Crystalline Rainbow

Posts tagged ‘Centrum Licht & Liefde’

Crystalline Rainbow Gathering in the flow of the Full Moon

Crystalline Rainbow Gathering

In the flow of the Full Moon (2 GAP days) before the Full Moon

(An invitation to use color resonance at home if called for)

20180329_1237201709164927.jpg

Kristallijnen Regenboog Samenzijn

In de stroming van de Volle Maan (2 GAP dagen) net voor de Volle Maan.

(Een uitnodiging om kleuren resonantie te gebruiken thuis als je geroepen voelt)

 

Prayer/Gebed:

From the Eastern supportive spiral movement, we produce the manifestation of the Purified Heart Love Light in its liberation via Artistic Beauty and Elegance to discover, share and give expression to understand the Wholeness as One.

Vanuit het Oosten ondersteunende spiralen beweging produceren wij de manifestatie van een Gezuiverd Hart Liefdes Licht in zijn bevrijding via Artistieke Schoonheid en Elegantie om te ontdekken, delen en expressie geven aan het begrijpen van de Heelheid van Een.

20180329_123116-846749702.jpg

 

From the Northern Highest Good with Divine Guidance spiral movement we produce the manifestation of the Loyalty Heart Love Light within All relationships in its liberation via the intuitive abundance of Silence to discover, share and give expression to Divine Intelligence by asking questions to receive the gift of answers.

Vanuit het Noorden Hoogste Goed met Licht Begeleiding spiralen beweging produceren wij de manifestatie van een Loyaliteit Hart Liefdes Licht binnenin Allen relaties in zijn bevrijding via de intuïtieve overvloed van Stilte om te ontdekken, delen en expressie geven aan de Overstijgende Intelligentie door middel van vragen stellen om te ontvangen het geschenk van antwoorden.

20180329_123128608736494.jpg

 

From the West of challenges, strengthening and opportunity spiral movement we produce the manifestation of Universal Fire Consciousness to enlighten living in the Heart Love Light in its liberation of birthing Ancient Trust in its Being of nourishing nature to discover, share and give expression to the breath of communication with Spirit in its inspiration, flexibility and changes.

Vanuit het Westen van uitdaging, bekrachtiging en open gelegenheid spiralen beweging produceren wij de manifestatie van het Universele Vuur Bewustzijn om te verlichten het leven in Hart Liefde in zijn bevrijding van Geboorte van Oeroude Vertrouwen in het Zijn van voedende natuur om te ontdekken, delen en expressie geven aan de Adem van Communication met Spirit/Geest in zijn inspiratie, flexibiliteit en veranderingen.

20180329_123137-1650882199.jpg

 

From the Southern Hidden Power that flourishes the Lotus Flower spiral movement we define a Blue Print Plan for action of Magical Playfulness in a humorous Joy in its gathering of inner and outer resources to empower yourself and others via the Pure Heart Love Loyalty in All relationships to Be in Balance in the inner Masculine and Feminine source to cleanse and bath in the Universal Water within Trust.

Vanuit het Zuiden de Verborgen Kracht dat opbloeit in de Lotus Bloem spiralen beweging definiëren wij een Blauwdruk Plan voor actie in de Magische Speelsheid van humor en vreugde in zijn verzamelen van Innerlijke en Uiterlijke bronnen om jezelf en anderen te bekrachtigen via Puur Hart Liefde Loyaliteit in Allen relaties om te Zijn in Balans met het Innerlijke Mannelijke en Vrouwelijke bronnen om te zuiveren en te baden in het Universele Water van Vertrouwen.

20180329_1234181934924440.jpg

 

From the Center, Grounding and Anchoring the spiral movement we produce the manifestation of the Loyalty Heart Love Light within All relationships in the resonance of the Galactic Activation Portal in its liberation via the Magical Playfulness of the Divine Inner Child with its humor and joy in the resonance of the Galactic Activation Portal to discover, share and give expression to Divine Wisdom of the Free Will of Choose via the Full Moon.

Vanuit het Centrum, Gronden en Verankeren wij de spiralen beweging die manifestatie produceerd van een Loyaliteit Hart Liefdes Licht binnenin Allen relaties in de resonantie van de Galactische Activatie Portaal in zijn bevrijding via de Magische Speelsheid van het Heilige Innerlijke Kind met zijn humor en vreugde in de resonantie van de Galactische Activatie Portaal om te ontdekken, delen en expressie geven aan de Overstijgende Wijsheid van de Vrije Wil om te Kiezen via de Volle Maan.

20180329_1237311520165357.jpg

Gratitude, Dankbaarheid

20180329_123426-792671083.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetische Licht Elixers – Ready to be ordered

Bergkristal Clusters

Oeroude Licht Codes Elixers

Nieuwe Begin

20180208_013033-1942875131.jpg

  1. Initiation (Initiatie)Rood – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Centeren, Gronden en Verankeren. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Rode Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. Bestelling kunnen geplaatst vanaf 21 Februari, 2018 (zie het formulier hieronder of mail charren@kpnplanet.nl

20180208_013056-514304604.jpg

2. Creativity (Creativiteit)Oranje – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Kundalini spiralen beweging verenigd. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Oranje Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. Bestelling kunnen geplaatst vanaf 21 Februari, 2018 (zie het formulier hieronder of mail charren@kpnplanet.nl

20180208_013108631025714.jpg

3. Solar Power (Solaire Kracht)Geel/Goud – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Innerlijke en Uiterlijke Kracht. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Gele/Gouden Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. Bestelling kunnen geplaatst vanaf 21 Februari, 2018 (zie het formulier hieronder of mail charren@kpnplanet.nl

20180208_0131211432925068.jpg

4. Love Healing (Liefdes Heling)Groen – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Liefde voor wie je bent en altijd zal Zijn. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Groene Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. Bestelling kunnen geplaatst vanaf 21 Februari, 2018 (zie het formulier hieronder of mail charren@kpnplanet.nl

20180208_013647-1366372410.jpg

5. Communication (Communicatie)Blauw – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Innerlijke en Uiterlijke Communicatie. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Blauwe Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. Bestelling kunnen geplaatst vanaf 21 Februari, 2018 (zie het formulier hieronder of mail charren@kpnplanet.nl

20180208_0132201293103330.jpg

6. Remembrance (Herinnering)Paars/Violette – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Inzicht van Universele Bewustzijn. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Paars/Violette Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. Bestelling kunnen geplaatst vanaf 21 Februari, 2018 (zie het formulier hieronder of mail charren@kpnplanet.nl

20180208_013232739547223.jpg

7. Nothing/Fulfillment (Leegte/Volbrenging)Wit – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Leegte. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Witte Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. Bestelling kunnen geplaatst vanaf 21 Februari, 2018 (zie het formulier hieronder of mail charren@kpnplanet.nl

20180208_013146-434953524.jpg

8. Pureness (Zuiverheid)Roze – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Zuiverheid van het Hoogste Goed Liefdes Licht. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Roze Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. Bestelling kunnen geplaatst vanaf 21 Februari, 2018 (zie het formulier hieronder of mail charren@kpnplanet.nl

Dankbaarheid

Ancient Mother and Codes – New Galactic Cycle – (Oermoeder en haar codes – Nieuwe Galactische Cyclus)

New Galactic Cycle (Nieuwe Galactische Cyclus)

13 day and night resonance of Ancient Codes and Trust

1:1

13 dagen en nachten resonatie van Oeroude Codes en Vertrouwen

 

20180207_190557-362276242.jpg

Overview – Overzicht

20180207_1906221081007581.jpg

East spiral movement support of Cosmic Order for the Highest Good for All.

Oosten spiralen beweging van ondersteuning in de Kosmische Order voor het Hoogste Goed voor Allen.

20180207_190933-1885811424.jpg

North spiral movement of Higher Self with Divine Guidance of Nurturing Nourishment of Being.

Noorden spiralen beweging van het Hogere Zelf met Begeleiding van Voedende Zijn.

20180207_190650-1428643245.jpg

West spiral movement of challenges, strengthening and opportunity for the Inner Divine Child Magical Playfulness.

Westen spiralen beweging van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid voor het Innerlijke Kind van Magische Speelsheid.

20180207_190702247573068.jpg

South spiral movement of Hidden Power Revealed to Flourish the Flowering of Universal Consciousness for the Highest Good for All.

Zuiden spiralen beweging van Verborgen Kracht die zich openbaart in zijn bloei van Universele Bewustzijn voor het Hoogste Goed voor Allen.

20180207_1907271174962765.jpg

Centering, Grounding and Anchoring within Gratitude via the Symbols, Signals and Codes.

Centeren, Gronden en Verankeren binnenin Dankbaarheid via de symbolen, signalen en codes.

 

Woken up via guidance in the middle of the night to add the Clear Quartz Cluster Elixirs into this New Galactic Cycle.

20180208_013614572683998.jpg

Overview

20180208_013033-1942875131.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Red – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance.

20180208_013056-514304604.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Orange – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_013108631025714.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Yellow/Gold – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_0131211432925068.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Green – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_013146-434953524.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Pink – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_013647-1366372410.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Blue – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_0132201293103330.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Purple/Violet – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_013232739547223.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – White – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

 

The Nurturing Being Birthing the Trust.

The Nurturing Being Birthing the Trust

Red Dragon Wave 1 from February 8 until February 20, 2018

A New Galactic Cycle

including the New Moon Partial Solar Eclipse

 Nothingness and Fullness

General Information:

This is a start of a new Galactic Cycle of 260 days and nights. This wave flows for 13 days and nights.

If you are born within this wave this will be your Soul Galactic Pathway. You may than celebrate your Galactic Birthday on February 8, 2018 – Congratulations Dear One Be Welcome!

If you are a Red Dragon in whatever tone that may be than this is the open space to start something new. It could also be that the Red Dragon is in your Galactic Year wave as well or in your Galactic relationship may this be nurtured in the nourishment of Ancient Trust and Being!

 

The Red Dragon Wave 1.

WS-1-Red-Magnetic-Dragon1

Theme and Mission: KIN 1 GAP – Imix Hun, Red Magnetic Dragon

GALACTIC ACTIVATION PORTAL (GAP)

WITH HIGH RESONANCE AND CLARITY

 

kin 1: Red Magnetic Dragon

We Unify in order to Nurture

Attracting Being

We seal the Input of Birthing

With the Magnetic tone of Purpose

We are guided by my own power doubled

We are a galactic activation portal    enter us.

 

Cardinal Family: to co create the initiation.

 

Imix, Red Dragon, Key words Ancient Trust, Birth, Being (I Consciousness)

 

The quality of being the source of life with Divine nurturance and support of the Ancient Mother within and its undivided Ancient Waters, Ancient Trust and Nourishment while vibrating the receptivity of Unity.

Shadow Wisdom: issues of deep, primal trust and survival; feeling unsupported by divine nurturance or unworthy to receive

Shadow Transformation: Trust in the larger pattern to provide what you need. Open to receive. Communicate your feelings, desires and dreams.

Harmonic Wisdom: frequency

 

The Fifth Force codes that flow at the open space of when you were born.

Red Magnetic DragonChant: Etznab, Imix, Chuen, Ahau, Imix

Planet: Neptune, Neptune, Venus, Pluto, Neptune – Light Code 1:1:2 Galactic Hawk Moon

 

First Watch: Etznab Hun (White Magnetic Mirror) key core Reflects – Endless – Cosmic Order). Sacred Air and Ether to initiate new creations in alignment with the Highest Good and Higher Self and the Divine Plan. Analog (supportive) empowerment from Midnight to Sunrise.

 

Second Watch: Imix Hun (Red Magnetic Dragon) key core Birthing – New Beginnings – Nourishing Nature – Being). Sacred Earth to initiate new creations in alignment with the Highest Good and Higher Self and the Divine Plan. Divine Guidance and Highest Good empowerment from Sunrise to Noon.

 

Third Watch: Chuen Hun (Blue Magnetic Monkey) key core Humor – Playfulness – Magic – Weaving New Patterns via creativity. Sacred Water to initiate new creations in alignment with the Highest Good and Higher Self and the Divine Plan. Antipode – Challenges, Strengthening and Opportunity from Noon to Sunset.

 

Fourth Watch: Ahau Ox Lahun (Yellow Cosmic Sun) key core Universal Fire – Unconditional Love – Enlightenment- Universal Consciousness. Sacred Fire to transcend, non-judgemental- celebrate Life and Source. Sunset to Midnight.

 

Fifth Watch: Imix Hun (Red Magnetic Dragon) key core Nurtures – Birth – Being in the flow of your Soul Galactic Pathway in this life. Sacred Earth with its Crystal Lotus Flower to initiate new creations in alignment with the Highest Good and Higher Self and the Divine Plan.

e1ba222521932dd0591596ac709c6efb--sacred-feminine-divine-feminine

Red Dragon represents the beginning: the primal source; the mother of life; primordial waters; the birther; the initiator. Dragon is the overseer; shepherd of the vulnerable; the provider.

As individual beings, we are each a part which contains Memory of the Whole. As we sense all life to be of one source, we access empathy, patience and kindness. By nurturing others, we are nurturing our oneness; invoking grace to nourish our shared life. The love we meet life with will also love us back! Likewise, let us be reminded that as we holistically care for our own well-being we are inherently vitalizing the Whole.

Red Dragon provokes us to inquire: What precedes the captivating story entitled, “My Life” or “Our Life”? What underlies all that we do, all that we are, all that is? Being!

We Access this state when we simply feel the life which animates us – free of all agenda, free of all aim, free of the need to produce or achieve. With nothing to prove and nowhere to go, we are immersed into the fulfillment of pure existing – a realm of effortless essence. As Ancient Wisdom directs: “Established in being, perform action.”

Red Dragon assures: The Universe is conspiring on our behalf! Birth new beginnings. Embrace new ways of seeing. Every moment is a new creation!

Look at yourself as a new born baby and be your own mother. Give yourself what you need. Exchange with people with whom you feel secure and safe. Let Be as It Is! Be like a Tree that overlooks the world around it, free of judgement, without personal Will to change. Embrace Life as it flows.

Tips: Begin something new, honor your (inner) mother, take good care of yourself, just Be!

  • The Red Eastern Castle of Turning: Court of Birth initiates seed: through birth seed turns – Wave 1-4

Red Dragon Wave 1 – KIN 1 to KIN 13 – (the birth initiates the turning) Vertical Spiral Cellular or DNA movement (The 13 Tones of Creation holistically communicate the qualities of Nature’s creative principles as an on-going process.

February 8, 2018 until February 20, 2018

Spiritual Level:

IMIX.Red Dragon Tone 1 (that Unify to Attract the purpose) – IMIX – Red Dragon – Nurtures the Birth of Being, Nourishing Nature – together with Cosmic 20th Ray

CHICCHAN.Red Serpent Tone 5 (that empowers to command the Radiance) – CHICCHAN – Red Serpent – Survives – Life force – Instinct – together with the Cosmic Copper Golden Ray of Solar Service

MULUC.Red Moon Tone 9 (that formalizes the action) (that pulses to realize the intention) – MULUC – Red Moon – Confidence, Purification, Universal Water – Cosmic Platinum Ray

BEN.Red Skywalker Tone 13 (that endures to transcend the presence) – BEN – Red Skywalker – Explores – Space – Wakefulness – Cosmic Red Ray

 

Physical Level:

IK, White Wind Tone 2 (that polarizes to stabilize the challenge) – IK – White Wind – Communicates – Spirit – Breath together with Cosmic Golden White Ray

CIMI.White Worldbridger Tone 6 (that organizes to balance the equality) – CIMI – White Worldbridger – Equalizes – Death – Opportunity together with Cosmic Silver Golden Ray of Galactic Service

OC.White Dog Tone 10 (that perfects to produce the manifestation) – OC – White Dog – Loves – Heart – Loyalty together with Cosmic Pearlescent Ray

 

Emotional Level:

AKBAL.Blue Night Tone 3 (that activates to bond the service) – AKBAL – Blue Night – Dreams – Abundance – Intuition together with the Cosmic Blue Green Ray

MANIK, Blue_Hand Tone 7 (that channels to inspire the attunement) – MANIK – Blue Hand – Knows – Accomplishment – Healing together with Cosmic Silver Ray

CHUEN.Blue  Monkey Tone 11 (that dissolves to release the liberation) – CHUEN – Blue Monkey – Plays – Magic – Illusion together with Cosmic Blue Ray

 

Mental Level:

KAN.Yellow Seed Tone 4 (that defines to measure the form) – KAN – Yellow Seed – Targets – Flowering – Awareness together with Cosmic 19th Ray

LAMAT.Yellow Star Tone 8 (that harmonizes to model the integrity) – LAMAT – Yellow Star – Beautifies – Elegance – Art together with the Cosmic Green Ray

EB.Yellow Human Tone 12 (that dedicates to universalize the cooperation) – EB – Yellow Human – Influences – Free Will – Wisdom together with Cosmic Orange Ray

 

Some practical exercises or meditation:

Note: beforehand and afterwards drink some mineral water. If a crystal or crystal skull calls allow and surrender to its welcome in the Heart of the Divine Essence Self

  • Breathing within the Heart of the Essence Self with the pulsating flow going deeper and deeper into the Sphere of Love Light then grounding and anchoring this in the Inner Earth Light, Dolphin and Whale Matrix, Crystal Core of Mother Earth and merging with the Great Central Sun in Silence.
  • Connecting with each other as Pure Heart Love Light together with the Crystal or Crystal Skull in the Crystal Core of Mother Earth.

 

  1. The 13 Tone Galactic Signature Journey spiraling each day 1 Hun Magnetic Tone = Music Note Lower C.  Receive now the Initiation of Unity via the Throat Area, Intergalactic Gateway and Earth Soul Star allowing and surrendering this to flow to the Crystal Core of Mother Earth, together with the Inner Earth Light Beings, Dolphin and Whale Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature “I Consciousness” of IMIX, Red Magnetic Dragon the Generation of Light that quickens into Forms with its key intention of Source of Life, Primal Waters, Nature’s Nurturance and Ancient Trust in Birthing Being the via the Spiritual Level and the Galactic Activation Portal which carries high resonance and clarity, New Galactic Spin with the light codes 1:1:2 Galactic Hawk Moon resonating with the ancient codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with Planet Neptune (Memory and Meditation).

2 Ca Lunar Tone = Music Note Cis.

Stabilize the challenge of Synergy via the Heart Area, Stellar Gateway and Dolphin Matrix allowing and surrendering this to flow to the Etheric Mother Sun together with the Sun Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature “I Consciousness” of IK, White Lunar Wind be now the Generation of Light with Spirit Wind Purifying the Forms with its key intention of Breath, Cosmic Energy, Inspiration and Spirit Communication via the Physical Level with the light codes 2:2:3 Galactic Hawk Moon resonating with the Cosmic Golden White Ray light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with Planet Uranus (Spirit and Navigation).

 

3 Ox Electric Tone = Music Note D.

Now bond the activation of Service via the Solar Plexus, Soul Star and Inner Earth Cities of Light Councils allowing and surrendering this to flow to the Etheric Father Sun together with the Sun Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature “I Consciousness” of AKBAL, Blue Electric Night the Generation of Light, the forms that find enclosure with its key intention of Enclosing Darkness, Night, Place of Mystery, Abundance, Intuition, Uniqueness and Silence via the Emotional Level with the light codes 3:3:4 Galactic Hawk Moon resonating with the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with Planet Saturn (Abundance and Intelligence.

 

4 Can Self Existing tone = Music Note Dis.

Define now the Form of Metatron’s Cube via the Root Area and the Crystal Core of Mother Earth allowing and surrendering this to flow to the Kinich AHAU Our Physical Sun together with the Sun Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature “I Consciousness” of KAN, Yellow Self Existing Seed be now the Generation of Light the form Generates Its Own Seed with its key intention of Idea, Ordering Power of Growth, Generative Principle, Development, Flowering the Awareness via the Mental Level with the coding 4:4:5 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Planet Jupiter (Flowering and Vision.

 

5 Ho Overtone = Music note E. The Empowerment of Radiance via the Crown Chakra allowing and surrendering this to flow to the Archangel Midway Station together with the Angels, Archangels and Elohim Creator Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “I Consciousness” of CHICCHAN, Red Overtone Serpent Purification of the Light the Form takes on Specific Being with its key intention of Integration and Attainment of Autonomic Functions, Kundalini Energy and Instinct via the Spiritual Level with the coding 5:5:6 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys of Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Maldek or Asteroid Belt (Creativity, Sex and Timelessness).

 

6 Uac Rhythmic tone = Music Note F. The Equalizer of Balance via the Throat Chakra allowing and surrendering this to flow to the Star Kingdom Antares together with the Star Antarian Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “We Consciousness” of CIMI, White Rhythmic Worldbridger the Generation of Light the Purification of the Light specific Being Knows and Transcends Death with its key intention of Death, Release, Equalization, Revelation, Realization of Mortality of Physical Body via the Physical Level with the coding 6:6:7 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Planet Mars (Death and Prophecy).

 

7 Uc Resonant Tone = Music Note Fis. To Merge with the Attunement via the Heart Chakra allowing and surrendering this to flow to the Star Kingdom Arcturus together with the Arcturian Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “We Consciousness” of MANIK, Blue Resonant Hand the Generation of Light through Skill All Things are Transformed with its keys of Closure, Accomplishment, Knowledge of Power of Completion, Realization of Finiteness of Physical Being and Healing via the Emotional Level with the coding 7:7:8 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Planet Earth (Accomplishment and Free Will).

NEW MOON PARTIAL SOLAR ECLIPSE – February 15, 2018 

8 Vaxac Galactic Note = Music Note G. Harmonizing the integrity via the Throat Chakra allowing and surrendering this to flow to the Star Kingdom Pleiades together with the Pleiadian Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “We Consciousness” of LAMAT, Yellow Galactic Star the Generation of Light through Harmony is Born Uniting All Things at Once with its key intention Harmony, Elegance, Beauty and Realization of Pattern of Higher Life and the Love of a Star Seed via the Mental Level with the coding 8:8:9 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Planet Venus (Art and Magic).

 

9 Bolon Solar Tone = Music Note Gis. To Mobilize the Pulsation of the Intention via the Root or Base Chakra allowing and surrendering this to flow to the Star Kingdom Sirius together with the Sirian Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “We Consciousness” of MULUC, Red Solar Moon Transformation of the Light through the Cosmic Gate the Creative Seed is Sown with its key intention of Cosmic Seed in the Gate of Awakened Consciousness, the Principle of Communication and Expansion of Higher Life in Confidence, Purification and Universal Waters via the Spiritual Level with the coding 9:9:10 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Planet Mercury (Purification and Love)

 

10 Lahun Planetary Tone = Music Note A. To Manifest the Perfection via the Crown Chakra allowing and surrendering this to flow to the Alpha Mother Galaxy together with the Galactic Council of Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “We Consciousness” of OC, White Planetary Dog Transformation of the Light through Loyalty and Faithfulness the Creative Seed is Guided Transformation of the Light through Loyalty and Faithfulness the Creative Seed is Guided with its key intention of Guidance that gives strength in the Spiritual Journey via the Physical Level with the coding 10:10:11 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Planet Mercury (Purification and Love).

 

11 Hun Lahun Spectral Tone = Music Tone Ais. To integrate via releasing and dissolving that which is no longer of service to create freedom via the Throat Chakra allowing and surrendering this to flow to the Omega Father Galaxy together with the Galactic Council of Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “Global Consciousness” of CHUEN, Blue Spectral Monkey Transformation of the Light through Artistry the Creative Seed is Empowered with its key intention of Transparency, Illusion Play, Magic and Humor the Principle of Intelligent Co creation of the Higher Life via the Emotional Level with the coding 11:11:12 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Planet Venus (Art and Magic).

 

12 Ca Lahun Crystalline Tone = Music Note B. To understand the universal power of dedication via the Heart Chakra allowing and surrendering this to flow to the HUNAB KU Galactic Center together with the Galactic Council of Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “Global Consciousness” of EB, Yellow Crystal Human Transformation of the Light the Creative Empowerment Penetrates making Fully Human with its key intention of being a Vessel for Penetration of Higher Mind, Divine Thoughts, Wisdom and Free Will via the Mental Level with the coding 12:12:13 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Planet Earth (Accomplishment and Free Will).

 

Goal:

13 Ox Lahun Cosmic Tone = Music Note Higher C. That transcends the universal movement empowerment of completion of coming home and going beyond to start a new beginning via the Solar Plexus Chakra allowing and surrender this to flow to the Omni Galactic Source together with the Galactic Council of Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “Global Consciousness” of BEN, Red Cosmic Skywalker Expansion of the Light the Descent of the Sky Walkers with its key intention of Courage to be the Pillars of Heaven on Earth, the Aspiration for Uniting Heaven and Earth (prophecy and wakefulness), the Principle of Growth of Higher Mind via the Spiritual Level with the coding 13:13:14 Galactic Hawk Moon, resonating with the light colors, sounds, fragrances, ancient codes and geometric designs in mergence with Planet Mars (Death and Prophecy).

Mayan Star Kingdoms

Gratitude

Journey Bosnian Pyramids – Reis naar Bosnie Pyramiden – June 11 and June 15, 2018

Bosnian Pyramids – Bosnie Pyramide – Visoko

Een artikel geschreven over de Bosnische Pyramiden

http://www.earth-matters.nl/13/8866/grenswetenschap/de-bosnische-piramide-spreekt.html

 

http://www.bosnianpyramid.com/index_Files/HowToGetHere.html

You tube: various videos this is one of them https://www.youtube.com/watch?v=hKiVGzZcYc8 

https://roundme.com/tour/76789/view/201392

An indication of the costs for the Pyramids.

http://piramidasunca.ba/eng/tourist-offers.html

 

 

IMG_2037

We were called to visit Visoko on June 11 and June 15, 2018. This includes the New Moon Partial Solar Eclipse on Wednesday, June 13.

All are welcome to gather with us.

Visoko

Wij werden geroepen om in Visoko te zijn op 11 en 15 Juni, 2018. Dit is ook de Nieuwe Maan Partiele Solaire Eclips op Woensdag, 13 Juni.

Allen zijn welkom om samen te zijn.

 

Will arrive via Sarayevo Airport at 13:00 hours. From there we travel to a Holiday Home Nature in Visoko. We can meet there at approximately 14:00 hours. This facility has free parking and a swimming pool. The accommodation is for 11 people and costs approximately for the group Euro 180,00.

A beautiful Love Light gathering will be shared here and also to connect with each other.

We could cook together breakfast, pack a lunch and prepare dinner for All of us.

550444_289267701186677_1143279905_n

Wij arriveren via Sarayevo Vliegveld om 13:00 uur. Van het vliegveld is er vervoer naar Holiday Home, Piramida Mjeseca 2, Zbilje bb Prijeko br. 27, Visoko. Wij kunnen elkaar aldaar ontmoeten rond 14:00 uur en ons verbinden met elkaar.

 

osmanagic46

We will visit the Pyramids and be there for the sunset etc. Wij bezoeken de Pyramides en zullen daar zijn voor Zonsondergang enz.

bosnia-pyramid-map

 

bosnian-pyramids-679x459

 

2015-08-18 09.07.02

Program:

Monday, June 11

Creating a Sacred Power Circle together plus connections at the Home plus Elixir “Wholeness” at the Home in the morning.

Walk from the House (300 meters) to the Pyramids.

Pyramid of the Sun and Earth plus what will be related for the group.

Sunset gathering at the Home.

 

Tuesday, June 12

Gathering at the Sacred Power Circle together plus connections at the Home plus Elixir “Wholeness” at the Home in the morning.

Walk from the House (300 meters) to the Pyramids.

Taking with us a lunch.

Pyramid of the Sun and Dragon plus what further will be related via Guidance.

Sunset gathering at the Home.

 

Wednesday, June 13 – New Moon – Partial Solar Eclipse

Gathering at the Sacred Power Circle together plus connections at the Home plus Elixir “Wholeness” at the Home in the morning.

Walk from the House (300 meters) to the Pyramids.

Taking with us a lunch.

Pyramid of the Sun and Pyramid of the Moon plus what further will be related via Guidance.

Sunset gathering at a Water Riverside – River Ceremony.

 

Thursday, June 14

Gathering at the Sacred Power Circle together plus connections at the Home plus Elixir “Wholeness” at the Home in the morning.

Walk from the House (300 meters) to the Pyramids.

Taking with us a lunch.

Pyramid of the Sun and Pyramid of Love plus what further will be related via Guidance.

Sunset gathering at the Home for some or a option to go to Evening with Ger Lyons, Sarajevo (see event on Facebook).

 

Friday, June 15

Closing Gathering at the Sacred Power Circle in the morning.

I will leave at 07:30 to go to the Sarajevo Airport. A flight via Istanbul, Turkey eta Amsterdam 22:15 hours.

 

Further reference:

https://crystallinerainbowbridgercarlaharren.com/2018/02/02/journey-bosnian-pyramids-reis-naar-bosnie-pyramiden-june-11-and-june-12-2018/

 

https://crystallinerainbowbridgercarlaharren.com/2018/02/06/continuation-group-journey-bosnian-pyramids-june-11-and-june-12-2018/

 

https://crystallinerainbowbridgercarlaharren.com/2018/04/24/preparation-recording-for-the-group-journey-to-bosnian-pyramids-connecting-to-the-rocks-or-stones/

 

Flight from Amsterdam Schiphol Airport:

https://engine.wtc.nl/results/d08ee970-e942-44df-a936-ccafa6ef0aeb

https://www.skyscanner.nl/transport/flights/ams/sjj/180611/180615?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#results

 

https://www.goeuro.nl/travel-search2/results/804599241/flight?abTestParameters=&adults=1&arrival_fk=369000&children=0&departure_date=11%2F06%2F2018&departure_fk=393153&infants=0&return_date=15%2F06%2F2018&srpQueryParams=v%3Dwa_dw_bwg%3Aon%2Cwa_dw_rb%3Av1&travel_mode=train&user_currency=EUR&user_domain=nl&user_id=666c01fd-1ec8-4a66-be1e-4b1d7d6e7c84&user_locale=nl&v=wa_dw_bwg:on,wa_dw_rb:v1

 

Please let us know if you are interested to join us in Visoko via charren@kpnplanet.nl . You may also connect with Lejla Djurovic in Visoko djurovic.lejla@gmail.com

Laat even weten of je geïnteresseerd bent om samen te zijn in Visoko via charren@kpnplanet.nl of djurovic.lejla@gmail.com

Gratitude/Dankbaarheid

Clear Quartz Cluster Elixirs Rays and Star Kingdoms

Clear Quartz Cluster Elixirs Rays and Star Kingdoms

 

Star Kingdoms: (still in preparation)

  1. Red: Star Kingdom “Lyra”Manifestation of Paradise – Power, Divine will and Divine purposeQualities: individuality, vitality, singleness of purpose and clear vision.

Red

 

The Red ray is the ray from the third dimension to the higher up to the eleventh dimension, associated with the highest divine energy of the planet Mars, but also associated with Cassiopeia, which propagates higher spiritual purity. In addition, the Red Divine frequencies start to vibrate.

The first ray is energy of will, power and drive. It relates to vitality, initiative, and thrust. It breaks down the old and makes way for the new. It is a very dynamic energy.

At lower levels, it anchors from the Creator’s soul courage, confidence, inner power, bravery, passion, driving force and enthusiasm. On a higher level, it integrates the will and divine plan of the Creator.

El Morya is the Chohan of the first ray.

 

2. Orange – Star Kingdom “Alcyone”

Orange

Garden of Eden – Concrete Knowledge

Qualities: Keen intellect, attention to detail, independence, common sense and Truth.

It is a key energy in the ascension and spiritual growth process of soul activation and soul discovery. At a lower level, it aids projects of discovery or scientific developments. At a higher level, it focuses predominantly on the soul’s integration with the person’s reality and with their personality on the Earth.

This ray of the concrete mind is the ray of science and research. The soul of this ray has a keen intellect and likes great accuracy of detail. This ray relates to the mental body. Many people, now in history, are stuck in the mental body and have not allowed themselves to open to their intuition and soul body. This is the danger of this ray type.

This ray is extremely truthful and full of knowledge and facts. It is the ray of the great chemist, the practical electrician, the first-rate engineer, the great surgeon, or the head of some special technical department. Another one of the qualities in the pattern of this ray that many people are not aware of is unconditional love. This is because this ray accesses the higher mental body which is the realm of the soul. The fifth ray helps in the process of finding balance and integration within the psyche. The Chohan of the fifth ray is Master Hilarion.

3. Yellow/Gold – Star Kingdom “Antares”

Yellow

Divine Intelligence

Yellow Qualities: capacity for concentration on philosophical studies, clear mindedness, sincerity of purpose and patience.

It Anchors the ability to manifest through the power of the mind, aids mastery and clarity of the mind while assisting in the expression of love through thought forms to manifest the energy of the Creator on the Earth.

This ray of active intelligence is the ray of the abstract thinker, philosopher and metaphysician. The soul of this ray would be highly imaginative and excellent at higher mathematics. They are idealistic dreamers and theorists. They can see every side of a question in a very clear manner. One of the main characteristics is their perseverance. They have an ability to hold on to something and not let go until completion, even if it should take a whole lifetime. They are souls both in and out of incarnations who “get things done.”

The Chohan of this ray is Serapis Bey.

 

Golden Ray – Unity Consciousness

Golden Ray

Qualities: wisdom, devotion, illuminating intelligence, unconditional love, power, harmony, peace, inspiration and One Unity Consciousness.

 

Golden Ray and anchoring of the Christ Consciousness – THE GREAT CENTRAL SUN. It is a combination of all the rays with white light – GOLDEN LUMINOSITY. This ray of light holds a direct link to the Office of the Christ and acts as a teaching ground for those wishing to embody the Christ consciousness. This ray of light is an extension of the Office of the Christ and anchors the loving energy of the Creator into all rays of light and throughout the Creator’s universe especially the Earth.

 

Pallas Athena has been serving as Chohan of this Ray and Goddess of Truth, ensuring the Cosmic Consciousness of Truth. This is the Ray that heralds the New Age, enabling humanity and the Earth to recognize the truth of our rightful nature and to become fully in touch with our own Christ Consciousness and anchor it within to allow a direct and conscious interaction with our Divine Self and so with God.

 

It also symbolizes new beginnings, helping each of us to totally clarify our path of service and our connections with Source, ultimately leading to total realization, nirvana and Bliss. She has now moved to work with her twin flame and in helping ground the energies she is working with, and is anchoring the Feminine Ray into the planet with Lady Nada and Quan Yin.

 

4. Green – Star Kingdom “?”

Green

Harmony through Conflict

Qualities: Physical Courage, quickness of intellect and perception, purity, beauty, elegance, generosity, strong affections and devotion.

It Anchors the energy of peace, tranquility, balance and harmony. Assists in accessing creative artistic abilities and expressing the soul in a creative way to reveal inner beauty. It can act as a cleansing ray restoring harmony within beings and in realities.

The fourth ray has been called the “ray of struggle.” As with all rays it has a lower and higher aspect. When this ray is governed by the lower self, then conflict and havoc ensue. When governed by the higher self, harmony occurs. The fourth ray relates to the emotional body and the solar plexus chakra. It is also very concerned with physical existence. The fourth ray has a very reflective quality which, in a sense, forces one to look at what one hasn’t finished or completed yet. In this sense, it reacts rather like a mirror. The color of this ray is emerald green. This ray is also very connected with the arts. Some of the most beautiful art, music, and sculpture on this planet have been created by people of the higher aspect of this ray. Mozart, Leonardo da Vinci, Richard Strauss all had a great deal of fourth ray energy.

Paul the Venetian is the Chohan of the fourth ray.

 

The Green Violet Ray – Transcendence

Green Violet

Qualities: Courage, justice, integrity, wisdom, stability, equilibrium, understanding, unity and infinite expansiveness

This is the deep spiritual cleansing ray that assists with preparations for soul activation and discovery. Healing and cleansing is always needed to access new vibrations and consciousnesses and can be gained from this ray. It helps to clean out those characteristics and qualities within the self that one no longer needs and wants to get rid of.

Ascended Lady Master Nada is Chohan of this Ray, of peace, service and brotherhood. She tutors souls in mastering these qualities in the solar-plexus chakra, and helps them prepare to receive the Holy Spirit’s gifts of speaking in tongues and interpretation of tongues. In addition, she is known as the unifier of families and twin flames. The word Nada means the voice of the silence, and also a receding of the personality into the nothingness, giving way to the Christ Self.

 5. Blue – Star Kingdom “Arcturus”

Blue

Truth, Love, Pure Knowledge, Patience, Endurance, Intuition, Radiance and Faithfulness

 

Qualities: strength, patience and endurance, intuition, clear intelligence, radiance and faithfulness.

Anchors the wisdom of the Creator through the embodiment of love, prepares souls for the acceptance of the Christ consciousness. This ray of light is acknowledged as a special spiritual school that instigates spiritual development.

The ray of Love/Wisdom embodies the Divine quality of love and desire for pure knowledge and absolute truth. The color it embodies is a deep intense blue. People on this ray are very loving, allowing, considerate, friendly, and responsible. The ray soul is usually a teacher or possibly an architect because of this ray’s strong conceptual ability. This type of soul has great tact and foresight ability to impress the true view of things. This ray type is highly intuitive.

The Lord Maitreya and the Buddha were both on this ray, as were most of the great world teachers. Djwhal Khul is a ray teacher as is his teacher, the Master Kuthumi.

 

Blue Green Ray –Highest Potentials

 Blue Green

Qualities: unity, justice, peace, order, wisdom, creativity, joy, mercy, splendor, compassion and the silence of Divine guidance

 

This ray holds a wealth of knowledge that can be grasped to aid soul discovery and expansion. It focuses on anchoring joy which is an expression of love while promoting integration on new levels with the energy of the Creator’s soul and universe.

Helps one to attract their full potentials first with the Body of Light and continues the cleansing process.

 

Mother Mary, who volunteered before her birth to bring Jesus to the world. Also called “Mother of the World.” A beautiful, powerful ascended master of great love, wisdom and compassion. She protects women and children and intercedes in healing.

 

6. Purple/Violet – Star Kingdom “Pleiades”

Purple.Violet

Ceremonial order and Magic

Qualities: Ritual and Magic, diplomacy, freedom, strength, courtesy and self-reliance.

This is the home of the violet flame of transmutation. It is also an essential energy on the Earth as it raises consciousnesses and anchors a new age of awareness into minds with higher vibrations. It is known as the awakening ray of light that assists in connecting with the higher rays of light.

This ray of ceremonial order and magic is connected to the violet transmuting flame. The head of the seventh ray department is Saint Germaine.

This is the ray of the high priest or high priestess, the community organizer, or the court chamberlain. The motto of this type of soul is “get all things done decently and in order.” It is Saint Germaine who is in a sense turning the key that is unlocking the new Golden Age on this planet. He is using his violet transmuting flame to transform and transmute trouble spots around the planet. This ray helps integrate heaven and earth and ground spirituality into the physical material world. The literary work of the seventh ray soul would be remarkable. The seventh ray soul delights in ceremony, observances, ritual, processions and shows, reviews of troops and warships, genealogical trees, and rules of precedence. The seventh ray type of soul approaches the spiritual path through the observance of rules of practice and ritual and can easily evoke the help of elemental forces. He or she also very much enjoys the practice of disciplining and ordering every aspect of his or her life in service to and in harmony with God.

 

7. White – Star Kingdom “Sirius”

White

Devotion, Loyalty and Idealism

Qualities: Devotion, Idealism, reverence, tenderness, intuition and loyalty.

This ray of light is one of the purest forms of devotion and acceptance of the Creator’s soul within your reality. It is an inspirational energy boost that aids deeper connections and understanding of the Creator’s soul and universe. It explores the definition of devotion and how to exist as a devoted light being to the mighty soul of the Creator while accepting one’s own inner powers.

This ray is the ray of devotion and idealism. The soul on this ray is full of religious fervor. Everything is either perfect or intolerable. It is an emotionally based ray that is also very connected with the subconscious mind. It can help individuals go beyond a mere Earth-oriented focus. This type of soul also needs to have a personal god or incarnation of a deity to adore and devote him or herself too. The higher type of person on this ray becomes a saint. The lower, personality-based type of person becomes the worst type of bigot and fanatic. All religious wars and crusades have resulted from the misuse of this ray. Humanity has matured now and this ray is being replaced by the seventh ray energy on a large scale. The positive side of the ray in our history focused humanity on devoting itself to God and to become obedient to Him. A lot of the work in the sixth ray department is about uniting the world’s religions.

The Chohan of this ray is Master Jesus.

 

Pearlescent Ray – Divinity

Pearlescent Ray

Qualities: balance and equilibrium, Love, power, infinite wisdom, detachment, attainment, responsibility.

 

This ray promotes and instigates soul integration, monad integration and unity with the Creator’s mighty soul. It allows all the changes a soul has been seeking to bring it fully within themselves. Helps to code the patterns of Light formations within the body and access their true Divinity.

 

The Allah Gobi Master is currently working with his twin flame, who is Chohan of the 10th Ray, the Ray of the Light body. This Ray encodes the pattern of our Divinity into our physical bodies, attracting and anchoring our Light bodies and helping our Light bodies to achieve perfection, thus enabling us to reach a state of balance and harmony with ourselves and All That Is.

 

8. Pink

Pink Orange Ray

Pink Orange Ray – Illumined Truth

Qualities: understanding, strength, stability, loving kindness, wisdom, generosity, abundance, compassion, organization and discernment.

 

This associates with soul discovery and integration, as are all the higher rays, this ray completes the soul merge process. It promotes an understanding that everything in the universe is a manifestation of love. It is a place where the teachings of all previous rays are integrated to aid an understanding and acceptance of mastery that is complete, allowing the soul to fully embody the higher ray of the Creator’s universe.

 

Quan Yin is a Bodhisattva (a being of Enlightenment), the Goddess of Compassion and Mercy, and one of the Lords of Karma. She embodies the qualities of compassionate and loving kindness is also a powerful Master of healing.

 

9. Ether – Nothingness/Fulness – Omni Galactic Source and Crystalline Lotus Core of Earth.

Nothingness and Fullness

Gratitude

 

The Magic Art of Being Crystal Portal Grid. De Magische Kunst van Zijn Portaal.

The Art of Being Crystal Portal Grid

De Kunst van Zijn Kristallen Portalen Wiel/Grid

20180125_115838-562651333.jpg

 

Via guidance was asked last night in dreamtime to prepare for the Full Moon Total Eclipse together with the Spirit Animal “Hawk” and “Horse”, Ancient Grandfather Sun, Ancient Grandmother Moon and Crystal Elders to place a Crystal Portal Grid creation outside on the Terrace. Also included are the Clear Quartz Cluster Energetic Elixirs. These are 6 steps ascending/or being uplifted to the Sacred Temple on top of the Pyramid to 7 and than descending 6 steps as a message for the Highest Good for All in this spiral movement.

This evening we will prepare a Crystal Portal Grid inside the Crystal Room of Center Love Light as well. Photographs will follow shortly. See below the Inner Cosmic Womb Magical Art of Being.

Via Begeleiding was gevraagd gisteravond in droomruimte om voor te bereiden voor de Volle Maan Totale Maansverduistering samen met de Spiritdieren “Havik” en “Paard”, Oeroude Grootvader Zon, Oeroude Grootmoeder Maan en de Kristallen Oeroudere om een Kristallen Portaal Wiel/Portaal Grid te creëren buiten op het terras. Mede zijn ook de Bergkristallen Clusters Energetische Elixers hieraan toe gevoegd. Dit zijn de 6 stappen die ascenderen/oftewel opgetild zijn naar de Heilige Tempel bovenaan de Piramide naar 7 en dan 6 stappen omlaag gaan met de boodschap voor het Hoogste Goed voor Allen in deze spiralen beweging .

East Supportive/Oosten Ondersteunend

 

North Highest Good with Guidance/Noorden Hoogste Goed met Begeleiding

 

West Challenge, Strengthening and Opportunity/Westen Uitdaging, Bekrachtiging en Gelegenheid

 

South Hidden Power Revealed/Zuiden Verborgen Kracht geopenbaard

 

Center, Grounding and Anchoring/Centrum, Gronden en Verankeren

20180125_1155311497694323.jpg

 

Gratitude/Dankbaarheid

 

The Inner Cosmic Womb Magical Art of Being – 144,000 light codes

De Innerlijke Kosmische Baarmoeder Magische Kunst van Zijn – 144,00 licht codes

Overview/Overzicht

20180125_210549-1764601421.jpg

East supportive spiral flow/Oosten ondersteunde spiralen stroming

20180125_210604-307427717.jpg

North – The Highest Good for All with Guidance/Noorde – het Hoogste Goed voor Allen met Begeleiding.

20180125_210618-2147009736.jpg

West facing the challenges, strengthening and opportunity spiral flow. Westen het aangaan van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid.

20180125_210632-113732512.jpg

South the Hidden Power flowering spiral movement. Het Zuiden de Verborgen Kracht in zijn Bloeiende spirale beweging.

20180125_2106501399426453.jpg

The centering, grounding and anchoring as One. Het Centeren, Gronden en Verankeren als Een.

20180125_210715316645160.jpg

Gratitude/Dankbaarheid

 

 

Tag Cloud