A great WordPress.com site

Posts tagged ‘Eclipse’

8. Clear Quartz Cluster Energetic Elixir with Pink Resonance

8. Clear Quartz Cluster Energetic Elixir

With Pink Resonance

Dec. 8, 2017 through February 20, 2018

(This is inclusive the resonance of the Total Full Moon Eclipse of January 31 and the Partial New Moon Eclipse of February 15)

Ready for delivery per Tuesday, February 20, 2018.

Can be ordered for the donation of Euro 11,00 (exclusive shipping costs) via charren@kpnplanet.nl or via the website form.

Place 3 drops of this elixir in a glass of mineral water and drink it during the day.

Place 3 drops of this elixir in a glass of mineral water and drink this before you go to sleep and dreamtime.

20180105_133803134493230.jpg

Description: Clear Quartz Clusters and Pink Color Vibration

Reference: Andre Molenaar and Colour Scents – Healing with Colours & Aroma, Suzy Chiazzari

 

The aim is to give the quartz a heavier accent on a plane so that this stone could come to a relatively rapid exchange of color vibration in the energetic field of humans in those areas where an extra energy boost is required.

Affirmation: My knowing is clear and I may be purified of daily imperfections.

 

Thymus Pink 8 Negative thoughts disappear and you can open yourself for the small rewards of life. Joy of Life (embracing Mother Nature, humankind and yourself) Between the heart chakra and throat chakra just under the bone. (For physical energetic immune system – colds or infections. Recuperation of tissue, bone fracture or after a operation.

 

PINK

Pink

Pink is the tenth in the color puncture. Pink has numerically the meaning of a new beginning. Symbolically, this gives a new start and pink can therefore be helpful in finding a new chapter in your life.

Pink belongs to the core of the spirit. And just as with the other soul/spirit colors, pink has an absence of a specific indication. Pink holds a special love for humanity and the possibility of deepening is herein enclosed.

Deep Rose Pink is the color of unconditional love and is a softer version of red. As pink is red mixed with white light, it has a gently stimulating effect on our whole system and is especially comforting and uplifting to the emotions.

Rose Pink is particularly good for treating emotional problems and balancing the female aspect within us as pink links strongly to the higher heart chakra (thymus) which must be open if we are to link to our intuition and our higher mind. Just as a pink rose is surrounded by green leaves, pink works in harmony with green, to stimulate the flow of love which will attract abundance and contentment.

Paler pink brings comfort and security to children and helps nurture the “inner child” in adults.

 

Positive functioning, physically, pink:

 1. Pink gently warms and aids circulation without raising blood pressure and is especially useful in treating the young, old or weak.
 2. Pink nourishes the feminine energy in our system and affects creativity, sex and conception.

 

Positive functioning, emotionally, pink:

 1. Warming and nurturing to the emotions, provides gentle loving vibrations which can aid grieving, loss, rejection and promote self-love and softens a hard heart.

 

Positive functioning, psychologically/mentally, pink:

 1. Strengthens the unconditional love for people
 2. Stimulates the search and the ability to penetrate deeper into yourself
 3. Gives strength in closing the old and allowing a new beginning in life.
 4. Uplifts the mind by warming the emotions

 

Positive functioning, spiritually, pink

 • Promotes the ability to give and receive unconditional love.

 

20171210_153111-569341930.jpg

Gratitude

8. Energetische Elixer – Bergkristal Cluster en Roze Trilling

8. Energetische Elixer – Bergkristal Cluster en Roze Trilling

 

(Dit is inclusief de trillingen van Totale Volle Maansverduistering van 31 januari en Partiele Nieuwe Maansverduistering van 15 februari)

Gereed voor levering per dinsdag, 20 februari, 2018.

Donatie: Euro 11,00 exclusief verzendkosten. 30 ml Flesje plus druppelaar.

Bestellen is mogelijk via charren@kpnplanet.nl of via het formulier op de website.

Plaats 3 druppels van deze elixer in a glas mineraalwater en drink het gedurende de dag.

Plaats 3 druppels van deze elixer in a glas mineraalwater en drink deze voordat je gaat slapen.

20180105_133803134493230.jpg

Het doel is om de kwarts op een vlak een zwaarder accent mee te geven waardoor deze steen tot een relatief snelle uitwisseling van kleur trilling in het energetische veld van de mens zou kunnen komen op die plaatsen waar een extra energiebehoefte gevraagd wordt.

Affirmatie: Mijn weten is helder en ik mag gereinigd worden van dagelijkse onzuiverheden.

 

Thymus Roze 8 Negatieve gedachten verdwijnen en men kan zich openen voor de kleine beloningen van dit leven. Levensvreugde (genieten van de natuur, de medemens en zichzelf). Tussen het hartchakra en keelchakra onder het borstbeen. (Voor fysiek energetische afweer – verkoudheid of infecties. Herstel van weefsel, botbreuken of na een operatie.

 

Roze

Pink

Roze is de tiende in de kleurpunctuur. Roze heeft numeriek de betekenis van een nieuw begin. Symbolisch gezien geeft dit een nieuwe start en roze kan daarom nuttig zijn bij het vinden van een nieuw hoofdstuk in je leven.

Roze behoort tot de kern van de geest. En net als bij de andere kleuren van de ziel/geest, heeft roze een afwezigheid van een specifieke indicatie. Roze heeft een speciale liefde voor de mensheid en de mogelijkheid van verdieping is hierin besloten.

Diep Roze is de kleur van onvoorwaardelijke liefde en is een zachtere versie van rood. Omdat rood vermengd is met wit licht, heeft het een zacht stimulerend effect op ons hele systeem en is het bijzonder geruststellend en opbeurend voor de emoties.

Roze is vooral goed voor de behandeling van emotionele problemen en het in balans brengen van het vrouwelijke aspect in ons, omdat roze sterk verbonden is met het hogere hartchakra (thymus) dat open moet staan als we ons willen verbinden met onze intuïtie en onze hogere Geest.

Net zoals een roze roos wordt omringd door groene bladeren, werkt roze in harmonie met groen, om de stroom van liefde te stimuleren die overvloed en tevredenheid zal aantrekken

Zachtroze geeft kinderen comfort en veiligheid en helpt het ‘innerlijke kind’ bij volwassenen te voeden.

Positieve functioneren, fysiek, roze:

 1. Roze verwarmt zachtjes en bevordert de bloedsomloop zonder de bloeddruk te verhogen en is vooral nuttig bij de behandeling van jong, oud of bij zwakte.
 2. Roze voedt de vrouwelijke energie in ons systeem en beïnvloedt creativiteit, seks en conceptie.

Positief functioneren, emotioneel, roze:

 1. Opwarmen en koesteren van de emoties, zorgt voor zachte liefdevolle vibraties die kunnen helpen bij rouw, verlies, afwijzing en het bevorderen van eigenliefde en een hard hart verzachten.

 

Positief functioneren, psychologisch/mentaal, roze:

 1. Versterkt de onvoorwaardelijke liefde voor mensen
 2. Stimuleert de zoektocht en het vermogen om dieper in jezelf te doordringen
 3. Geeft kracht om het oude af te sluiten en een nieuw begin in het leven mogelijk te maken.
 4. Stimuleert de Geest door de emoties te verwarmen

 

Positief functioneren, spiritueel/geest, roze

 1. Bevordert het vermogen om onvoorwaardelijke liefde te geven en te ontvangen.

Gedeeltelijk Referentie: Colour Scents – Healing with Colours & Aroma, Suzy Chiazzari

 

Combinaties:

Rood en Blauw: Mensen die zichzelf niet of nauwelijks weten te manifesteren, zichzelf wegcijferen, zich niet weten te verbaliseren ten gunste van zichzelf, zich altijd in een hoekje laten drukken en hier pijn uit ervaren. “Het is goed zoals je bent”.

 

Oranje en Paars: Door deze combinatie wordt het mogelijk gemaakt om emoties welke zich vastgezet hebben “tastbaar” en “verwerkbaar” te maken. Men krijgt inzicht over de eigen emotionele beleving en leert begrijpen waarom men zaken opgeslagen heeft vaak als onnodige ballast. Emotionele herinneringen kunnen ontdaan worden van pijn, wat overblijft is de les welke hieruit getrokken wordt. Voor disbalansen in het hormonale huishouden. PMS.

 

Geel en Wit: Dit geeft de mens, in gevoel en weten, een waardevolle plaats op deze Aarde. Men ervaart een deel van het grote kosmische gebeuren te zijn en weet of ervaart een doel te hebben in deze dimensie.

Nervositeit ten gevolge van onzekerheid verdwijnt evenals de hier ten gevolge van ontstane fysieke disbalansen zoals bijvoorbeeld, brandend maagzuur en disbalansen in de suikerhuishouding.

 

Rood en Wit: Om dag- nacht ritme te herstellen. Werkt tegen slapeloosheid en geeft het gevoel van aanwezigheid op alle energetische, geestelijke en fysieke niveaus, een helderheid in het hier en nu van het wezenlijke “zijn”.

 

Hierdoor kan een mens, als deze wederom ingesteld wordt op zijn grondwaardes, enorm veranderen ontdaan worden van alle trucjes van welke men zich in de loop van het leven is gaan bedienen.

20171210_153111-569341930.jpg

Dankbaarheid.

 

(Dit is geen geneesmiddel zoals in de reguliere geneeskunde. Raadpleeg altijd je arts.)

7. Energetische Elixer – Bergkristal Cluster en Wit Resonantie

7. Energetische Elixer – Bergkristal Cluster en Wit Resonatie

 

(Dit is inclusief de trillingen van Totale Volle Maansverduistering van 31 januari en Partiele Nieuwe Maansverduistering van 15 februari)

Gereed voor levering per dinsdag, 20 februari, 2018.

Donatie: Euro 11,00 exclusief verzendkosten. 30 ml Flesje plus druppelaar.

Bestellen is mogelijk via charren@kpnplanet.nl of via het formulier op de website.

Plaats 3 druppels van deze elixer in a glas mineraalwater en drink het gedurende de dag.

Plaats 3 druppels van deze elixer in a glas mineraalwater en drink deze voordat je gaat slapen.

20180105_133803134493230.jpg

Het doel is om de kwarts op een vlak een zwaarder accent mee te geven waardoor deze steen tot een relatief snelle uitwisseling van kleur trilling in het energetische veld van de mens zou kunnen komen op die plaatsen waar een extra energiebehoefte gevraagd wordt.

20180106_104224-202208014.jpg

Affirmatie: Mijn weten is helder en ik mag gereinigd worden van dagelijkse onzuiverheden.

 

Kruin Wit 7 Op alle niveaus zuivering en bescherming van de auralagen.

 

Wit

Wit is de kleur van puur zonlicht dat alle andere kleuren bevat. Zijn hoge vibraties hebben een reinigende en zuiverende werking op ons, het werkt door het kruinchakra en activeert levenskrachtenergie (chi) door al onze chakra’s en auralagen. Voor de meeste mensen zijn hun eigen trillingen te traag om gevoelig te zijn voor de helende eigenschappen van wit licht en daarom sturen we de genezende eigenschappen van de gekleurde componenten meestal voor genezing. Voor sommige mensen die extreem gevoelig zijn, zoals sommige mediums, genezers, artiesten en muzikanten en mensen die een spiritueel pad volgen, kan wit licht direct voor genezing worden gebruikt

We kunnen echter allemaal profiteren van de helende stralen van natuurlijk zonlicht door zoveel mogelijk tijd met natuurlijk licht door te brengen, en gebruik te maken van de lichtstralen die in dit energetische elixer zijn vastgelegd. Het helpt ons allemaal op onze weg naar het ontdekken van waarheid, stilte en innerlijke visie.

 

Positieve actie, fysieke, wit:

 • Het stimuleert the stroming van chi door alle chakra’s terwijl het energieniveau wordt opgetild.

 

Positieve actie, emotioneel, wit:

 • Het maakt schoon en zuivert alle emoties.

 

Positieve actie, mentaal, wit:

 • Bevrijdt en laat los alle negatieve patronen en verbindingen met het onbewuste en hogere denken.

 

Positieve actie, spiritueel, wit:

 • Het zuivert de geest om toe te staan een zielengroei door te maken en je te verbinden met de stroom van zuiver liefdes energie van het hogere hart.
 • Het opent de kruin chakra zodat je kan verbinden met het universele licht en te ervaren de staat van gratie.

Referentie: Colour Scents – Healing with Colours & Aroma, Suzy Chiazzari

 

Combinaties:

Rood en Blauw: Mensen die zichzelf niet of nauwelijks weten te manifesteren, zichzelf wegcijferen, zich niet weten te verbaliseren ten gunste van zichzelf, zich altijd in een hoekje laten drukken en hier pijn uit ervaren. “Het is goed zoals je bent”.

 

Oranje en Paars: Door deze combinatie wordt het mogelijk gemaakt om emoties welke zich vastgezet hebben “tastbaar” en “verwerkbaar” te maken. Men krijgt inzicht over de eigen emotionele beleving en leert begrijpen waarom men zaken opgeslagen heeft vaak als onnodige ballast. Emotionele herinneringen kunnen ontdaan worden van pijn, wat overblijft is de les welke hieruit getrokken wordt. Voor disbalansen in het hormonale huishouden. PMS.

 

Geel en Wit: Dit geeft de mens, in gevoel en weten, een waardevolle plaats op deze Aarde. Men ervaart een deel van het grote kosmische gebeuren te zijn en weet of ervaart een doel te hebben in deze dimensie.

Nervositeit ten gevolge van onzekerheid verdwijnt evenals de hier ten gevolge van ontstane fysieke disbalansen zoals bijvoorbeeld, brandend maagzuur en disbalansen in de suikerhuishouding.

 

Rood en Wit: Om dag- nacht ritme te herstellen. Werkt tegen slapeloosheid en geeft het gevoel van aanwezigheid op alle energetische, geestelijke en fysieke niveaus, een helderheid in het hier en nu van het wezenlijke “zijn”.

 

Hierdoor kan een mens, als deze wederom ingesteld wordt op zijn grondwaardes, enorm veranderen ontdaan worden van alle trucjes van welke men zich in de loop van het leven is gaan bedienen.

20171210_153111-569341930.jpg

Dankbaarheid.

 

(Dit is geen geneesmiddel zoals in de reguliere geneeskunde. Raadpleeg altijd je arts.)

7. Clear Quartz Cluster Energetic Elixir with the resonance of White.

7. Clear Quartz Cluster Energetic Elixir

with the resonance of White

Dec. 8, 2017 through February 20, 2018

(This is inclusive the resonance of the Total Full Moon Eclipse of January 31 and the Partial New Moon Eclipse of February 15)

Ready for delivery per Tuesday, February 20, 2018.

Can be ordered for the donation of Euro 11,00 (exclusive shipping costs) via charren@kpnplanet.nl or via the website form.

Place 3 drops of this elixir in a glass of mineral water and drink it during the day.

Place 3 drops of this elixir in a glass of mineral water and drink this before you go to sleep and dreamtime.

20180105_133803134493230.jpg

Description: Clear Quartz Clusters and White Vibration

Reference: Andre Molenaar and Colour Scents – Healing with Colours & Aroma, Suzy Chiazzari

20180106_104224-202208014.jpg

The aim is to give the quartz a heavier accent on a plane so that this stone could come to a relatively rapid exchange of color vibration in the energetic field of humans in those areas where an extra energy boost is required.

Affirmation: My knowing is clear and I may be purified of daily imperfections.

 

Crown White 7 On every level purification and protection of the aura.

 

White

sunlight

White is the color of pure sunlight which contains all other colors. Its high vibrations have a cleansing and purifying action on us, working through the crown chakra and activating life force energy (chi) through all our chakras and aura layers.

For most people, their own vibrations are too slow to be sensitive to the healing qualities of white light and therefore we usually direct the healing qualities of the colored components for healing.

For some people who are extremely sensitive, such as some mediums, healers, artists and musicians and those following a spiritual path, white light can be used directly for healing.

We can all, however, benefit from the healing rays in natural sunlight by spending as much time as possible in natural light, as well as making use of the light vibrations captured in this energetic elixir. It helps us all on our path to discovering truth, stillness and inner vision.

Positive action, physical, white:

 • Stimulating the flow of chi through all the chakras-raising energy levels.

 

Positive action, emotional, White:

 • Cleansing and purifying action on the emotions.

 

Positive action, mental, white:

 • Liberation and releasing of negative thought patterns and connection with the unconscious and higher mind and heart.

 

Positive action, spiritual, white:

 • Purification of the spirit allowing for soul growth by connecting the flow of love energy from the higher heart.
 • Opens the crown chakra so we can connect with universal light and experience the state of grace.

20171210_153111-569341930.jpg

Gratitude

6. Energetische Elixer met Paars en Violet Trilling

6. Energetische Elixer – Bergkristal Cluster en Paarse en Violet Kleur Trilling

 

(Dit is inclusief de trillingen van Totale Volle Maansverduistering van 31 januari en Partiele Nieuwe Maansverduistering van 15 februari)

Gereed voor levering per dinsdag, 20 februari, 2018.

Donatie: Euro 11,00 exclusief verzendkosten. 30 ml Flesje plus druppelaar.

Bestellen is mogelijk via charren@kpnplanet.nl of via het formulier op de website.

Plaats 3 druppels van deze elixer in a glas mineraalwater en drink het gedurende de dag.

Plaats 3 druppels van deze elixer in a glas mineraalwater en drink deze voordat je gaat slapen.

20180105_133803134493230.jpg

Het doel is om de kwarts op een vlak een zwaarder accent mee te geven waardoor deze steen tot een relatief snelle uitwisseling van kleur trilling in het energetische veld van de mens zou kunnen komen op die plaatsen waar een extra energiebehoefte gevraagd wordt.

Bergkristal Cluster:

20180106_104224-202208014.jpg

Een Bergkristal cluster heeft velen punten die ontstaan zijn vanuit zijn basis. Ze kunnen klein of groter zijn en elk punt is uniek. Kristallen clusters resoneren hun energie in het gebied om hun heen en kan ook gebruikt worden om negatieve energie te absorberen.

Clusters zijn al in eeuwen gebruikt voor heling, meditatie en het uitbreiden van het denken om aan te raken de geestelijke wereld.

Bergkristal wordt gebruikt voor bescherming. De krachtige Bergkristal word gebruikt voor:

 • Het verbeteren van harmonie en samenwerking • Helpt de levenskracht om positief te zijn

Uiterst populair metafysisch, is Bergkristal bekend als de “Meester-genezer” van het mineralenrijk, met zijn zeer hoge vibratie, en is de meest veelzijdige helende steen onder alle kristallen. Bergkristal is naar verluidt de meest krachtige helende steen van het mineralenrijk, in staat om aan elke conditie te bewerken.

Bergkristal is ook bekend als de “Steen van Kracht” en versterkt elke energie of intentie. Men is van mening dat Bergkristal beschermt tegen negativiteit, het afstemmen op je hogere zelf en pijn verlicht.

Bergkristal kan worden geassocieerd met alle elementen: aarde, water, lucht en vuur.

Bergkristal brengt de spirituele boodschap van licht, zuiverheid en duidelijkheid. Het is oud, wijs en tezelfdertijd jong van geest en helder in actie.

Affirmatie: Mijn weten is helder en ik mag gereinigd worden van dagelijkse onzuiverheden.

 

Voorhoofd

Derde Oog

Paars/Violet 6 Inzicht in het wezen die je bent, het eigen functioneren, maar ook dat van anderen. Bevordert het heldere “zien” en versterkt voorgevoelens. (Hoofdpijnen weg, verhelpt hormonale storingen en werkt positief op neusholtes bij verkoudheid).

 

PAARS

Purple

De kleur paars heeft twee heel verschillende eigenschappen. Deze kleur geeft een indruk van ernst en waardigheid, maar ook een van zoetheid en lieflijkheid. Paars heeft de kracht om verder te gaan dan alleen maar denken. Het is de kleur van de zuivere mensheid en de kracht van het bloed. En daarom vertoont deze kleur de hoogste vorm van kristallisatiekracht. Paars is de ziel/ spirituele complementaire kleur van groen en verwijst naar het innerlijke wezen dat absoluut is. Paars heeft daarom te maken met de individuele realisatie van de mensheid in dit leven. Paars geeft ruimte om van buitenaf te beïnvloeden, maar is nauw verbonden met de diepste lagen van het bestaan.

Positieve actie, Fysiek, de kleur paars:

 • Het heeft een gunstig effect op de problemen van het lymfestelsel
 • Beïnvloedt de werking van de milt op een positieve manier.

Positief functioneren, psychologisch/mentaal, de kleur paars:

 • Verbetert het gevoel van eigenwaarde op een vriendelijke en vriendelijke manier
 • Helpt mensen om boven de geest uit te stijgen
 • Ondersteunt de realisatie van de essentie.
 • Het violette deel van het recht van de hersenen, het gebied van gevoel en intuïtie
 • Zorgt ervoor dat we diepere lagen in onszelf bereiken en inzicht verschaffen
 • Het heeft een stimulans om mensen meer tijd te laten besteden aan meditatie

 

VIOLET

Violet

De kleur violet is altijd in verband gebracht met spiritualiteit. Het wordt daarom beschouwd als de kleur van de ziel/geest en het werkt op het onderbewustzijn. Violet geeft spirituele kracht en brengt inzicht; het wordt beschouwd als een meditatieve kleur. Deze kleur is vooral waar als de kleur van inspiratie.

Het stralend van de kleur VIOLET op de neurasthenie-lijn kan iemand helpen die last heeft van een burn-out. Op het voorhoofd bevindt zich een horizontale balk, op ongeveer één vingerbreedte boven de wenkbrauwen. De balk strekt zich uit van de positie boven de pupil van het linkeroog tot de pupil van het rechteroog. Dit is de zogenaamde neurasthenie-lijn, en dit heeft te maken met zenuwzwakte.

Er kunnen symptomen zijn zoals angst en depressie die kunnen worden behandeld, en de nu voorkomende klacht van ADHD. In het midden van de bar is er een cirkel. Dit is het punt van het zogenaamde limbische systeem. Dit punt op het voorhoofd komt overeen met het limbische systeem in de hersenen. En het limbische systeem in het hersengebied vertegenwoordigt het gebied waar de verwerking van emoties plaatsvindt.

Over de neurasthenie-lijn strijk je een aantal keer van links naar rechts met de violette kleur. Dit heeft een gunstige invloed op de samentrekking en creëert in de loop van de tijd een gevoel van innerlijke bevrijding.

Op het punt van het limbische systeem in het midden van de balk, wordt de kleur violet na de dekking extra gestraald. Als mensen na verloop van tijd aangeven dat ze de kleur paars minder leuk vinden, kun je overschakelen naar de kleur geel (de complementaire kleur van violet). Geel is ook het punt van het limbisch systeem en kan worden toegepast als er sprake is van leerstoornissen en ADHD in de klacht.

Op de neurasthenie-lijn kun je ook in de kleur oranje stralen. Dit gebeurt met problemen zoals depressie, gegeven als een van de eigenschappen die de kleur oranje heeft in de kleurpunctuur.

Violet is altijd in verband gebracht met de geest in religies en met de kracht van koningen en koninklijken. Dit is de kleur van zelfkennis die erg krachtig is. Mensen die veel violet in hun aura vertonen, zoeken spirituele ontwikkeling en zijn zeer gevoelige zielen. Ze zijn hoogstwaarschijnlijk zeer creatief, maar ze moeten oppassen dat ze de kracht die deze kleur hen geeft niet misbruiken.

Violet trilt op een zeer hoge frequentie en zijn transformerende kracht helpt angsten voor de geest op te lossen. De kracht om ons te helpen afstand te nemen van onze zintuigen stelt ons in staat om onze kosmische verbindingen te versterken die ons uiteindelijk vrede en innerlijke harmonie brengen.

Gebruik violet om een ​​kamer met onzuivere gedachten en emoties te reinigen. Violet bevat zowel rode als blauwe vibraties die de basis- en kruinchakra harmoniseren, en op fysiek niveau wordt het zachtjes gestimuleerd zonder opruiend te zijn.

Violet is een kleur van bescherming omdat zijn hoge resonantie een sterk krachtveld creëert van bescherming waardoor lagere psychische entiteiten en geestesgolven niet kunnen doordringen.

Positieve actie, Fysiek, violet:

 • Normaliseert glandulaire en hormonale activiteit
 • Verlicht problemen in hoofd, oren en neus en versterkt zwakke ogen.
 • Het is een bloedzuiverend middel en helpt bij het opbouwen van witte bloedcellen.
 • Helpt bij de behandeling van spataderen en overal waar stimulatie nodig is bij ontstoken of pijnlijke aandoeningen.

 

Positieve functioneren, Emotioneel, violet

 • Werkt op de hersenen via het centrale zenuwstelsel, dus wordt het gebruikt voor het genezen van alle mentale en nerveuze aandoeningen en persoonlijkheidsonevenwichtigheden
 • Harmoniseert het hart met de hogere geest. 

 

Positieve functioneren, Psychologisch/Mentaal, violet:

 • Bevordert waardigheid, zelfrespect en tolerantie
 • Bevordert creativiteit en dienstbaarheid aan anderen
 • Hypnotiserend en verdovend effect, dus sedeert de geest

 

Positieve functioneren, Spiritueel, violet

 • Bevordert spirituele groei
 • Reinigt, zuivert, beschermt en transformeert de aura lagen door regeneratie van harmonische trillingen. 

Partially Reference: Colour Scents – Healing with Colours & Aroma, Suzy Chiazzari

Combinaties:

Rood en Blauw: Mensen die zichzelf niet of nauwelijks weten te manifesteren, zichzelf wegcijferen, zich niet weten te verbaliseren ten gunste van zichzelf, zich altijd in een hoekje laten drukken en hier pijn uit ervaren. “Het is goed zoals je bent”.

 

Oranje en Paars: Door deze combinatie wordt het mogelijk gemaakt om emoties welke zich vastgezet hebben “tastbaar” en “verwerkbaar” te maken. Men krijgt inzicht over de eigen emotionele beleving en leert begrijpen waarom men zaken opgeslagen heeft vaak als onnodige ballast. Emotionele herinneringen kunnen ontdaan worden van pijn, wat overblijft is de les welke hieruit getrokken wordt. Voor disbalansen in het hormonale huishouden. PMS.

 

Geel en Wit: Dit geeft de mens, in gevoel en weten, een waardevolle plaats op deze Aarde. Men ervaart een deel van het grote kosmische gebeuren te zijn en weet of ervaart een doel te hebben in deze dimensie.

Nervositeit ten gevolge van onzekerheid verdwijnt evenals de hier ten gevolge van ontstane fysieke disbalansen zoals bijvoorbeeld, brandend maagzuur en disbalansen in de suikerhuishouding.

 

Rood en Wit: Om dag- nacht ritme te herstellen. Werkt tegen slapeloosheid en geeft het gevoel van aanwezigheid op alle energetische, geestelijke en fysieke niveaus, een helderheid in het hier en nu van het wezenlijke “zijn”.

 

Hierdoor kan een mens, als deze wederom ingesteld wordt op zijn grondwaardes, enorm veranderen ontdaan worden van alle trucjes van welke men zich in de loop van het leven is gaan bedienen.

(Dit is geen geneesmiddel zoals in de reguliere geneeskunde. Raadpleeg altijd je arts.)

20171210_153111-569341930.jpg

Dankbaarheid.

 

 

6. Energetic Elixir Clear Quartz Cluster with Purple and Violet Color Resonance

6. Clear Quartz Cluster Energetic Elixir

with Purple and Violet Color Resonance

Dec. 8, 2017 through February 20, 2018

(This is inclusive the resonance of the Total Full Moon Eclipse of January 31 and the Partial New Moon Eclipse of February 15)

Ready for delivery per Tuesday, February 20, 2018.

Can be ordered for the donation of Euro 11,00 (exclusive shipping costs) via charren@kpnplanet.nl or via the website form.

Place 3 drops of this elixir in a glass of mineral water and drink it during the day.

Place 3 drops of this elixir in a glass of mineral water and drink this before you go to sleep and dreamtime.

20180105_133803134493230.jpg

Description: Clear Quartz Clusters and Purple and Violet Color Vibration

Reference: Andre Molenaar and Colour Scents – Healing with Colours & Aroma, Suzy Chiazzari

 

The aim is to give the quartz a heavier accent on a plane so that this stone could come to a relatively rapid exchange of color vibration in the energetic field of humans in those areas where an extra energy boost is required.

Clear Quartz Cluster:

20180106_104224-202208014.jpg

A crystal cluster has many points emerging from the base. They can be small or very large and each one is unique. Crystal clusters radiate energy into the area around them and can also be used to absorb negative energy.

 

Clusters have been used for healing, meditation and expanding the mind to touch the spirit world.

Quartz crystals are used for protection and capturing and changing bad vibrations. The strong Quartz crystal cluster is used to:

 • Enhance harmony and cooperation
 • Help the life force to be positive

Extremely popular metaphysically, Clear Quartz is known as the “Master Healer” of the mineral kingdom, with its very high vibration, and is the most versatile healing stone among all crystals. Quartz is said to be the most powerful healing stone of the mineral kingdom, able to work on any condition. Clear Quartz is also known as the “Stone of Power” and amplifies any energy or intention. Clear Quartz is believed to protect against negativity, attune to your higher self, and relieve pain.

Clear Quartz can be associated with all the elements: Earth, Water, Air and Fire.

Clear Quartz brings the spiritual message of light, pureness and clarity. It is old, wise and at the same time young of spirit and clear in action.

Affirmation: My knowing is clear and I may be purified of daily imperfections.

 

Forehead/Third

Eye

Purple/Violet 6 Insight into the being that you are, your own functioning, but also that of others. Promotes clear “seeing” and enhances premonitions. (Resolves Headaches, hormonal disorders and works positively on nasal passages in colds).

 

PURPLE

Purple

The color purple has two very different qualities. This color gives an impression of seriousness and dignity, but also one of sweetness and loveliness.

Purple has the power to go beyond thinking.

It is the color of pure humanity and the power of the blood. And therefore this color displays the highest form of crystallization force.

Purple is the soul/spiritual complementary color of green and refers to the inner being that is absolute.

Purple therefore has to do with the individual realization of mankind in this life. Purple gives space to influence from outside you, but is closely connected to the deepest layers of existence.

Positive action, Physically, the color purple:

 • has a beneficial effect on the problems of the lymphatic system
 • Influences the functioning of the spleen in a positive way.

 

Positive functioning, psychologically/mentally, the color purple:

 • Enhances self-esteem in a gentle and friendly manner
 • Helps people to rise above the mind
 • Supports the realization of the essence.
 • The violet part of the right of the brains, the area of feeling and intuition
 • Ensures that we reach deeper layers within ourselves and bring insight
 • It has an incentive to get people to spend more time in meditation

 

VIOLET

Violet

The color violet has always been associated with spirituality. It is therefore considered the color of the soul / mind and it works on the subconscious. Violet gives spiritual strength and brings insight; it is considered a meditative color. This color is especially true if the color of inspiration.

The beaming of the color VIOLET on the neurasthenia line can help someone who has suffered from a burn-out. On the forehead is a horizontal bar, at approximately one finger width above the eyebrows. The beam extends from the position above the pupil of the left eye to the pupil of the right eye. This is the so-called neurasthenia line, and this has to do with nerve weakness. There may be symptoms such as anxiety and depression is being treated, and the now common complaint of ADHD. In the middle of the bar there is a circle. This is the point of the so-called limbic system. That this point on the forehead, corresponds to the limbic system in the brains. And the limbic system in the brain area represents the area where the processing of emotions occurs. Over the neurasthenia line you stroke a number of times from left to right with the violet color. This favorably affects contraction and over time creates a sense of inner liberation.

At the point of the limbic system in the middle of the bar, the color violet is beamed extra after the coverage. If people over time indicate that they like the color purple less, you than can switch over to the color yellow (the complementary color of violet). Yellow is also the point of the limbic system and can be applied if there are learning disabilities and ADHD in the complaint.

On the neurasthenia line you can also beam in the color orange. This happens with problems including depression, given the properties that the color orange has in the color puncture.

Violet has always been associated with the spirit in religions as well as the power of kings and royalty. This is the color of self-knowing which is very powerful. People who display a great deal of violet in their aura are seeking spiritual development and are very sensitive souls. They are likely to be highly creative but they should be careful lest they misuse the power that this color gives them.

Violet vibrates at a very high frequency and its transformative power helps dissolve fears of the mind. Its power to help us stand back from our senses allows us to strengthen our cosmic connections which ultimately brings us peace and inner harmony.

Use violet to cleanse a room of impure thoughts and emotions. Violet contains both red and blue vibrations which harmonise the base and crown chakra, and on a physical level it is gently stimulating without being inflammatory.

Violet is a color of protection for its high resonance creates a strong force field of protection through which lower psychic entities and mind waves cannot penetrate.

 

Positive action, Physically, the color violet:

 • Normalises glandular and hormonal activity
 • Relieves problems in the head, ears, and nose and strengthens weak eyes.
 • It is a blood purifier and assists with building up white blood cells.
 • Helps treat varicose veins and anywhere stimulation is needed in inflamed or painful conditions.

Positive functioning, Emotionally, violet

 • Works on the brain through the central nervous system, so is used for healing all mental and nervous disorders and personality imbalances.
 • Harmonizes the heart with the higher mind.

 

Positive functioning, Psychologically/Mental, violet:

 • Promotes dignity. Self-respect and tolerance
 • Promotes creativity and service to others
 • Hypnotic and narcotic effect, so sedates the mind

 

Positive functioning, Spiritual, violet

 • Promotes spiritual growth
 • Purges, cleanses, protects and transforms the auric layers through regeneration of harmonious vibrations.

Partially Reference: Colour Scents – Healing with Colours & Aroma, Suzy Chiazzari

 

20171210_153111-569341930.jpg

Gratitude

5. Energetic Clear Quartz Cluster Elixer with Blue Resonance Color

5. Clear Quartz Cluster Energetic Elixir

with Blue Color Resonance

Dec. 8, 2017 through February 20, 2018

(This is inclusive the resonance of the Total Full Moon Eclipse of January 31 and the Partial New Moon Eclipse of February 15)

Ready for delivery per Tuesday, February 20, 2018.

Can be ordered for the donation of Euro 11,00 (exclusive shipping costs) via charren@kpnplanet.nl or via the website form.

Place 3 drops of this elixir in a glass of mineral water and drink it during the day.

Place 3 drops of this elixir in a glass of mineral water and drink this before you go to sleep and dreamtime.

20180105_133803134493230.jpg

Description: Clear Quartz Clusters and Blue Color Vibration

Reference: Andre Molenaar and Colour Scents – Healing with Colours & Aroma, Suzy Chiazzari

 

The aim is to give the quartz a heavier accent on a plane so that this stone could come to a relatively rapid exchange of color vibration in the energetic field of humans in those areas where an extra energy boost is required.

Clear Quartz Cluster:

20180106_104224-202208014.jpg

A crystal cluster has many points emerging from the base. They can be small or very large and each one is unique. Crystal clusters radiate energy into the area around them and can also be used to absorb negative energy.

 

Clusters have been used for healing, meditation and expanding the mind to touch the spirit world.

Quartz crystals are used for protection and capturing and changing bad vibrations. The strong Quartz crystal cluster is used to:

 • Enhance harmony and cooperation
 • Help the life force to be positive

Extremely popular metaphysically, Clear Quartz is known as the “Master Healer” of the mineral kingdom, with its very high vibration, and is the most versatile healing stone among all crystals. Quartz is said to be the most powerful healing stone of the mineral kingdom, able to work on any condition. Clear Quartz is also known as the “Stone of Power” and amplifies any energy or intention. Clear Quartz is believed to protect against negativity, attune to your higher self, and relieve pain.

Clear Quartz can be associated with all the elements: Earth, Water, Air and Fire.

Clear Quartz brings the spiritual message of light, pureness and clarity. It is old, wise and at the same time young of spirit and clear in action.

Affirmation: My knowing is clear and I may be purified of daily imperfections.

 

Throat chakra Blue 5 Stimulates creativity in all kinds of forms, there is an impulse to express yourself, to show yourself or be listened too. Introvert people will notice that they are able to come forward. (Physically works on the vocal cords, the thyroid gland, the tonsils and the lungs).

Blue

BLUE

core quality words – intuition, loyalty, truth, purity of word 

Blue is the color of peace and infinity. In the color puncture, it is a cool color and has a calming effect. It is the color of the pituitary and the endocrine system.

All diseases with a heat require the blue effect. The calming effect of blue is also active in unrest in the body, such as purulent inflammation and pain. All types of pain can be influenced by beaming blue light.

Blue is the color of oxygen which surrounds Mother Earth and also Father Sky, reminding us that we belong to both the physical and spiritual realm.
Peace is always connected with blue, and it is the color of loyalty, truth and hope.
Blue is the color chosen to represent the medical profession and it is this caring, healing quality coupled with knowledge and understanding, that embodies blue energy.

It is very healing color as it soothes and calms the mind and cools our systems and helps boost the body’s own healing mechanism.

The most important therapeutic quality of blue is pain relief, for it cools, soothes and heals. Blue helps us listen to the messages coming from our intuition, and promotes sensitivity to beauty and creative arts.

As blue has an affinity with the throat chakra, it cleanses and purifies our words so that we desire to speak well of others.

The lesson of blue is to learn to trust your intuition and to take responsibility for oneself.

Positive action, physically, the color blue:

 • Gives relief from headaches, sore throats, reduces fevers, inflammations, sunstroke and migraines
 • Stomach pain and constipation can be favorably affected by Blue
 • Let warts disappear
 • Works good by all kinds of bleeding
 • Improves the condition of the genitalia as the testes and ovaries
 • Regulates body temperature
 • Influences the contraction of muscles, ligaments and connective tissue.
 • Anti-bacterial qualities
 • Treats period pains, backache and eye troubles
 • Good for children ailments and eases pain of circulatory blockages
 • Relieves pain (although you need to treat the problem at source)

 

Positive functioning, emotionally, the color blue

 • Promotes the ability to express your feelings vocally, and the appreciation of truth, beauty and peace
 • Helps creative expression

 

Positive functioning, psychologically/mentally, the color blue:

 • Provides relaxation, silence
 • Brings inner calm to the mind and links one to one’s intuition and higher self
 • Gives a feeling of peace and an experience of limitlessness
 • Reduces insomnia
 • Adjusts impotence and frigidity and problems in transition
 • Gives restless and troubled children relaxation to do their homework.

Positive functioning, spiritually, the color blue:

 • Promotes gentleness of spirit and sensitivity
 • Heals the etheric and mends breaks in the aura so that deep inner healing can take place.

 

Partially Reference: Colour Scents – Healing with Colours & Aroma, Suzy Chiazzari

20171210_153111-569341930.jpg

Gratitude

 

Tag Cloud