Crystalline Rainbow

Posts tagged ‘Centrum Licht & Liefde’

Crystalline Rainbow Gathering in the flow of the Full Moon

Crystalline Rainbow Gathering

In the flow of the Full Moon (2 GAP days) before the Full Moon

(An invitation to use color resonance at home if called for)

20180329_1237201709164927.jpg

Kristallijnen Regenboog Samenzijn

In de stroming van de Volle Maan (2 GAP dagen) net voor de Volle Maan.

(Een uitnodiging om kleuren resonantie te gebruiken thuis als je geroepen voelt)

 

Prayer/Gebed:

From the Eastern supportive spiral movement, we produce the manifestation of the Purified Heart Love Light in its liberation via Artistic Beauty and Elegance to discover, share and give expression to understand the Wholeness as One.

Vanuit het Oosten ondersteunende spiralen beweging produceren wij de manifestatie van een Gezuiverd Hart Liefdes Licht in zijn bevrijding via Artistieke Schoonheid en Elegantie om te ontdekken, delen en expressie geven aan het begrijpen van de Heelheid van Een.

20180329_123116-846749702.jpg

 

From the Northern Highest Good with Divine Guidance spiral movement we produce the manifestation of the Loyalty Heart Love Light within All relationships in its liberation via the intuitive abundance of Silence to discover, share and give expression to Divine Intelligence by asking questions to receive the gift of answers.

Vanuit het Noorden Hoogste Goed met Licht Begeleiding spiralen beweging produceren wij de manifestatie van een Loyaliteit Hart Liefdes Licht binnenin Allen relaties in zijn bevrijding via de intuïtieve overvloed van Stilte om te ontdekken, delen en expressie geven aan de Overstijgende Intelligentie door middel van vragen stellen om te ontvangen het geschenk van antwoorden.

20180329_123128608736494.jpg

 

From the West of challenges, strengthening and opportunity spiral movement we produce the manifestation of Universal Fire Consciousness to enlighten living in the Heart Love Light in its liberation of birthing Ancient Trust in its Being of nourishing nature to discover, share and give expression to the breath of communication with Spirit in its inspiration, flexibility and changes.

Vanuit het Westen van uitdaging, bekrachtiging en open gelegenheid spiralen beweging produceren wij de manifestatie van het Universele Vuur Bewustzijn om te verlichten het leven in Hart Liefde in zijn bevrijding van Geboorte van Oeroude Vertrouwen in het Zijn van voedende natuur om te ontdekken, delen en expressie geven aan de Adem van Communication met Spirit/Geest in zijn inspiratie, flexibiliteit en veranderingen.

20180329_123137-1650882199.jpg

 

From the Southern Hidden Power that flourishes the Lotus Flower spiral movement we define a Blue Print Plan for action of Magical Playfulness in a humorous Joy in its gathering of inner and outer resources to empower yourself and others via the Pure Heart Love Loyalty in All relationships to Be in Balance in the inner Masculine and Feminine source to cleanse and bath in the Universal Water within Trust.

Vanuit het Zuiden de Verborgen Kracht dat opbloeit in de Lotus Bloem spiralen beweging definiëren wij een Blauwdruk Plan voor actie in de Magische Speelsheid van humor en vreugde in zijn verzamelen van Innerlijke en Uiterlijke bronnen om jezelf en anderen te bekrachtigen via Puur Hart Liefde Loyaliteit in Allen relaties om te Zijn in Balans met het Innerlijke Mannelijke en Vrouwelijke bronnen om te zuiveren en te baden in het Universele Water van Vertrouwen.

20180329_1234181934924440.jpg

 

From the Center, Grounding and Anchoring the spiral movement we produce the manifestation of the Loyalty Heart Love Light within All relationships in the resonance of the Galactic Activation Portal in its liberation via the Magical Playfulness of the Divine Inner Child with its humor and joy in the resonance of the Galactic Activation Portal to discover, share and give expression to Divine Wisdom of the Free Will of Choose via the Full Moon.

Vanuit het Centrum, Gronden en Verankeren wij de spiralen beweging die manifestatie produceerd van een Loyaliteit Hart Liefdes Licht binnenin Allen relaties in de resonantie van de Galactische Activatie Portaal in zijn bevrijding via de Magische Speelsheid van het Heilige Innerlijke Kind met zijn humor en vreugde in de resonantie van de Galactische Activatie Portaal om te ontdekken, delen en expressie geven aan de Overstijgende Wijsheid van de Vrije Wil om te Kiezen via de Volle Maan.

20180329_1237311520165357.jpg

Gratitude, Dankbaarheid

20180329_123426-792671083.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetische Licht Elixers –

Bergkristal Clusters

Oeroude Licht Codes Elixers

Nieuwe Begin

20180208_013033-1942875131.jpg

 1. Initiation (Initiatie)Rood – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Centeren, Gronden en Verankeren. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Rode Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. 

20180208_013056-514304604.jpg

2. Creativity (Creativiteit)Oranje – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Kundalini spiralen beweging verenigd. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Oranje Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. 

20180208_013108631025714.jpg

3. Solar Power (Solaire Kracht)Geel/Goud – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Innerlijke en Uiterlijke Kracht. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Gele/Gouden Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. 

20180208_0131211432925068.jpg

4. Love Healing (Liefdes Heling)Groen – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Liefde voor wie je bent en altijd zal Zijn. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Groene Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. 

20180208_013647-1366372410.jpg

5. Communication (Communicatie)Blauw – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Innerlijke en Uiterlijke Communicatie. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Blauwe Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. 

20180208_0132201293103330.jpg

6. Remembrance (Herinnering)Paars/Violette – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Inzicht van Universele Bewustzijn. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Paars/Violette Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. 

20180208_013232739547223.jpg

7. Nothing/Fulfillment (Leegte/Volbrenging)Wit – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Leegte. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Witte Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. 

20180208_013146-434953524.jpg

8. Pureness (Zuiverheid)Roze – Allen Heilige Bijeenkomsten en Heilige Ceremonies van de Kristallen Kern van Aarde, Sterren Stelsels en Galactische Licht Codes – Zuiverheid van het Hoogste Goed Liefdes Licht. Elke punt in the cluster vertoont de nuances van de Roze Kleur Kristallijnen Beschermende Energie Bell. 

Dankbaarheid

Ancient Mother and Codes – New Galactic Cycle – (Oermoeder en haar codes – Nieuwe Galactische Cyclus)

New Galactic Cycle (Nieuwe Galactische Cyclus)

13 day and night resonance of Ancient Codes and Trust

1:1

13 dagen en nachten resonatie van Oeroude Codes en Vertrouwen

 

20180207_190557-362276242.jpg

Overview – Overzicht

20180207_1906221081007581.jpg

East spiral movement support of Cosmic Order for the Highest Good for All.

Oosten spiralen beweging van ondersteuning in de Kosmische Order voor het Hoogste Goed voor Allen.

20180207_190933-1885811424.jpg

North spiral movement of Higher Self with Divine Guidance of Nurturing Nourishment of Being.

Noorden spiralen beweging van het Hogere Zelf met Begeleiding van Voedende Zijn.

20180207_190650-1428643245.jpg

West spiral movement of challenges, strengthening and opportunity for the Inner Divine Child Magical Playfulness.

Westen spiralen beweging van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid voor het Innerlijke Kind van Magische Speelsheid.

20180207_190702247573068.jpg

South spiral movement of Hidden Power Revealed to Flourish the Flowering of Universal Consciousness for the Highest Good for All.

Zuiden spiralen beweging van Verborgen Kracht die zich openbaart in zijn bloei van Universele Bewustzijn voor het Hoogste Goed voor Allen.

20180207_1907271174962765.jpg

Centering, Grounding and Anchoring within Gratitude via the Symbols, Signals and Codes.

Centeren, Gronden en Verankeren binnenin Dankbaarheid via de symbolen, signalen en codes.

 

Woken up via guidance in the middle of the night to add the Clear Quartz Cluster Elixirs into this New Galactic Cycle.

20180208_013614572683998.jpg

Overview

20180208_013033-1942875131.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Red – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance.

20180208_013056-514304604.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Orange – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_013108631025714.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Yellow/Gold – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_0131211432925068.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Green – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_013146-434953524.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Pink – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_013647-1366372410.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Blue – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_0132201293103330.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – Purple/Violet – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

20180208_013232739547223.jpg

The Clear Quartz Cluster Elixir – White – with every point sharing the codes and frequencies connected to Galaxies and Star Kingdoms with Divine Light Guidance

 

The Nurturing Being Birthing the Trust.

The Nurturing Being Birthing the Trust

Red Dragon Wave 1 from February 8 until February 20, 2018

A New Galactic Cycle

including the New Moon Partial Solar Eclipse

 Nothingness and Fullness

General Information:

This is a start of a new Galactic Cycle of 260 days and nights. This wave flows for 13 days and nights.

If you are born within this wave this will be your Soul Galactic Pathway. You may than celebrate your Galactic Birthday on February 8, 2018 – Congratulations Dear One Be Welcome!

If you are a Red Dragon in whatever tone that may be than this is the open space to start something new. It could also be that the Red Dragon is in your Galactic Year wave as well or in your Galactic relationship may this be nurtured in the nourishment of Ancient Trust and Being!

 

The Red Dragon Wave 1.

WS-1-Red-Magnetic-Dragon1

Theme and Mission: KIN 1 GAP – Imix Hun, Red Magnetic Dragon

GALACTIC ACTIVATION PORTAL (GAP)

WITH HIGH RESONANCE AND CLARITY

 

kin 1: Red Magnetic Dragon

We Unify in order to Nurture

Attracting Being

We seal the Input of Birthing

With the Magnetic tone of Purpose

We are guided by my own power doubled

We are a galactic activation portal    enter us.

 

Cardinal Family: to co create the initiation.

 

Imix, Red Dragon, Key words Ancient Trust, Birth, Being (I Consciousness)

 

The quality of being the source of life with Divine nurturance and support of the Ancient Mother within and its undivided Ancient Waters, Ancient Trust and Nourishment while vibrating the receptivity of Unity.

Shadow Wisdom: issues of deep, primal trust and survival; feeling unsupported by divine nurturance or unworthy to receive

Shadow Transformation: Trust in the larger pattern to provide what you need. Open to receive. Communicate your feelings, desires and dreams.

Harmonic Wisdom: frequency

 

The Fifth Force codes that flow at the open space of when you were born.

Red Magnetic DragonChant: Etznab, Imix, Chuen, Ahau, Imix

Planet: Neptune, Neptune, Venus, Pluto, Neptune – Light Code 1:1:2 Galactic Hawk Moon

 

First Watch: Etznab Hun (White Magnetic Mirror) key core Reflects – Endless – Cosmic Order). Sacred Air and Ether to initiate new creations in alignment with the Highest Good and Higher Self and the Divine Plan. Analog (supportive) empowerment from Midnight to Sunrise.

 

Second Watch: Imix Hun (Red Magnetic Dragon) key core Birthing – New Beginnings – Nourishing Nature – Being). Sacred Earth to initiate new creations in alignment with the Highest Good and Higher Self and the Divine Plan. Divine Guidance and Highest Good empowerment from Sunrise to Noon.

 

Third Watch: Chuen Hun (Blue Magnetic Monkey) key core Humor – Playfulness – Magic – Weaving New Patterns via creativity. Sacred Water to initiate new creations in alignment with the Highest Good and Higher Self and the Divine Plan. Antipode – Challenges, Strengthening and Opportunity from Noon to Sunset.

 

Fourth Watch: Ahau Ox Lahun (Yellow Cosmic Sun) key core Universal Fire – Unconditional Love – Enlightenment- Universal Consciousness. Sacred Fire to transcend, non-judgemental- celebrate Life and Source. Sunset to Midnight.

 

Fifth Watch: Imix Hun (Red Magnetic Dragon) key core Nurtures – Birth – Being in the flow of your Soul Galactic Pathway in this life. Sacred Earth with its Crystal Lotus Flower to initiate new creations in alignment with the Highest Good and Higher Self and the Divine Plan.

e1ba222521932dd0591596ac709c6efb--sacred-feminine-divine-feminine

Red Dragon represents the beginning: the primal source; the mother of life; primordial waters; the birther; the initiator. Dragon is the overseer; shepherd of the vulnerable; the provider.

As individual beings, we are each a part which contains Memory of the Whole. As we sense all life to be of one source, we access empathy, patience and kindness. By nurturing others, we are nurturing our oneness; invoking grace to nourish our shared life. The love we meet life with will also love us back! Likewise, let us be reminded that as we holistically care for our own well-being we are inherently vitalizing the Whole.

Red Dragon provokes us to inquire: What precedes the captivating story entitled, “My Life” or “Our Life”? What underlies all that we do, all that we are, all that is? Being!

We Access this state when we simply feel the life which animates us – free of all agenda, free of all aim, free of the need to produce or achieve. With nothing to prove and nowhere to go, we are immersed into the fulfillment of pure existing – a realm of effortless essence. As Ancient Wisdom directs: “Established in being, perform action.”

Red Dragon assures: The Universe is conspiring on our behalf! Birth new beginnings. Embrace new ways of seeing. Every moment is a new creation!

Look at yourself as a new born baby and be your own mother. Give yourself what you need. Exchange with people with whom you feel secure and safe. Let Be as It Is! Be like a Tree that overlooks the world around it, free of judgement, without personal Will to change. Embrace Life as it flows.

Tips: Begin something new, honor your (inner) mother, take good care of yourself, just Be!

 • The Red Eastern Castle of Turning: Court of Birth initiates seed: through birth seed turns – Wave 1-4

Red Dragon Wave 1 – KIN 1 to KIN 13 – (the birth initiates the turning) Vertical Spiral Cellular or DNA movement (The 13 Tones of Creation holistically communicate the qualities of Nature’s creative principles as an on-going process.

February 8, 2018 until February 20, 2018

Spiritual Level:

IMIX.Red Dragon Tone 1 (that Unify to Attract the purpose) – IMIX – Red Dragon – Nurtures the Birth of Being, Nourishing Nature – together with Cosmic 20th Ray

CHICCHAN.Red Serpent Tone 5 (that empowers to command the Radiance) – CHICCHAN – Red Serpent – Survives – Life force – Instinct – together with the Cosmic Copper Golden Ray of Solar Service

MULUC.Red Moon Tone 9 (that formalizes the action) (that pulses to realize the intention) – MULUC – Red Moon – Confidence, Purification, Universal Water – Cosmic Platinum Ray

BEN.Red Skywalker Tone 13 (that endures to transcend the presence) – BEN – Red Skywalker – Explores – Space – Wakefulness – Cosmic Red Ray

 

Physical Level:

IK, White Wind Tone 2 (that polarizes to stabilize the challenge) – IK – White Wind – Communicates – Spirit – Breath together with Cosmic Golden White Ray

CIMI.White Worldbridger Tone 6 (that organizes to balance the equality) – CIMI – White Worldbridger – Equalizes – Death – Opportunity together with Cosmic Silver Golden Ray of Galactic Service

OC.White Dog Tone 10 (that perfects to produce the manifestation) – OC – White Dog – Loves – Heart – Loyalty together with Cosmic Pearlescent Ray

 

Emotional Level:

AKBAL.Blue Night Tone 3 (that activates to bond the service) – AKBAL – Blue Night – Dreams – Abundance – Intuition together with the Cosmic Blue Green Ray

MANIK, Blue_Hand Tone 7 (that channels to inspire the attunement) – MANIK – Blue Hand – Knows – Accomplishment – Healing together with Cosmic Silver Ray

CHUEN.Blue Monkey Tone 11 (that dissolves to release the liberation) – CHUEN – Blue Monkey – Plays – Magic – Illusion together with Cosmic Blue Ray

 

Mental Level:

KAN.Yellow Seed Tone 4 (that defines to measure the form) – KAN – Yellow Seed – Targets – Flowering – Awareness together with Cosmic 19th Ray

LAMAT.Yellow Star Tone 8 (that harmonizes to model the integrity) – LAMAT – Yellow Star – Beautifies – Elegance – Art together with the Cosmic Green Ray

EB.Yellow Human Tone 12 (that dedicates to universalize the cooperation) – EB – Yellow Human – Influences – Free Will – Wisdom together with Cosmic Orange Ray

 

Some practical exercises or meditation:

Note: beforehand and afterwards drink some mineral water. If a crystal or crystal skull calls allow and surrender to its welcome in the Heart of the Divine Essence Self

 • Breathing within the Heart of the Essence Self with the pulsating flow going deeper and deeper into the Sphere of Love Light then grounding and anchoring this in the Inner Earth Light, Dolphin and Whale Matrix, Crystal Core of Mother Earth and merging with the Great Central Sun in Silence.
 • Connecting with each other as Pure Heart Love Light together with the Crystal or Crystal Skull in the Crystal Core of Mother Earth.

 

 1. The 13 Tone Galactic Signature Journey spiraling each day 1 Hun Magnetic Tone = Music Note Lower C.  Receive now the Initiation of Unity via the Throat Area, Intergalactic Gateway and Earth Soul Star allowing and surrendering this to flow to the Crystal Core of Mother Earth, together with the Inner Earth Light Beings, Dolphin and Whale Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature “I Consciousness” of IMIX, Red Magnetic Dragon the Generation of Light that quickens into Forms with its key intention of Source of Life, Primal Waters, Nature’s Nurturance and Ancient Trust in Birthing Being the via the Spiritual Level and the Galactic Activation Portal which carries high resonance and clarity, New Galactic Spin with the light codes 1:1:2 Galactic Hawk Moon resonating with the ancient codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with Planet Neptune (Memory and Meditation).

2 Ca Lunar Tone = Music Note Cis.

Stabilize the challenge of Synergy via the Heart Area, Stellar Gateway and Dolphin Matrix allowing and surrendering this to flow to the Etheric Mother Sun together with the Sun Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature “I Consciousness” of IK, White Lunar Wind be now the Generation of Light with Spirit Wind Purifying the Forms with its key intention of Breath, Cosmic Energy, Inspiration and Spirit Communication via the Physical Level with the light codes 2:2:3 Galactic Hawk Moon resonating with the Cosmic Golden White Ray light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with Planet Uranus (Spirit and Navigation).

 

3 Ox Electric Tone = Music Note D.

Now bond the activation of Service via the Solar Plexus, Soul Star and Inner Earth Cities of Light Councils allowing and surrendering this to flow to the Etheric Father Sun together with the Sun Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature “I Consciousness” of AKBAL, Blue Electric Night the Generation of Light, the forms that find enclosure with its key intention of Enclosing Darkness, Night, Place of Mystery, Abundance, Intuition, Uniqueness and Silence via the Emotional Level with the light codes 3:3:4 Galactic Hawk Moon resonating with the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with Planet Saturn (Abundance and Intelligence.

 

4 Can Self Existing tone = Music Note Dis.

Define now the Form of Metatron’s Cube via the Root Area and the Crystal Core of Mother Earth allowing and surrendering this to flow to the Kinich AHAU Our Physical Sun together with the Sun Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature “I Consciousness” of KAN, Yellow Self Existing Seed be now the Generation of Light the form Generates Its Own Seed with its key intention of Idea, Ordering Power of Growth, Generative Principle, Development, Flowering the Awareness via the Mental Level with the coding 4:4:5 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Planet Jupiter (Flowering and Vision.

 

5 Ho Overtone = Music note E. The Empowerment of Radiance via the Crown Chakra allowing and surrendering this to flow to the Archangel Midway Station together with the Angels, Archangels and Elohim Creator Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “I Consciousness” of CHICCHAN, Red Overtone Serpent Purification of the Light the Form takes on Specific Being with its key intention of Integration and Attainment of Autonomic Functions, Kundalini Energy and Instinct via the Spiritual Level with the coding 5:5:6 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys of Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Maldek or Asteroid Belt (Creativity, Sex and Timelessness).

 

6 Uac Rhythmic tone = Music Note F. The Equalizer of Balance via the Throat Chakra allowing and surrendering this to flow to the Star Kingdom Antares together with the Star Antarian Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “We Consciousness” of CIMI, White Rhythmic Worldbridger the Generation of Light the Purification of the Light specific Being Knows and Transcends Death with its key intention of Death, Release, Equalization, Revelation, Realization of Mortality of Physical Body via the Physical Level with the coding 6:6:7 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Planet Mars (Death and Prophecy).

 

7 Uc Resonant Tone = Music Note Fis. To Merge with the Attunement via the Heart Chakra allowing and surrendering this to flow to the Star Kingdom Arcturus together with the Arcturian Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “We Consciousness” of MANIK, Blue Resonant Hand the Generation of Light through Skill All Things are Transformed with its keys of Closure, Accomplishment, Knowledge of Power of Completion, Realization of Finiteness of Physical Being and Healing via the Emotional Level with the coding 7:7:8 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Planet Earth (Accomplishment and Free Will).

NEW MOON PARTIAL SOLAR ECLIPSE – February 15, 2018 

8 Vaxac Galactic Note = Music Note G. Harmonizing the integrity via the Throat Chakra allowing and surrendering this to flow to the Star Kingdom Pleiades together with the Pleiadian Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “We Consciousness” of LAMAT, Yellow Galactic Star the Generation of Light through Harmony is Born Uniting All Things at Once with its key intention Harmony, Elegance, Beauty and Realization of Pattern of Higher Life and the Love of a Star Seed via the Mental Level with the coding 8:8:9 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Planet Venus (Art and Magic).

 

9 Bolon Solar Tone = Music Note Gis. To Mobilize the Pulsation of the Intention via the Root or Base Chakra allowing and surrendering this to flow to the Star Kingdom Sirius together with the Sirian Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “We Consciousness” of MULUC, Red Solar Moon Transformation of the Light through the Cosmic Gate the Creative Seed is Sown with its key intention of Cosmic Seed in the Gate of Awakened Consciousness, the Principle of Communication and Expansion of Higher Life in Confidence, Purification and Universal Waters via the Spiritual Level with the coding 9:9:10 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Planet Mercury (Purification and Love)

 

10 Lahun Planetary Tone = Music Note A. To Manifest the Perfection via the Crown Chakra allowing and surrendering this to flow to the Alpha Mother Galaxy together with the Galactic Council of Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “We Consciousness” of OC, White Planetary Dog Transformation of the Light through Loyalty and Faithfulness the Creative Seed is Guided Transformation of the Light through Loyalty and Faithfulness the Creative Seed is Guided with its key intention of Guidance that gives strength in the Spiritual Journey via the Physical Level with the coding 10:10:11 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Planet Mercury (Purification and Love).

 

11 Hun Lahun Spectral Tone = Music Tone Ais. To integrate via releasing and dissolving that which is no longer of service to create freedom via the Throat Chakra allowing and surrendering this to flow to the Omega Father Galaxy together with the Galactic Council of Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “Global Consciousness” of CHUEN, Blue Spectral Monkey Transformation of the Light through Artistry the Creative Seed is Empowered with its key intention of Transparency, Illusion Play, Magic and Humor the Principle of Intelligent Co creation of the Higher Life via the Emotional Level with the coding 11:11:12 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Planet Venus (Art and Magic).

 

12 Ca Lahun Crystalline Tone = Music Note B. To understand the universal power of dedication via the Heart Chakra allowing and surrendering this to flow to the HUNAB KU Galactic Center together with the Galactic Council of Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “Global Consciousness” of EB, Yellow Crystal Human Transformation of the Light the Creative Empowerment Penetrates making Fully Human with its key intention of being a Vessel for Penetration of Higher Mind, Divine Thoughts, Wisdom and Free Will via the Mental Level with the coding 12:12:13 Galactic Hawk Moon, the Ancient Codes, light colors, sounds, fragrances and geometric designs in mergence with keys Perfect, Produce, Manifestation in mergence with Planet Earth (Accomplishment and Free Will).

 

Goal:

13 Ox Lahun Cosmic Tone = Music Note Higher C. That transcends the universal movement empowerment of completion of coming home and going beyond to start a new beginning via the Solar Plexus Chakra allowing and surrender this to flow to the Omni Galactic Source together with the Galactic Council of Light Beings and the Tzolkin Galactic Signature or Hieroglyph “Global Consciousness” of BEN, Red Cosmic Skywalker Expansion of the Light the Descent of the Sky Walkers with its key intention of Courage to be the Pillars of Heaven on Earth, the Aspiration for Uniting Heaven and Earth (prophecy and wakefulness), the Principle of Growth of Higher Mind via the Spiritual Level with the coding 13:13:14 Galactic Hawk Moon, resonating with the light colors, sounds, fragrances, ancient codes and geometric designs in mergence with Planet Mars (Death and Prophecy).

Mayan Star Kingdoms

Gratitude

Journey Bosnian Pyramids – Reis naar Bosnie Pyramiden – June 11 and June 15, 2018

Bosnian Pyramids – Bosnie Pyramide – Visoko

Een artikel geschreven over de Bosnische Pyramiden

http://www.earth-matters.nl/13/8866/grenswetenschap/de-bosnische-piramide-spreekt.html

 

http://www.bosnianpyramid.com/index_Files/HowToGetHere.html

You tube: various videos this is one of them https://www.youtube.com/watch?v=hKiVGzZcYc8 

https://roundme.com/tour/76789/view/201392

An indication of the costs for the Pyramids.

http://piramidasunca.ba/eng/tourist-offers.html

 

 

IMG_2037

We were called to visit Visoko on June 11 and June 15, 2018. This includes the New Moon Partial Solar Eclipse on Wednesday, June 13.

All are welcome to gather with us.

Visoko

Wij werden geroepen om in Visoko te zijn op 11 en 15 Juni, 2018. Dit is ook de Nieuwe Maan Partiele Solaire Eclips op Woensdag, 13 Juni.

Allen zijn welkom om samen te zijn.

 

Will arrive via Sarayevo Airport at 13:00 hours. From there we travel to a Holiday Home Nature in Visoko. We can meet there at approximately 14:00 hours. This facility has free parking and a swimming pool. The accommodation is for 11 people and costs approximately for the group Euro 180,00.

A beautiful Love Light gathering will be shared here and also to connect with each other.

We could cook together breakfast, pack a lunch and prepare dinner for All of us.

550444_289267701186677_1143279905_n

Wij arriveren via Sarayevo Vliegveld om 13:00 uur. Van het vliegveld is er vervoer naar Holiday Home, Piramida Mjeseca 2, Zbilje bb Prijeko br. 27, Visoko. Wij kunnen elkaar aldaar ontmoeten rond 14:00 uur en ons verbinden met elkaar.

 

osmanagic46

We will visit the Pyramids and be there for the sunset etc. Wij bezoeken de Pyramides en zullen daar zijn voor Zonsondergang enz.

bosnia-pyramid-map

 

bosnian-pyramids-679x459

 

2015-08-18 09.07.02

Program:

Monday, June 11

Creating a Sacred Power Circle together plus connections at the Home plus Elixir “Wholeness” at the Home in the morning.

Walk from the House (300 meters) to the Pyramids.

Pyramid of the Sun and Earth plus what will be related for the group.

Sunset gathering at the Home.

 

Tuesday, June 12

Gathering at the Sacred Power Circle together plus connections at the Home plus Elixir “Wholeness” at the Home in the morning.

Walk from the House (300 meters) to the Pyramids.

Taking with us a lunch.

Pyramid of the Sun and Dragon plus what further will be related via Guidance.

Sunset gathering at the Home.

 

Wednesday, June 13 – New Moon – Partial Solar Eclipse

Gathering at the Sacred Power Circle together plus connections at the Home plus Elixir “Wholeness” at the Home in the morning.

Walk from the House (300 meters) to the Pyramids.

Taking with us a lunch.

Pyramid of the Sun and Pyramid of the Moon plus what further will be related via Guidance.

Sunset gathering at a Water Riverside – River Ceremony.

 

Thursday, June 14

Gathering at the Sacred Power Circle together plus connections at the Home plus Elixir “Wholeness” at the Home in the morning.

Walk from the House (300 meters) to the Pyramids.

Taking with us a lunch.

Pyramid of the Sun and Pyramid of Love plus what further will be related via Guidance.

Sunset gathering at the Home for some or a option to go to Evening with Ger Lyons, Sarajevo (see event on Facebook).

 

Friday, June 15

Closing Gathering at the Sacred Power Circle in the morning.

I will leave at 07:30 to go to the Sarajevo Airport. A flight via Istanbul, Turkey eta Amsterdam 22:15 hours.

 

Further reference:

https://crystallinerainbowbridgercarlaharren.com/2018/02/02/journey-bosnian-pyramids-reis-naar-bosnie-pyramiden-june-11-and-june-12-2018/

 

https://crystallinerainbowbridgercarlaharren.com/2018/02/06/continuation-group-journey-bosnian-pyramids-june-11-and-june-12-2018/

 

https://crystallinerainbowbridgercarlaharren.com/2018/04/24/preparation-recording-for-the-group-journey-to-bosnian-pyramids-connecting-to-the-rocks-or-stones/

 

Flight from Amsterdam Schiphol Airport:

https://engine.wtc.nl/results/d08ee970-e942-44df-a936-ccafa6ef0aeb

https://www.skyscanner.nl/transport/flights/ams/sjj/180611/180615?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#results

 

https://www.goeuro.nl/travel-search2/results/804599241/flight?abTestParameters=&adults=1&arrival_fk=369000&children=0&departure_date=11%2F06%2F2018&departure_fk=393153&infants=0&return_date=15%2F06%2F2018&srpQueryParams=v%3Dwa_dw_bwg%3Aon%2Cwa_dw_rb%3Av1&travel_mode=train&user_currency=EUR&user_domain=nl&user_id=666c01fd-1ec8-4a66-be1e-4b1d7d6e7c84&user_locale=nl&v=wa_dw_bwg:on,wa_dw_rb:v1

 

Please let us know if you are interested to join us in Visoko via charren@kpnplanet.nl . You may also connect with Lejla Djurovic in Visoko djurovic.lejla@gmail.com

Laat even weten of je geïnteresseerd bent om samen te zijn in Visoko via charren@kpnplanet.nl of djurovic.lejla@gmail.com

Gratitude/Dankbaarheid

The Magic Art of Being Crystal Portal Grid. De Magische Kunst van Zijn Portaal.

The Art of Being Crystal Portal Grid

De Kunst van Zijn Kristallen Portalen Wiel/Grid

20180125_115838-562651333.jpg

 

Via guidance was asked last night in dreamtime to prepare for the Full Moon Total Eclipse together with the Spirit Animal “Hawk” and “Horse”, Ancient Grandfather Sun, Ancient Grandmother Moon and Crystal Elders to place a Crystal Portal Grid creation outside on the Terrace. Also included are the Clear Quartz Cluster Energetic Elixirs. These are 6 steps ascending/or being uplifted to the Sacred Temple on top of the Pyramid to 7 and than descending 6 steps as a message for the Highest Good for All in this spiral movement.

This evening we will prepare a Crystal Portal Grid inside the Crystal Room of Center Love Light as well. Photographs will follow shortly. See below the Inner Cosmic Womb Magical Art of Being.

Via Begeleiding was gevraagd gisteravond in droomruimte om voor te bereiden voor de Volle Maan Totale Maansverduistering samen met de Spiritdieren “Havik” en “Paard”, Oeroude Grootvader Zon, Oeroude Grootmoeder Maan en de Kristallen Oeroudere om een Kristallen Portaal Wiel/Portaal Grid te creëren buiten op het terras. Mede zijn ook de Bergkristallen Clusters Energetische Elixers hieraan toe gevoegd. Dit zijn de 6 stappen die ascenderen/oftewel opgetild zijn naar de Heilige Tempel bovenaan de Piramide naar 7 en dan 6 stappen omlaag gaan met de boodschap voor het Hoogste Goed voor Allen in deze spiralen beweging .

East Supportive/Oosten Ondersteunend

 

North Highest Good with Guidance/Noorden Hoogste Goed met Begeleiding

 

West Challenge, Strengthening and Opportunity/Westen Uitdaging, Bekrachtiging en Gelegenheid

 

South Hidden Power Revealed/Zuiden Verborgen Kracht geopenbaard

 

Center, Grounding and Anchoring/Centrum, Gronden en Verankeren

20180125_1155311497694323.jpg

 

Gratitude/Dankbaarheid

 

The Inner Cosmic Womb Magical Art of Being – 144,000 light codes

De Innerlijke Kosmische Baarmoeder Magische Kunst van Zijn – 144,00 licht codes

Overview/Overzicht

20180125_210549-1764601421.jpg

East supportive spiral flow/Oosten ondersteunde spiralen stroming

20180125_210604-307427717.jpg

North – The Highest Good for All with Guidance/Noorde – het Hoogste Goed voor Allen met Begeleiding.

20180125_210618-2147009736.jpg

West facing the challenges, strengthening and opportunity spiral flow. Westen het aangaan van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid.

20180125_210632-113732512.jpg

South the Hidden Power flowering spiral movement. Het Zuiden de Verborgen Kracht in zijn Bloeiende spirale beweging.

20180125_2106501399426453.jpg

The centering, grounding and anchoring as One. Het Centeren, Gronden en Verankeren als Een.

20180125_210715316645160.jpg

Gratitude/Dankbaarheid

 

 

Amethist Energetische Elixer

Amethist Energetische Elixer

 Amethist – Reinigen, Activeren en Kalmeren – Muziektoon “B” – Element: Lucht.

20180115_102014-1418786776.jpg

Algemene Informatie

Amethist is familie van de bergkristal. Het is een prachtig paars kristal, dat meestal wordt aangeboden als brokstuk van een geode: een bolvormige holte in gesteente, die aan de binnenkant is begroeid met kristallen.

De amethist dankt zijn prachtige paarse kleur voornamelijk aan sporen ijzer, titaan en mangaan en een beetje radioactiviteit. In het zonlicht vervalt de radioactiviteit en kan de amethist verbleken.

Zeer bleke amethist kan met bestraling met radium weer dieppaars worden. Helaas is dit niet kleurecht; de steen verliest na verloop van tijd zijn kleur.

Bekijk je amethist nauwkeurig van dichtbij vanuit verschillende richtingen, dan blijkt een kristalpunt twee verschillende kleuren te hebben: blauw/blauwpaars en roodpaars. Dit verschijnsel heet dichroïsme (tweekleurigheid).

Door de paarse kleur heeft de amethist een bijzonder effect. Paars ontstaat door het mengen van het vurige rood en het afstandelijke blauw; amethist is zo een compromis tussen tegenstellingen.

Het kristal bevordert voor harmonie en helderheid van geest en helpt afstand te nemen. Amethist als geode (ook wel druse genoemd) in een ruimte opgesteld schept harmonie in huis.

Amethist is de steen van onthechting en spiritualiteit. Bisschopsringen en andere liturgische voorwerpen bevatten vaak amethist, om de drager en gebruiker te helpen afzien van de aardse geneugten en de geest te verheffen.

Amethyst

Werking

Amethist heeft een beschermende en zuiverende werking. De steen bevordert zelfinzicht en helpt je om eerlijk te zijn naar jezelf toe over gedrag dat schadelijk kan zijn en niet in dienst is van je hoogste zelf. Het helpt je bijvoorbeeld om verslavingen te onderkennen en aan te pakken. Daarnaast geeft de steen ook inzicht in emotionele processen waardoor bepaalde (pijnlijke) ervaringen verwerkt kunnen worden en ook vermijdend gedrag op dit vlak veranderd kan worden. Amethist is vanwege haar reinigende werking ook heel geschikt om een ruimte te zuiveren. Samen met bergkristal en rozenkwarts creëert het een harmonische sfeer. Omdat het de bovenste chakra’s stimuleert, kan het de intuïtie, spirituele groei en inzichten bevorderen, zeker voor mensen die aan het begin staan van hun spirituele pad. Amethist heeft ook een reinigende werking op het lichaam en een positieve invloed op het zenuwstelsel, hoofdpijn en migraine en nachtmerries en andere slaapproblemen.

De kwarts in amethistkwarts versterkt de werking van de amethist.

 

Effecten op de gezondheid

* Amethist hoort bij het voorhoofdchakra en kruinchakra. Door zijn werking op de hypothalamus is amethist een steen die veel soorten hoofdpijn kan bestrijden (whiplash vaak niet). Leg de steen hiervoor op het voorhoofd of draag hem aan een kort kettinkje om de hals.

* De amethist werkt ook op de epifyse, die dag- en nachtritme bepaalt. Bij problemen met in- en doorslapen, en bij nachtmerries werkt een brok amethist op het nachtkastje of onder het hoofdkussen uitstekend.

* Dankzij de werking op epifyse en hypothalamus werkt de amethist door op de andere hormoonklieren. Door regelmatig een amethist te dragen wordt vooral de alvleesklier, die niet goed werkt bij bijvoorbeeld suikerziekte (diabetes mellitus), gestimuleerd.

* Amethist vermindert zenuwachtigheid en stress. Hij helpt de concentratie te verbeteren en helpt negatieve ideeën los te laten.

* Door het hoge ijzergehalte heeft de amethist een positieve werking op bloed, bloedsamenstelling, bloedsomloop en hart en vaten. Dankzij de betere doorbloeding worden huidklachten van binnenuit aangepakt. Drink regelmatig amethistwater voor een schonere huid en glanzend haar.

 

Spiritueel

* Amethist stimuleert de groei van je spiritualiteit en je intuïtie. Het is de steen van onthechting en wijsheid.

* Het helpt je zonder oordeel en met compassie te kijken naar jezelf, naar anderen en naar je omgeving.

* Amethist helpt je het verschil te zien tussen wat echt belangrijk is en wat niet.

* Tijdens meditatie helpt amethist je de stilte in jezelf te vinden.

* Bij rouw en verdriet helpt amethist om je verlies te verwerken en te accepteren.

* Amethist maakt wilskrachtig maar niet per se heel actief.

* Het is dé steen van het loslaten. Negatieve gedragspatronen en gewoontes kun je verbreken door met amethist te mediteren.

Bron: http://www.semoea.nl

Amethist is bevorderlijk voor meditatie en maakt verbondenheid en communicatie met je gidsen en engelen mogelijk. Je leert je over te geven aan het Goddelijke en je eigen spirituele kracht te zien als een geschenk van het Goddelijk Wezen. De steen opent en zuivert het derde oog en het kruinchakra, en geeft zo de ontwikkeling van heldere vermogens en intuïtie een impuls.

Emotioneel

Amethist kan helpen de basisoorzaken te onthullen achter gedrag, gewoonten en emotionele patronen die leiden tot onbalans en ziekte. Deze sterke bondgenoot helpt je je eigen verantwoordelijkheid te accepteren als spiritueel wezen dat een fysieke ervaring heeft. Als je geneigd bent tot disassociatie of een slachtofferrol, brengt de steen je in contact me je aangeboren kracht om de fysieke werkelijkheid af te stemmen op je spirituele doel. Amethist helpt je als je niet het gevoel hebt dat je thuishoort op de aarde of voortdurend hunkert naar een “thuis” in anderen werelden, systemen of dimensies.

Lichamelijk/Fysiek

Amethist wordt van oudsher gebruikt om verslavingsgedrag en vergelijkbare gedachtepatronen tegen te gaan. Het maakt de geest helder, zodat alcohol, drugs en andere verslavende stoffen moeilijker vat op je krijgen. De steen brengt het zenuwenstelsel en de hersenen in balans. Je kunt hem gebruiken bij symptomen van tinnitus, zenuwaandoeningen of onbalans in de hersenen.

De energie van Amethist ondersteunt ook de opname van zuurstof in het bloed en de afvoer van afvalgassen, vooral in combinatie met andere stenen met een hoog ijzergehalte, zoals hematiet of magniteit.

20180115_101943-1359539525.jpg

Een elixer van Amethist helpt o.a .bij:

Gebruik de amethist elixer bij:

 • Stress en burn-out
 • Druk en geestelijke belasting
 • Overgevoeligheid
 • HSP
 • Geestelijke en fysieke disbalans: amethist-elixer voert de negatieve energie af
 • Versterkt de wilskracht
 • Leerproblemen
 • Examenvrees
 • Laag zelfbeeld en minderwaardigheidscomplex: amethist-elixer geeft zelfrespect
 • Starheid: amethist-elixer bevordert de flexibiliteit en openheid; plaats bovendien een amethist steen op voorhoofdchakra en kruinchakra
 • Bloedvergiftiging: amethist-elixer + dragen van een amethist
 • Heftige emoties, zoals hysterie, jaloezie
 • Verdriet door verlies dierbaar mens, dier of ding (rouwverwerking, liefdesverdriet)
 • Depressie, moedeloosheid, onzekerheid
 • Lethargie
 • Hyperactiviteit
 • Stemmingswisselingen
 • Vergiftiging
 • Bron: http://www.semoea.nl

 

Gebruik: Eenmaal daags een glas mineraalwater met daarin 3 druppels Amethist Elixer.

‘s Avonds voor het slapen gaan 3 druppels Amethist Elixer in een glas mineraalwater opdrinken.

 

Amethist en de astrologie: Astrologisch heeft Amethist de beste verbinding met de sterrenbeelden Ram, Waterman en Vissen.

Laat je echter door de astrologische betekenis van de Amethist niet weerhouden om deze prachtige steen, waarin de stille kracht van de natuur gevangen is, in te zetten bij iedereen die dit kan gebruiken. De energetische lading van Amethist kenmerkt zich juist door zijn spirituele verbondenheid.

 

Amethist en de chakra’s: Amethist heeft de beste verbindingen met het kruinchakra en het voorhoofdchakra (derde oog).

 

Kleurtrillingen van Amethist: donkerblauw/indigo, violet, ultraviolet en wit.

 

Affirmatie: Ik laat alle egoïstische gedachten en behoeftes los.

 

Je kunt een elixer bestellen via dit formulier of via een mail naar charren@kpnplanet.nl.

Donatie: 30 ml flesje van Amethist Elixir – Euro 11,00 exclusief verzendkosten.

Mosagaat Energetische Elixer

Mosagaat Energetische Elixer

 20180115_1022301121113770.jpg

Mosagaat – Zuivering en Opbouw – Muziektoon “E” – Element: Lucht.

Net als lucht (het element) kun je ijl door alle niveaus van je “zijn” bewegen, en samen met de Mosagaat ontdekken dat deze niveaus je eigenlijk al vertrouwd waren.

Algemene Informatie

Mosagaat is een steen voor iedereen. De energieën zijn bescheiden maar heilzaam. Hij werkt stabiliserend en aardend. De energie van deze steen zorgt ervoor dat lichaam, geest en ziel naar hun natuurlijke evenwicht worden gebracht zodat je meer rust kunt ervaren op alle niveaus. Mos agaat helpt je te herstellen na ziekte en om weer tot jezelf te komen na een periode van emotionele onrust. Mos agaat werkt goed tegen angsten en stress.

Mosagaat helpt je op een punt waarop je een nieuwe richting in wilt slaan of een nieuwe start wil maken. De steen helpt als je het gevoel hebt vast te zitten, overbelast wordt en diepliggende angsten, blokkades en belemmeringen los wilt laten. Het maakt optimistisch, geeft hoop, vertrouwen, inspiratie, zelfrespect en zelfvertrouwen en trekt overvloed aan.

 

Werking Mosagaat

Mosagaat is dus heel geschikt om bij je te dragen ter ondersteuning van herstel na ziekte, om tot rust te komen na een periode met veel emotionele onrust of om weer tot jezelf te komen.

De steen geeft je het gevoel op je plek te zijn en laat je ware ik naar boven komen. Het laat je de kern en wat écht belangrijk is om je heen en in jezelf zien. Oppervlakkigheden, vooroordelen en zaken die afleiden van de essentie vallen hierbij weg. De steen helpt angsten, stress en zorgen loslaten en helpt je ontspannen. Het versterkt je verbinding met de natuur en de aarde.

Fysiek heeft Mosagaat een positieve werking op de weerstand en het immuunsysteem, hart en bloedvaten, de longen, griep en verkoudheid, hyperventilatie en stress gerelateerde klachten. Het dragen van de steen tijdens de zwangerschap heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de foetus. Mosagaat helpt bij oorontsteking, koortslip (herpes), griep, angsten, stress en hyperventilatie.

Het bevordert communicatieve vaardigheden, zelfexpressie en het denkvermogen. Mosagaat vermindert pijn bij een bevalling en laat deze vlot verlopen.

 

Als elixer verwerkt is de steen zeer effectief tegen schimmel en huidinfecties. Een elixer van Mosagaat helpt o.a. tegen inwendige aambeien.

Gebruik: Eenmaal daags een glas mineraalwater met daarin 3 druppels Mosagaat.

20180115_10221726897443.jpg

Mosagaat en de astrologie: Astrologisch heeft Mosagaat de beste verbinding met de sterrenbeelden Ram, Waterman en Vissen. Laat je echter door de astrologische betekenis van de Mosagaat niet weerhouden om deze prachtige steen, waarin de stille kracht van de natuur gevangen is, in te zetten bij iedereen die dit kan gebruiken. De energetische lading van Mosagaat kenmerkt zich juist door zijn spirituele verbondenheid.

 

Mosagaat en de chakra’s: Mosagaat heeft de beste verbindingen met het zonnevlecht (solar plexus), derde oog/voorhoofd en thymusklier.

 

Kleurtrillingen van Mosagaat: infrarood, rood, oranje, geel, groen, blauw en wit.

 

Affirmatie: Ik weet een onderdeel te zijn van alles wat er is.

 

Je kunt een elixer bestellen via dit formulier of via een mail naar charren@kpnplanet.nl.

Donatie: 30 ml flesje van Mosagaat Elixir – Euro 11,00 exclusief verzendkosten.

Dankbaarheid

Fluoriet Energetische Elixer

Fluoriet Energetische Elixer

 

Fluoriet – Zuivering en Opbouw – Muziektoon “A” – Element: AirA

Fluoriet water of -elixer oefenen een stimulerende en ontgiftende werking uit op de nieren en de lever.

Het hoofdbestand van de Fluoriet is mangaan. Mangaan heeft een gunstige werking op dementie, diabetes mellitus, epileptische aanvallen, leerstoornissen en de ziekte van Parkinson, reumatoïde artritis en schizofrenie. Bij deze ziektes of disbalansen is het dan ook raadzaam om Fluoriet elixer aan de cliënt voor te schrijven.

Fluoriet staat bekend om zij revitaliserende werking op de lichaamscellen. Fluoriet is in staat om het verouderingsproces van het lichaam te vertragen en het lichaam weer een jeugdige uitstraling te geven bijvoorbeeld de uitstraling van innerlijk als uiterlijk blakend van levensenergie.

Gebruik: Drie maal daags een glas mineraalwater met daarin 3 druppels Fluoriet. Voor hooikoorts.

Allergische reacties die zich via de huid uiten. Oplossing in twee liter lauwwarm water en spons daarmee getroffen gebied af.

Een keer per dag innemen van vijftien druppels fluorietelixer ontlast en reinigt het gehele lichaam en beschermt de aderen en vaten voor afzettingen en verkalking.

Drie keer per dag innemen van vijftien druppels fluoriet elixer voor gezwellen en woekeringen.

Het dagelijks drinken van een kopje brandnetelthee, gezet met fluoriet water, zal tanden en kiezen beschermen tegen caries, tandvleesontstekingen voorkomen en in Sommige gevallen zelfs loszittende tanden en kiezen weer vastzetten.

20180115_102103-874813519.jpg

Algemene Informatie:

Fluoriet bestaat uit sporen van een aantal zeldzame elementen, zoals yttrium, cerium, samarium en europium. Van Fluoriet is het woord fluorescentie afgeleid, dat duidt op een weerkaatsende eigenschap. Fluorescerende kleuren worden vaak gebruikt in kleding (denk aan vesten van wegwerkers) en in bankbiljetten, om deze te testen op echtheid. Wanneer je een fluorietsteen beschijnt met een lamp, licht deze op met een mooi blauw violette schijn. Het oplichten van fluoriet duidt op een sterke geestelijke energie, die in deze steen aanwezig is.

 

Kenmerkend voor fluoriet is dat dit een steen is die ontzettend goed in staat blijkt om geestelijke energie (trillingen) vast te houden. Iemand die gevoelig is voor opgeslagen geestelijke trillingen, zou in feite trillingen kunnen ervaren die zo’n tweeduizend jaar geleden door de fluoriet zijn opgeslagen. Bedenk hierbij dat tweeduizend jaar voor ons mensen weliswaar een niet te overbruggen periode is, maar voor een steen, gezien tegen een geologische tijdschaal van miljoenen jaren, is twee duizend jaar slechts een fractie van een seconde.

Fluoriet is in staat om een persoon die daar klaar voor is in meditatie een blik te gunnen op zijn of haar eigen ontwikkelingsproces. Dit maakt de fluoriet tot een bijzondere meditatiesteen.

Werking Fluoriet

Fluoriet is een bij uitstek geschikte steen voor iedereen met zogenaamde ‘nieuwe tijds ziekten’ zoals ADHD en andere psychische storingen. De edelsteen is een beschermende en stabiliserende steen, die het zelfvertrouwen vergroot en helpt structuur te brengen in het leven. De steen geeft inzicht in beperkende gedrag- en denkpatronen, onderdrukte gevoelens en werkt emotioneel stabiliserend.

Een beetje hulp bij de studie kan ook nooit kwaad en fluoriet geeft die graag. De steen bevorderd concentratie, verhoogt de verwerking van informatie en helpt om verbanden te leggen. Fluoriet beschermt tegen en reinigt elektromagnetische straling (bijvoorbeeld van computers en mobiele telefoons). De steen heeft een positieve werking op stijfheid, gewrichtsproblemen (zoals artritis) en reuma. Het is goed voor de botten en tanden en het verlicht de pijn bij gordelroos en andere zenuwpijnen. Verder heeft het een gunstige werking op de huid (bijvoorbeeld op puistjes en rimpels) en slijmvliezen, met name van de ademhalingswegen. Fluoriet beschermt tegen en helpt bij angstgevoelens. Het werpt een energetisch schild op, waarachter je beschermd bent tegen energetisch vampirisme en andere negatieve energieën. De steen helpt om orde te scheppen in chaos.

Fluoriet is er in vele fluorescerende kleuren. Elk van hen draagt de bovenstaande eigenschappen en voegen er hun eigen kwaliteiten aan toe.

Spiritueel: Fluoriet brengt structuur en focus in energieën die niet samengaan of samenhangen. Het helpt je je tijdens meditatie af te stemmen op hogere leiding en zal je dan vaak rijke beeelden en inzichten opleveren. Het is een ideale steen wanneer jeje vermogen om uit energievelden heldere informatie te verkrijgen wilt vergroten; fluoriet kan ook je vermogen om dergelijke informatie te interpreteren verruimen.

Emotioneel: Fluoriet kan verwarring, schroom, instabilitiet, onoprechtheid en stoornissen die voortkomen uit incoherentegedachtepatronen tegengaan. Het helpt je angt voor de toekomst te overwinnen. Het draagt eraaan bij je gevoelens beter te “doordenken” wanneer je door emotioneel ervaringen overweldigd wordt.

Lichamelijk: Fluoriet kan bijdragen aan een betere balans in de hersenchemie, kan het leervermogen en het geheugen versterken, en de heresenen stimuleren. Duizeligheid of draaierigheid kan erdoor afnemen en de fysieke balans kan erdoor worden verbeterd. Fluoriet versterkt de botten en het gebit.

Paarse Fluoriet geeft een diepe meditatie maar ook steun bij zwaardere medische ingrepen. Deze paarse variant heeft een positieve werking op het beenmerg en de cellen en ziektes die daaraan gerelateerd zijn zoals bijvoorbeeld leukemie. Paarse Fluoriet kan verder gebruikt worden om in een diepere meditatie te komen.

Blauwe fluoriet is een steen om hersenen en geest met elkaar in evenwicht te brengen. Het bevordert het geheugen, de concentratie, rationeel denken en informatieverwerking. Het helpt bij verwarring, twijfel en mentale instabiliteit en maakt de geest helder en sterk. Deze steen heeft een positieve werking op de ogen, oren, neus en keel en kan oorsuizen verminderen.

Groene fluoriet werkt met name in op het hart en bevordert emotionele balans, de intuïtie en evenwicht tussen gevoel en verstand. Het absorbeert en beschermt tegen negatieve energie. Deze steen heeft een positieve werking op de maag.

Gele fluoriet bevordert zelfvertrouwen, helpt om grenzen te stellen en om voor jezelf op te komen (met name in groepen). De steen werkt opbeurend.

Regenboogfluoriet (vertoont alle kleuren samen) is een geweldige beschermsteen en heeft de werkingen van alle fluoriet soorten

20180115_102045958999942.jpg

Fluoriet en de astrologie: Astrologisch heeft Fluoriet de beste verbinding met de sterrenbeelden Vissen en Waterman en iets mindere mate met Kreeft en Steenbok.

 

Fluoriet en de chakra’s: Fluoriet heeft de beste verbindingen met het stuitchakra, voorhoofdchakra en kruinchakra.

 

Affirmatie: Ik laat mijn lichaam los om zo mijn bewustzijn te reinigen.

 

Je kunt een elixer bestellen via dit formulier of via een mail naar charren@kpnplanet.nl.

Donatie: 30 ml flesje van Fluoriet Elixir – Euro 11,00 exclusief verzendkosten.

Dankbaarheid

Rutiel Kwarts Energetische Elixer

Rutiel Kwarts Energetische Elixer

20180114_134009-407677443.jpg

Rutiel Kwarts – Zuivering – Muziektoon “D” – Element: Fire

Rutielkwarts kenmerkt zich doordat diverse opposities in haar verenigd zijn, die ogenschijnlijk niet samengaan: licht en zwaar, oppervlakkig en diep. Toch zijn al deze eigenschappen in deze steen verenigd en dat is mogelijk dankzij de combinatie van het doordringende rutiel (titaan) met het bergkristal in deze steen. Dit maakt het mogelijk voor deze steen om diep in te grijpen bij cliënten met een zwaarmoedige natuur of psychische problemen.

 

Gebruik: Eenmaal daags een glas mineraalwater met daarin 3 druppels rutielkwartselixer volstaat om diep in te grijpen in zwaarmoedige naturen of psychische problemen van je cliënt. Als elixer toegediend verhoogt rutielkwarts tevens de afweerkracht van het lichaam. Het immuunsysteem wordt door het rutielkwartselixer gereinigd en ontgift.

20180114_132948366782786.jpg

Algemene Informatie:

In de signatuurleer zou je de betrokkenheid tussen luchtwegen en rutielkwarts kunnen herkennen door een vergelijking te trekken tussen de trilhaartjes van onze luchtwegen en de venushaartjes van de rutielkwarts. In de literatuur over de geneeskracht van stenen wordt de rutielkwarts vrijwel unaniem beschreven als positief werkzaam tegen allerlei aandoeningen van de luchtwegen. Zo kunnen hoest, astma en bronchitis succesvol aangepakt worden met de rutielkwarts.

 

Rutielkwarts en de astrologie: Astrologisch heeft rutielkwarts een goede verbinding met het sterrenbeeld Leeuw en in iets mindere mate ook met het sterrenbeeld Ram.

 

Rutielkwarts en de chakra’s: De energetische basislading van rutielkwarts is: schoonmaken. Rutielkwarts maakt met alle chakrapunten goede verbindingen. De keurtrillingen van rutielkwarts zijn: zwart, rood, oranje, blauw, paars en wit.

 

Rutielkwarts en de aura’s: Rutielkwarts werkt in op de auralagen die de mens omgeven. De aura is verbonden met de chakrapunten. De lagen van de aura zitten als een schil om ons fysieke (grofstoffelijke) lichaam heen.

 • Fysieke aura laag: De fysieke aura laag omsluit als een soort van nauwsluitende handschoon je hele lichaam. De fysieke aura laag is verbonden met het stuitchakra.
 • Emotionele aura laag: De emotionele aura laag is verbonden met het miltchakra.
 • Mentale aura laag: De mentale aura laag is verbonden met de zonnevlecht.

Wat doet de rutielkwarts nu precies in deze lagen?

Tijdens een mensenleven klemmen zich veel emoties, fysieke disbalansen en mentale problematieken vast in ons aura lagen. Met rutielkwarts kun je hiervoor een reinigingslegging uitvoeren. Deze steen is namelijk in staat om alle energetische lagen van de aura tijdelijk samen te voegen tot een geheel. Hierdoor kunnen vastgezette patronen weer hun natuurlijke weg door de auralagen hervinden en komt dus nieuwe energie vrije.

De ervaringstherapie leert dat mensen die een edelsteenlegging/elixer met rutielkwarts ondergaan, vaak eerst het gevoel krijgen dat zij zwaar worden en daarna het gevoel dat er een last van hen wordt weggenomen.

 

Affirmatie: Ik zie nu duidelijk door de illusie van mijn verleden heen.

 20180114_132934-407677443.jpg

Je kunt een elixer bestellen via dit formulier of via een mail naar charren@kpnplanet.nl.

Donatie: 30 ml flesje van Rutielkwarts Elixir – Euro 11,00 exclusief verzendkosten.

 

Gratitude

 

Tag Cloud