we dit niet alleen doen. Je zult regelmatig nieuws krijgen over onderzoeken, artikelen, video’s en andere van belang zijnde zaken.


Bovendien kun je deelnemen aan de maandelijkse gezamenlijke activatie, waarbij alle deelnemers samen een krachtig veld zullen creëren om het gehele proces te ondersteunen. Hoe meer deelnemers er zijn hoe meer invloed dit veld zal hebben.


Ook worden deelnemers uitgenodigd lokale groepen of groepjes te vormen, zodat je (eventueel fysiek) samen kunt werken met anderen, elkaar kunt helpen en ervaringen kunt delen. Door samen te werken is het mogelijk sterkere velden neer te zetten dan als je alleen werkt. Samenwerking is meer dan 1+1=2 : de kracht neemt exponentieel toe!

The Crystalline Community
The Crystalline Movement is een community van individuen toegewijd aan de onderlinge verbindingen en relaties van alle energieën, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Het is een forum voor een wereldwijde beweging die streeft naar leven in balans en harmonie met alle wezens van de aarde. Lidmaatschap biedt toegang tot de Facebook pagina en groep The Crystalline Community (binnenkort online), waar je ervaringen kunt delen en kunt praten met iedereen over de gehele wereld.


Lidmaatschap van The Crystalline Movement, dat alles bied wat we hierboven hebben beschreven (dus ínclusief de online cursus), vraagt een eenmalige energie-uitwisseling van $49,90.

Je kunt je aanmelden op: https://www.thecrystallinemovement.com/Training-and-Membership.php (helemaal onderaan die pagina staat de knop)

De eerste wekelijkse online sessie staat gepland voor zondag 27 september 2020, om 19:00 uur.


Hiervoor is het niet nodig dat je de online cursus al hebt gedaan.
Op de website zelf (https://www.thecrystallinemovement.com/) kun je natuurlijk ook meer informatie vinden.

Via Dragonfae zullen wij zeker samenwerkingsverbanden op gaan zetten en bijeenkomsten organiseren. Dit zullen we t.z.t. bekend maken via de Calender op de website van The Crystalline Movement en in de FB groep The Crystalline Community.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel? Stuur een email via dragonfae.workshops@gmail.com. 

Ook Carla Harren volgt de cursus van Jaap van Etten, Jeanne and Gary.

Ik voel mij geroepen om ook bijeenkomsten te organiseren voor Crystalline Movement. Stuur een email naar CHarren@kpnplanet.nl als dit je aanspreekt of roept.

September 20, 2020 – Vision

May All ground this in its Rhythm of Crystalline vibrations

Crystal Elders Gathering

Preparing the passageway within the resonance of manifestation

Chant: Manik, Eb, Men, Caban, Ix

  • As we center the beauty of openness, the tool of light accomplishes the connection with Planet Earth Crystal Core manifestation with the Alpha Mother Galaxy via the Higher Heart Love
                                                      Blue Planetary Hand
116712354_10224750732702597_6345156035206825373_o

 

  • Onwards to the supportive passageway of the Free Will from within the Higher Heart Love connected to Planet Earth Crystal Core manifestation with the Alpha Mother Galaxy

EB.Yellow Human

Yellow Planetary Human

 

  • Onwards to the Higher Self/Divine Guidance bringing the message passageway of opening portals of Flowering the Vision/Higher Mind from within the Crown Chakra connected to Planet Jupiter manifestation with the Alpha Mother Galaxy

MEN.Blue Eagle

Blue Planetary Eagle

116442690_10224750875986179_7082654226322545025_o

  • Onwards to the preparation of the pathway with its Challenge, Strengthening and Opportunity of Navigation from within the Higher Heart Love connected to Planet Uranus manifestation with the Alpha Mother Galaxy

CABAN.Red Earth

Red Planetary Earth

116062323_10224750871786074_1285113054062772320_o

 

  • Onwards to the bringing forward the hidden power within to the consciousness outwardly into the world the message of timelessness and integrity from within the Root/Base connected to Sun and the Moon defining the form with the Physical Sun

IX.White Wizard

White Self Existing Wizard

116712354_10224750732702597_6345156035206825373_o

  • Within the continuous spiral movement of Ceremonial Timelessness, Navigation, Vision/Higher Mind, Free Will/Divine Wisdom to center, ground and anchor the accomplishment of the tool of light

Gratitude, Gratitude, Gratitude

Day Out of Time Ceremony

“Unification of Mystic Spirals”

(Fifth Wheel Tzolkin Movement)

Mantra/Chant:

Etznab Hun, Imix Hun, Etznab Hun, Lamat Hun, Akbal Ox Lahun

A recording will be placed shortly.

Blessings Beloved Welcome,

Begin by breathing deeply 3 times in and out within this Unification of Mystic Spirals mergence of Insight.

Imagine or see that in the center of this open timeless space there is a Mirror reflection as Sacred Air passes through, it opens the window to initiate the Unified Creation of the Mystic Spiral Movement Order “Etznab Hun – code 118:1”.  (associated with Solar Plexus/Inner Sun and Neptune). Allow and surrender now to this spiral movement flow as it merges with the Talent of Free Will spiral movement of “Eb Ca – code 132:2” preparing the pathway of Free Will (associated with Higher Heart – Earth) and resonates with the spiral movement flow of Developing the Talent, outwardly into the world, merging within “Ben Ox – code 133:3” unveiling the secret of Discovery (associated with Solar Plexus/Inner Sun).

Imagine or see that another spiral begins to move and intertwines from the East as a supportive flow of Sacred Earth, Ancient Mother embracing the nurturance as it passes through to initiate the Unified Creation of the Mystic Spiral Movement Ancient Trust “Imix Hun – code 1:1”.  (associated with Throat/Inner Communication and Neptune). Allow and surrender now to this spiral movement flow as it merges with the Talent of Free Will spiral movement of “Eb Ca – code 132:2” preparing the pathway of Free Will (associated with Higher Heart – Earth) and resonates with the spiral movement flow of Developing the Talent, outwardly into the world, merging within “Ben Ox – code 133:3” unveiling the secret of Discovery (associated with Solar Plexus/Inner Sun).

Imagine or see that another spiral begins to move and intertwines from the North the Higher Self as One with Divine Guidance of this open timeless space once more there is a Mirror reflection as Sacred Air passes through it opens the window to initiate the Unified Creation of the Mystic Spiral Movement Order “Etznab Hun – code 118:1”.  (associated with Solar Plexus/Inner Sun and Neptune). Allow and surrender now to this spiral movement flow as it merges with the Talent of Free Will spiral movement of “Eb Ca – code 132:2” preparing the pathway of Free Will (associated with Higher Heart – Earth) and resonates with the spiral movement flow of Developing the Talent outwardly into the world, merging within “Ben Ox – code 133:3” unveiling the secret of Discovery (associated with Solar Plexus/Inner Sun).

Imagine or see that from the West of this open timeless space there is a Creativity/Sacred Art that flows as Sacred Fire passes through it opens the Unified Creation of the Mystic Spiral Movement Harmony “Lamat Hun – code 248:1”.  (associated with Solar Plexus/Inner Sun and Venus). Allow and surrender now to this spiral movement flow as it merges with the Talent of Free Will spiral movement of “Eb Ca – code 132:2” preparing the pathway of Free Will (associated with Higher Heart – Earth) and resonates with the spiral movement flow of Developing the Talent outwardly into the world, merging within “Ben Ox – code 133:3” unveiling the secret of Discovery (associated with Solar Plexus/Inner Sun).

Imagine or see that in the South of this open timeless space there is a Silent Sanctuary Night of Sacred Water passing through the unconsciousness as it brings forth consciousness of unveiling the secret of Abundance through it openness it brings the soul Home to within this Unification of Mystic Spiral Movement Order “Akbal Ox Lahun – code 143:13”.  (associated with Solar Plexus/Inner Sun and Saturn).

Allow and surrender now to this spiral movement flow as it merges with the Talent of Free Will spiral movement of “Eb Ca – code 132:2” preparing the pathway of Free Will (associated with Higher Heart – Earth) and resonates with the spiral movement flow of Developing the Talent mergence of “Ben Ox – code 133:3” unveiling the secret of Discovery (associated with Solar Plexus/Inner Sun).

“Ah Yum Hunab Ku Evam Maya E Ma Ho”

This will be combined with Crystals/Crystal Skulls, Scents, Sound etc.

Gratitude

Blessings to All

April 4, 2020 Gateway – 4:4:2020/4 – triple 4
Tzolkin Calendar KIN 6

Recording of Ceremonial Meditation with Music

Crystal Grid

Crystal Grid: (apologies for the photographs that are not so clear etc.)

Center
WIN_20200403_14_07_07_Pro

East
WIN_20200403_14_06_04_Pro

North
WIN_20200403_14_06_31_Pro

West
WIN_20200403_14_06_51_Pro

South
WIN_20200403_14_07_11_Pro

CIMI.White Worldbridger

Kin 6: CIMI, White Rhythmic World-Bridger

Feel the Galactic Affirmation :
I Organize in order to Equalize
Balancing Opportunity
I seal the Store of Death
With the Rhythmic tone of Equality
I am guided by my own power doubled

The White Worldbridger is connected to the Throat chakra and is a member of the Cardinal Family that initiates creation.

Explanation Tone 6 – White Worldbridger, Red Skywalker, White Worldbridger, Yellow Warrior
Reference http://www.13moon.com
– Tone 6 – Activate your Rhythmic powers by embodying a steady fluidity throughout the ebb and flow of life; by organizing your reality to support your natural thriving; by appreciating the creative process underlying all endeavors; by learning how to find equilibrium, moment to moment, amidst life’s constant changes; by synchronizing with earthly and universal rhythms; by honoring your own natural timing flow; by being conscious of how you pace your days and your projects, seeking to sync body and soul; by being an agent of creative maintenance, discovering a balance between work and play, giving and receiving, thinking and feeling, doing and being; by allowing your daily rhythms and routines to be an organic balance of discipline and your natural authenticity; by awakening equality ~ finding magic in the mundane, nobility in all beings, and adventure in every moment…

Explanation Tone 8: ref. http://www.13moon.com
The Hidden Power – Men, Blue Galactic Eagle – Tone 8 represents the patterned harmony of nature’s order.
The gift of your cosmic identity is to access the power of Wholeness.
Activate your Galactic powers by seeing life from a larger perspective; by realizing our Earth and ourselves as members of a vast galactic whole; by integrating your being with the intrinsic harmony of nature; by cultivating an inner sense of harmony and extending that energy to the world around you; by living your ideals and modeling your core values; by staying loyal to your truth regardless of external influence, yet discovering how to be in accord with the needs of others; by being an emissary of galactic intelligence; by knowing yourself to be a fractal of a totality, one note in the song of the galaxy…

Via the Fifth Oracle we have the spiral movement of:

CIMI.White WorldbridgerCenter, grounding and anchoring of the spiral movement begins with Cimi, White Rhythmic Worldbridger the Cardinal initiating the creation (death, release, opportunity), Throat Chakra, Planet Mars – Code 6:6 all day and night.

BEN.Red SkywalkerAnalog Partner (supportive) – Midnight till Sunrise flow – Ben, Red Rhythmic Skywalker – Signal family to expose the secret (the courage to explore, creation of open space and being wakeful), Solar Plexus Chakra, Planet Mars – Code 253:6.

CIMI.White WorldbridgerHigher Self/Divine Guidance – Sunrise till Midday – is also Cimi, White Rhythmic Worldbridger – Cardinal family initiating the creation (being a bridge between the seen and unseen space, walking as one with the Ancient Ancestors as it resonates with your DNA and consciousness – Throat Chakra, Planet Mars – Code 6:6.

CIB.Yellow WarriorChallenge, strengthening and opportunity – Afternoon till Sunset – CIB, Yellow Rhythmic Warrior, Cardinal family to initiate the creation (Questions, Divine Intelligence, Divine Guidance) – Throat Chakra, Planet Saturn – Mystic Column Code 136:6. Also the development of talent of the 13 day wave

MEN.Blue EagleHidden Power – Sunset till Midnight – Men, Blue Galactic Eagle, Polar Family bringing the message into the world (Creates, Vision, Divine Mind) – Polar family to carry out the message into the world – Crown Chakra, Planet Jupiter – Code 255:8. Also the talent of the 13 day wave

Recording of the Ceremony:

Spring/Autumn Equinox March 20, 2020 Light Code 252:5

WIN_20200319_15_51_24_Pro

“The Spiral Movement Harmony as it seeds the
Universal Consciousness within Unconditional Love”

WIN_20200319_15_51_46_Pro

Recording link: will be placed shortly

(pause) Sound of Venus (the mission of the spiral movement wave) Lamat, Yellow Magnetic Star with its Artistic Skills of Harmony.

Preparation of the pathway commanding Radiance.

(pause)

EB.Yellow Human Now connect to the center of the spiral movement together with EB, Yellow Overtone Human whilst moving through all changes to evolve in Wisdom. As it resonates with the Earth and the Higher Heart Chakra.

IK, White Wind Together with the Talent of Ik, White Wind the breath of communication with Spirit (Uranus, Higher Heart Chakra) and developing AKBAL.Blue Night Akbal, Blue Night the Sanctuary of Abundance (Saturn, Solar Plexus).

(pause Music)

MANIK, Blue_Hand Now allow and surrender to the Supportive spiral movement of Manik, Blue Overtone Hand the empowerment of creativity in its accomplishment and healing hands. Resonating with Earth and the Higher Heart Chakra.

Together with the Talent of Ik, White Wind the breath of communication with Spirit (Uranus, Higher Heart Chakra) and developing Akbal, Blue Night the Sanctuary of Abundance (Saturn, Solar Plexus).

(pause Music)

AHAU.Yellow Sun Now allow and surrender to the Divine Guidance spiral movement of Ahau, Yellow Overtone Sun as it enlightens life as is in Presence. Resonating with Pluto and the Crown Chakra.

Together with the Talent of Ik, White Wind the breath of communication with Spirit (Uranus, Higher Heart Chakra) and developing Akbal, Blue Night Sanctuary of Abundance (Saturn, Solar Plexus).

(pause music)

Now allow and surrender to the spiral movement flow of the challenge, strengthening and opportunity Space of IK, White Wind Ik, White Overtone Wind as we breath through our channels, invigorating and re-orientating us as Whole inspired by communication that conveys truths and create connections as it resonates with Uranus and the Higher Heart Chakra.

Together with the Talent of Ik, White Wind the breath of communication with Spirit (Uranus, Higher Heart Chakra) and developing Akbal, Blue Night the Sanctuary of Abundance (Saturn, Solar Plexus).

(pause Music)

Now allow and surrender to the pulsation that amplifies and expands to communicate using all mental, emotional and spiritual open space united within the spiral movement flow of the hidden power revealed awakening brought into the consciousness of MULUC.Red Moon Muluc, Red Solar Moon the trusting opening to renew one’s being; to rejuvenate; to cleanse; to restore health and well being in gratitude and forgiveness. Resonating with the Mercury and the Root Chakra.

Together with the Talent of Ik, White Wind the breath of communication with Spirit (Uranus, Higher Heart Chakra) and developing Akbal, Blue Night the Sanctuary of Abundance (Saturn, Solar Plexus)

Gratitude, Gratitude, Gratitude, Gratitude, Gratitude

tzolkin_spinner

AH YUM HUNAB KU
EVAM MAYA E MA HO (5x)

Tag Cloud